Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 28 juli 2021
gepubliceerd op 03 augustus 2021

Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het bedrag van de belasting die verschuldigd is krachtens artikel 6 van het fiscaal decreet van 22 maart 2007 tot bevordering van afvalpreventie en -valorisatie in het Waalse Gewest en tot wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen, van toepassing op afvalstoffen die zijn ontstaan als gevolg van de overstromingen die Wallonië in de loop van de maand juli 2021 hebben geteisterd

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021032130
pub.
03/08/2021
prom.
28/07/2021
ELI
eli/besluit/2021/07/28/2021032130/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 JULI 2021. - Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het bedrag van de belasting die verschuldigd is krachtens artikel 6 van het fiscaal decreet van 22 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2007 pub. 28/04/2008 numac 2008031206 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord gesloten op 23 oktober 2006 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1991 inzake bevordering van het toerisme en tot opheffing van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 1991 met het oog op het toevertrouwen van zekere opdrachten aan het « Office de Promotion du Tourisme » en op het delegeren van zekere bevoegdheden voor de toepassing van het decreet van 19 juli 1991 betreffende de promotie van het toerisme type decreet prom. 22/03/2007 pub. 20/04/2007 numac 2007201223 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest betreffende het administratieve en financiële beheer van de provinciale coördinaties voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type decreet prom. 22/03/2007 pub. 23/04/2007 numac 2007201222 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring, wat betreft de materies waarvan de uitoefening aan de Franse Gemeenschap is overgedragen, van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest betreffende het administratieve en financiële beheer van de provinciale coördinaties voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type decreet prom. 22/03/2007 pub. 24/01/2008 numac 2008031006 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende de gelijkheid van behandeling van personen in de beroepsopleiding sluiten tot bevordering van afvalpreventie en -valorisatie in het Waalse Gewest en tot wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen, van toepassing op afvalstoffen die zijn ontstaan als gevolg van de overstromingen die Wallonië in de loop van de maand juli 2021 hebben geteisterd


De Waalse Regering, Gelet op het fiscaal decreet van 22 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2007 pub. 28/04/2008 numac 2008031206 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord gesloten op 23 oktober 2006 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1991 inzake bevordering van het toerisme en tot opheffing van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 1991 met het oog op het toevertrouwen van zekere opdrachten aan het « Office de Promotion du Tourisme » en op het delegeren van zekere bevoegdheden voor de toepassing van het decreet van 19 juli 1991 betreffende de promotie van het toerisme type decreet prom. 22/03/2007 pub. 20/04/2007 numac 2007201223 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest betreffende het administratieve en financiële beheer van de provinciale coördinaties voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type decreet prom. 22/03/2007 pub. 23/04/2007 numac 2007201222 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring, wat betreft de materies waarvan de uitoefening aan de Franse Gemeenschap is overgedragen, van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest betreffende het administratieve en financiële beheer van de provinciale coördinaties voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type decreet prom. 22/03/2007 pub. 24/01/2008 numac 2008031006 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende de gelijkheid van behandeling van personen in de beroepsopleiding sluiten tot bevordering van afvalpreventie en -valorisatie in het Waalse Gewest en tot wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en het geschil inzake rechtstreekse gewestelijke belastingen, artikel 6;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 28 juli 2021 waarbij de overstromingen van 14 tot 16 juli 2021 als een algemene natuurramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 juli 2021;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 28 juli 2021;

Overwegende dat in de artikelen 6, § 1, 11°, 12, vierde lid, en 16, § 1, vierde lid, van het voornoemde fiscaal decreet van 22 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2007 pub. 28/04/2008 numac 2008031206 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord gesloten op 23 oktober 2006 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1991 inzake bevordering van het toerisme en tot opheffing van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 1991 met het oog op het toevertrouwen van zekere opdrachten aan het « Office de Promotion du Tourisme » en op het delegeren van zekere bevoegdheden voor de toepassing van het decreet van 19 juli 1991 betreffende de promotie van het toerisme type decreet prom. 22/03/2007 pub. 20/04/2007 numac 2007201223 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest betreffende het administratieve en financiële beheer van de provinciale coördinaties voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type decreet prom. 22/03/2007 pub. 23/04/2007 numac 2007201222 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring, wat betreft de materies waarvan de uitoefening aan de Franse Gemeenschap is overgedragen, van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest betreffende het administratieve en financiële beheer van de provinciale coördinaties voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type decreet prom. 22/03/2007 pub. 24/01/2008 numac 2008031006 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende de gelijkheid van behandeling van personen in de beroepsopleiding sluiten is bepaald dat het bedrag van de belasting in kwestie tot nul euro per ton wordt verlaagd in het geval van afvalstoffen die uitzonderlijk worden geproduceerd ten gevolge van algemene natuurrampen;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In toepassing van de artikelen 6, § 1, 11°, 12, vierde lid, en 16, § 1, vierde lid, van het fiscaal decreet van 22 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2007 pub. 28/04/2008 numac 2008031206 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord gesloten op 23 oktober 2006 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1991 inzake bevordering van het toerisme en tot opheffing van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 1991 met het oog op het toevertrouwen van zekere opdrachten aan het « Office de Promotion du Tourisme » en op het delegeren van zekere bevoegdheden voor de toepassing van het decreet van 19 juli 1991 betreffende de promotie van het toerisme type decreet prom. 22/03/2007 pub. 20/04/2007 numac 2007201223 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest betreffende het administratieve en financiële beheer van de provinciale coördinaties voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type decreet prom. 22/03/2007 pub. 23/04/2007 numac 2007201222 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring, wat betreft de materies waarvan de uitoefening aan de Franse Gemeenschap is overgedragen, van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest betreffende het administratieve en financiële beheer van de provinciale coördinaties voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type decreet prom. 22/03/2007 pub. 24/01/2008 numac 2008031006 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende de gelijkheid van behandeling van personen in de beroepsopleiding sluiten tot bevordering van afvalpreventie en -valorisatie in het Waalse Gewest en tot wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen, wordt de belasting op de storting in een centrum voor technische ingraving, de verbranding en coverbranding van afvalstoffen die hoofdzakelijk bestaan uit een mengsel van huishoudelijk en professioneel grofvuil, diverse ongevaarlijke afvalstoffen en inerte afvalstoffen, afkomstig van door overstromingen veroorzaakte schade en ingezameld in de in de bijlage genoemde gemeenten, tot en met 31 oktober 2021 verlaagd tot 0 euro/ton.

Art. 2.De Minister van Leefmilieu kan de lijst van de in de bijlage bedoelde gemeenten aanvullen op basis van een beslissing van de Waalse regering waarbij bijkomende gemeenten worden aangewezen die erkend zijn als getroffen door overstromingen en erkend zijn als algemene natuurrampen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 13 juli 2021.

Art. 4.De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 28 juli 2021.

Voor de Regering: De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, C. TELLIER

Bijlage Lijst van de gemeenten bedoeld in artikel 1 :

PROVINCIE

GEMEENTE

Henegouwen

Aiseau-Presles

LUIK

AMAY

LUIK

Amel

Namen

Andenne

Namen

ANHEE

LUIK

Ans

LUIK

Anthisnes

Luxemburg

AARLEN

Namen

ASSESSE

Luxemburg

ATTERT

Luxemburg

AUBANGE

LUIK

Aubel

LUIK

AWANS

LUIK

Aywaille

LUIK

Baelen

LUIK

Bitsingen

Luxemburg

BASTENAKEN

Henegouwen

BEAUMONT

Namen

BEAURAING

WAALS BRABANT

BEVEKOM

LUIK

Berloz

Luxemburg

BERTOGNE

Luxemburg

BERTRIX

LUIK

BEYNE-HEUSAY

Namen

BIEVRE

LUIK

Blegny

Luxemburg

BOUILLON

LUIK

Braives

LUIK

BULLINGEN

LUIK

BURDINNE

LUIK

Burg-Reuland

LUIK

BUTGENBACH

Namen

CERFONTAINE

Henegouwen

Charleroi

WAALS BRABANTA

Chastre

Henegouwen

CHATELET

LUIK

Chaudfontaine

WAALS BRABANTA

Chaumont-Gistoux

Henegouwen

Chimay

Luxemburg

CHINY

Namen

Ciney

LUIK

CLAVIER

LUIK

Comblain-au-Pont

WAALS BRABANTA

COURT-SAINT-ETIENNE

Namen

Couvin

LUIK

CRISNEE

LUIK

DALHEM

Luxemburg

Daverdisse

Namen

DINANT

LUIK

Dison

Namen

Doische

LUIK

DONCEEL

Luxemburg

Durbuy

Henegouwen

Ecaussinnes

Namen

EGHEZEE

LUIK

ENGIS

Luxemburg

EREZEE

LUIK

ESNEUX

Henegouwen

ESTINNES

Luxemburg

ETALLE

LUIK

Eupen

LUIK

FAIMES

Henegouwen

FARCIENNES

Luxemburg

FAUVILLERS

Namen

FERNELMONT

LUIK

Ferrieres

LUIK

FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER

LUIK

Flemalle

LUIK

FLERON

Henegouwen

FLEURUS

Namen

FLOREFFE

Namen

FLORENNES

Luxemburg

FLORENVILLE

Namen

FOSSES-LA-VILLE

Henegouwen

FROIDCHAPELLE

Namen

Gedinne

LUIK

GEER

Namen

Gembloux

WAALS BRABANTA

Genepiën

Henegouwen

Gerpinnes

Namen

GESVES

Luxemburg

GOUVY

LUIK

Grace-Hollogne

WAALS BRABANTA

GRAVEN

Luxemburg

HABAY-LA-NEUVE

LUIK

HAMOIR

Namen

Hamois

Henegouwen

HAM-SUR-HEURE-NALINNES

LUIK

Hannuit

Namen

HASTIERE

Namen

Havelange

WAALS BRABANTA

HEYLISSEM

Luxemburg

HERBEUMONT

LUIK

Heron

LUIK

HERSTAL

LUIK

HERVE

Luxemburg

HOTTON

Luxemburg

Houffalize

Namen

Houyet

LUIK

HOEI

WAALS BRABANTA

INCOURT

LUIK

Jalhay

Namen

JEMEPPE-SUR-SAMBRE

WAALS BRABANTA

GELDENAKEN

LUIK

JUPRELLE

LUIK

KELMIS

Namen

LA BRUYERE

Luxemburg

LA ROCHE-EN-ARDENNE

Luxemburg

LEGLISE

Henegouwen

LES BONS VILLERS

Luxemburg

LIBIN

Luxemburg

LIBRAMONT

LUIK

LUIK

LUIK

LIERNEUX

LUIK

LIMBOURG

LUIK

LINCENT

LUIK

LONTZEN

LUIK

Malmedy

Luxemburg

Manhay

Luxemburg

Marche-En-Famenne

LUIK

MARCHIN

Luxemburg

Martelange

Luxemburg

MEIX-DEVANT-VIRTON

Luxemburg

Messancy

Namen

METTET

LUIK

Modave

Henegouwen

MOMIGNIES

Henegouwen

Montigny-Le-Tilleul

WAALS BRABANTA

MONT-ST-GUIBERT

Luxemburg

MUSSON

Namen

Namen

LUIK

Nandrin

Luxemburg

Nassogne

Luxemburg

NEUFCHATEAU

LUIK

NEUPRE

Namen

OHEY

LUIK

Olne

Namen

ONHAYE

LUIK

OERLE

WAALS BRABANTA

ORP-JAUCHE

WAALS BRABANTA

OTTIGNIES-LLN

LUIK

OUFFET

LUIK

OUPEYE

Luxemburg

Paliseul

LUIK

Pepinster

WAALS BRABANTA

PERWIJS

Namen

Philippeville

LUIK

PLOMBIERES

Henegouwen

PONT-A-CELLES

Namen

Profondeville

LUIK

RAEREN

WAALS BRABANTA

RAMILLIES

LUIK

REMICOURT

Luxemburg

RENDEUX

Namen

ROCHEFORT

Luxemburg

ROUVROY

Luxemburg

SAINTE-ODE

LUIK

SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE

Luxemburg

Saint-Hubert

Luxemburg

SAINT-LEGER

LUIK

Saint-Nicolas

Namen

Sambreville

LUIK

SANKT VITH

LUIK

Seraing

Henegouwen

SIVRIY-RANCE

Namen

Sombreffe

Namen

SOMME-LEUZE

LUIK

SOUMAGNE

LUIK

SPA

LUIK

Sprimont

LUIK

Stavelot

LUIK

Stoumont

Luxemburg

TELLIN

Luxemburg

TENNEVILLE

LUIK

THEUX

LUIK

Thimister-Clermont

Henegouwen

Thuin

LUIK

TINLOT

Luxemburg

TINTIGNY

LUIK

Trois-Ponts

LUIK

Trooz

WAALS BRABANTA

Tubeke

Luxemburg

VAUX-SUR-SURE

LUIK

VERLAINE

LUIK

Verviers

Luxemburg

Vielsalm

WAALS BRABANTA

VILLERS-LA-VILLE

LUIK

Villers-le-Bouillet

Namen

VIROINVAL

Luxemburg

Virton

LUIK

WEZET

Namen

Vresse-sur-Semois

LUIK

WAIMES

Namen

Walcourt

WAALS BRABANTA

Walhain

LUIK

WANZE

LUIK

Borgworm.

LUIK

Wasseiges

WAALS BRABANTA

Waver

LUIK

Welkenraedt

Luxemburg

WELLIN

Namen

Yvoir


Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 28 juli 2021 tot vaststelling van het bedrag van de belasting die verschuldigd is krachtens artikel 6 van het fiscaal decreet van 22 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2007 pub. 28/04/2008 numac 2008031206 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord gesloten op 23 oktober 2006 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1991 inzake bevordering van het toerisme en tot opheffing van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 1991 met het oog op het toevertrouwen van zekere opdrachten aan het « Office de Promotion du Tourisme » en op het delegeren van zekere bevoegdheden voor de toepassing van het decreet van 19 juli 1991 betreffende de promotie van het toerisme type decreet prom. 22/03/2007 pub. 20/04/2007 numac 2007201223 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest betreffende het administratieve en financiële beheer van de provinciale coördinaties voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type decreet prom. 22/03/2007 pub. 23/04/2007 numac 2007201222 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring, wat betreft de materies waarvan de uitoefening aan de Franse Gemeenschap is overgedragen, van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest betreffende het administratieve en financiële beheer van de provinciale coördinaties voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type decreet prom. 22/03/2007 pub. 24/01/2008 numac 2008031006 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende de gelijkheid van behandeling van personen in de beroepsopleiding sluiten tot bevordering van afvalpreventie en -valorisatie in het Waalse Gewest en tot wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen, van toepassing op afvalstoffen die zijn ontstaan als gevolg van de overstromingen die Wallonië in de loop van de maand juli 2021 hebben geteisterd.

Namen, 28 juli 2021.

Voor de Regering: De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, C. TELLIER

^