Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 04 juni 2015
gepubliceerd op 17 juni 2015

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 december 2014 tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en sommige leden van de "Commission wallonne des marchés publics"

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015202748
pub.
17/06/2015
prom.
04/06/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUNI 2015. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 december 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 11/12/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014207599 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en sommige leden van de « Commission wallonne des marchés publics » sluiten tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en sommige leden van de "Commission wallonne des marchés publics" (Waalse Commissie voor de overheidsopdrachten)


De Waalse Regering, Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 11 december 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 11/12/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014207599 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en sommige leden van de « Commission wallonne des marchés publics » sluiten tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en sommige leden van de "Commission wallonne des marchés publics" (Waalse Commissie voor de overheidsopdrachten);

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 16 juli 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 16/07/1998 pub. 19/09/1998 numac 1998027511 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van de Waalse Commissie voor de Overheidsopdrachten sluiten tot oprichting van de "Commission wallonne des marchés publics" (Waalse Commissie voor de overheidsopdrachten), artikel 6;

Gelet op het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202349 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202350 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen;

Gelet op het decreet van 6 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/11/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008204572 bron waalse overheidsdienst Kaderdecreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie, artikel 2, § 1, 6°;

Op de voordracht van de minister van Ambtenarenzaken, Besluit :

Artikel 1.Mevr. Muriel Pacorus wordt als gewoon lid van de "Commission wallonne des marchés publics" aangewezen in plaats van Mevr. Françoise Watelet (DGO7).

Art. 2.De heer Samuël Saelens wordt als plaatsvervangend lid van de "Commission wallonne des marchés publics" aangewezen in plaats van Mevr. Laura Beltrame (UWE).

Art. 3.De minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 4 juni 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, C. LACROIX

^