Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 11 december 2014
gepubliceerd op 23 december 2014

Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en sommige leden van de « Commission wallonne des marchés publics »

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014207599
pub.
23/12/2014
prom.
11/12/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 DECEMBER 2014. - Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en sommige leden van de « Commission wallonne des marchés publics » (Waalse commissie voor de overheidsopdrachten)


De Waalse Regering, Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 16 juli 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 16/07/1998 pub. 19/09/1998 numac 1998027511 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van de Waalse Commissie voor de Overheidsopdrachten sluiten tot oprichting van een "Commission wallonne des marchés publics", de artikelen 4 en 5;

Gelet op het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202349 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202350 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen;

Gelet op het decreet van 6 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/11/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008204571 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie sluiten houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 3 april 2014 betreffende de aanwijzing van de vertegenwoordigers van de Waalse Regering in de federale Commissie overheidsopdrachten;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 juni 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/06/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014021089 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten sluiten tot benoeming van de leden van de (federale) Commissie overheidsopdrachten;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken, Besluit :

Artikel 1.De hiernavermelde personen zijn lid van de "Commission wallonne des marchés publics" ten gevolge van hun aanwijzing door de Waalse Regering om te zetelen in de federale Commissie : - De heer Benoît Rouard (SOFICO); - De heer François Bauduin (SG); - Mevr. Catherine Sohier (SG); - De heer Olivier Ringoet (DGO5); - Mevr. Sandrine Villette (IFAPME); - De heer Thierry Ponsen (SWDE); - Mevr. Daphné Pieters (SG); - De heer Bernard Quoidbach (DGO1); - De heer Patrick Imbreckx (DGO2); - Mevr. Laurence Deminne (DGO2); - Mevr. Muriel Delvaux (DGO3); - Mevr. Fabienne Balfroid, (DGT2); - De heer Christophe Philippe (SRWT); - Mevr. Anouk Lahaye (CGT); - De heer Michel Guyot (CGT); - De heer Jean-Pierre Filée (FOREm); - Mevr. Marie-Astrid Dreze (FOREm); - Mevr. Marie-Claude Durieux (SWL).

Art. 2.De hiernavermelde personen worden benoemd tot lid van de "Commission wallonne des marchés publics": 1° als gewoon lid: - Mevr.Claudine Collard (DGO4); - De heer Hugues Lognoul (DGO6); - Mevr. Françoise Watelet (DGO7); - De heer Benoît Simonet (FGTB); - De heer Thierry Mailleux (IF); - De heer Mathieu Lambert (UVCW); - De heer Luc Norga (CSC); - Mevr. Virginie Richiuso (CCW); - Mevr. Valérie Regnier (Rekenhof); - Mevr. Stéphanie Christiaens (ISSeP); - De heer Jean de Lame (UWE); 2° als plaatsvervangend lid: - De heer Luc L'Hoir (DGO4); - Mevr. Christine Coulon (DGO6); - De heer Sandro Malerba (DGO7); - De heer Michel Mathy (FGTB); - Mevr. Geneviève Demarche (IF); - Mevr. Sylvie Bollen (UVCW); - De heer Pierre Cuppens (CSC); - Mevr. Lorraine Montellier (CCW); - De heer Philippe Fraschina (Rekenhof); - Cédric Serruys (ISSEP); - Mevr. Laura Beltrame (UWE).

Art. 3.De hiernavermelde persoon wordt benoemd tot voorzitter van de "Commission wallonne des marchés publics" : De heer François Bauduin.

Art. 4.De hiernavermelde persoon wordt benoemd tot ondervoorzitter van de "Commission wallonne des marchés publics" : Mevr. Catherine Sohier.

Art. 5.De hiernavermelde persoon wordt benoemd tot secretaris van de "Commission wallonne des marchés publics": Mevr. Amaryllis Mattart.

Art. 6.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 11 december 2014.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, Ch. LACROIX

^