Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 06 juli 2017
gepubliceerd op 16 augustus 2017

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 december 2014 tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en sommige leden van de "Commission wallonne des marchés publics"

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017204164
pub.
16/08/2017
prom.
06/07/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JULI 2017. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 december 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 11/12/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014207599 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en sommige leden van de « Commission wallonne des marchés publics » sluiten tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en sommige leden van de "Commission wallonne des marchés publics" (Waalse commissie voor de overheidsopdrachten)


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op het decreet van 6 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/11/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008204571 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie sluiten houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 16 juli 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 16/07/1998 pub. 19/09/1998 numac 1998027511 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van de Waalse Commissie voor de Overheidsopdrachten sluiten tot oprichting van de "Commission wallonne des marchés publics" (Waalse Commissie voor de overheidsopdrachten), artikel 1;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 11 december 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 11/12/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014207599 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en sommige leden van de « Commission wallonne des marchés publics » sluiten tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en sommige leden van de " Commission wallonne des marchés publics " (Waalse commissie voor de overheidsopdrachten);

Gelet op het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202349 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202350 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 2, 2°, van het besluit van de Waalse Regering van 11 december 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 11/12/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014207599 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en sommige leden van de « Commission wallonne des marchés publics » sluiten tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en sommige leden van de Waalse commissie voor de overheidsopdrachten, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 26 januari 2017, wordt vervangen door hetgeen volgt: "2° als plaatsvervangende leden : - de heer Luc L'Hoir (DGO4); - mevr. Christine Coulon (DGO6); - de heer Sandro Malerba (DGO7); - de heer Michel Mathy (FGTB); - mevr. Geneviève Demarche (IF); - mevr. Sylvie Bollen (UVCW); - de heer Pierre Cuppens (CSC); - mevr. Lorraine Montellier (CCW); - de heer Raffaele Varriale (Rekenhof); - de heer Cédric Serruys (ISSEP); - mevr. Tiphaine du Poerier de Portbail(UWE)".

Art. 2.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 6 juli 2017.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Administratieve Vereenvoudiging en Energie, C. LACROIX

^