Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 29 augustus 2018
gepubliceerd op 20 september 2018

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de Raden van beroep in het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018013802
pub.
20/09/2018
prom.
29/08/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 AUGUSTUS 2018. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de Raden van beroep in het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 24 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren sluiten dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren, inzonderheid op de artikelen 97 en 98 ;

Gelet op het decreet van 14 juni 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/06/2018 pub. 13/07/2018 numac 2018031499 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instelling van een experimenteel onderwijs op de tweede en derde graden van het kwalificerend secundair onderwijs wat betreft de bekrachtiging per eenheden van leerresultaten , en op de tweede en derde graden van het doorstromingsonderwijs wat betreft het overschrijden van het maximumaantal wekelijkse lestijden, en houdende diverse bepalingen inzake leerplichtonderwijs, organisatie van de examencommissie voor de uitreiking van het getuigschrift van pedagogische bevoegdheid en overleg met de inrichtende machten en de vakverenigingen sluiten houdende instelling van een experimenteel onderwijs op de tweede en derde graden van het kwalificerend secundair onderwijs wat betreft de bekrachtiging per eenheden van leerresultaten (CPU), en op de tweede en derde graden van het doorstromingsonderwijs wat betreft het overschrijden van het maximumaantal wekelijkse lestijden, en houdende diverse bepalingen inzake leerplichtonderwijs, organisatie van de examencommissie voor de uitreiking van het getuigschrift van pedagogische bevoegdheid en overleg met de inrichtende machten en de vakverenigingen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/03/1998 pub. 18/06/1998 numac 1998029165 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de organisatie en de werking van de Raden van beroep van het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan sluiten betreffende de organisatie en de werking van de Raden van beroep van het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 september 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/09/2017 pub. 26/09/2017 numac 2017020644 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de raden van beroep in het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan sluiten tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de raden van beroep in het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan;

Overwegende de voorstellen van het Overlegcomité voor het confessioneel onderwijs en van het Overlegcomité voor het niet-confessioneel onderwijs ;

Overwegende de voorstellen van de Algemene Directie Leerplichtonderwijs ;

Gelet op de « gendertest » van 14 augustus 2018 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap sluiten houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap ;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs ;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Worden aangewezen tot werkend lid van de Raad van beroep voor het confessioneel secundair onderwijs : 1° de heer Francis COLLINET, rue Defoy, 178, te 5620 Florennes ;2° de heer Francis CORDIER, rue d'Erbisoeul, 180, te 7050 Herchies ;3° de heer Bernard DELCROIX, rue des Bruyères, 12, te 5140 Sombreffe ;4° Mevr.Anne-Marie KINIF, Broctia, 54, te 5020 Malonne ; 5° Mevr.Anne MAQUET, rue vieux Warichet, 4A, te 1457 Nil-Saint-Vincent ; 6° Mevr.Dominique MAHY, rue Ernest Moëns, 16, te 5024 Gelbressée ; 7° Mevr.Françoise ROSOUX-CLARISSE, rue Masson, 19, te 4530 Villers-le-Bouillet ; 8° de heer Philippe VAN GEEL, avenue des Hirondelles, 24, te 1410 Waterloo ;9° de heer Patrick BARTOWIAK, rue Martin Lejeune, 39, te 5020 Vedrin ;10° de heer Pierre GLOGOWSKI, rue Potresse, 15, te 7340 Wasmes.

Art. 2.Worden aangewezen tot plaatsvervangend lid van de Raad van beroep bedoeld in artikel 1 : 1° Mevr.Françoise FONTAINE, avenue du Bel Air, 12, te 1970 Wezembeek-Oppem ; 2° de heer Pierre HENRY, rue de Pontaury, 23, te 5640 Mettet ;3° de heer Patrick MAGNIETTE, rue de Lisbonne, 75A, te 6464 L'Escaillerie ;4° Mevr.Pascale PRIGNON, route de Renipont, 97, te 1380 Lasne ; 5° de heer Eric DAUBIE, rue du Gautiau, 5, te 7120 Peissant.

Art. 3.Worden aangewezen tot werkend lid van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel secundair onderwijs : 1° de heer Marc MARIN, CPEONS, drève du Laubecq, 7, te 1480 Tubeke ;2° Mevr.Catherine LEMAL, FWB, avenue des Pommiers, 11, te 4053 Embourg ; 3° de heer Géry DE CAFMEYER, FWB, rue Saint Quentin, 3B8, te 7850 Edingen ;4° de heer Pierre HANNECART, FWB, rue des Martyrs, 80, te 6150 Anderlues ;5° de heer Jacques BELS, CPEONS, Miniemenstraat, 87-89, te 1000 Brussel ;6° de heer Denis FELIX, CPEONS, Miniemenstraat, 87-89, te 1000 Brussel ;7° de heer Eric DEGUIDE, CPEONS, Miniemenstraat, 87-89, te 1000 Brussel ;8° Mevr.Marie-Christine ROUTHEUT, CPEONS, rue Edmond Jacqmotte, 8, te 4020 Luik ; 9° de heer Manu BECO, FWB, avenue du Chêne, 128/132, te 4802 Heusy ;10° de heer André CHARNEUX, FWB, rue des champs, 6, te 6280 Gerpinnes.

Art. 4.Worden beschouwd als plaatsvervangend lid van de Raad van beroep bedoeld in artikel 3 : 1° Mevr.Lara SPYROU, WBE, boulevard Frère Orban, 19/102, te 4000 Luik 2° de heer BAUDELET Benoît, WBE, boulevard de la Fleur de Lys, 21, te 1400 Nijvel ;3° de heer Marcel STASSART, CPEONS, rue des Collines, 3, te 4550 Villers-le-Temple ;4° Mevr.Daisy TAVERNIERS, CPEONS, Miniemenstraat 87-89, te 1000 Brussel ; 5° Mevr.Michèle HOORNAERT, CPEONS, Miniemenstraat 87-89, te 1000 Brussel.

Art. 5.De heer Pierre ERCOLINI, ambtenaar-generaal, wordt tot voorzitter van de Raad van beroep van het niet-confessioneel gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan aangesteld.

Art. 6.De heer Pierre ERCOLINI, ambtenaar-generaal, wordt tot voorzitter van de Raad van beroep van het confessioneel gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan aangesteld.

Art. 7.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 september 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/09/2017 pub. 26/09/2017 numac 2017020644 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de raden van beroep in het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan sluiten tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de raden van beroep in het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan, wordt opgeheven.

Art. 8.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2018.

Art. 9.De Minister van Leerplichtonderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 augustus 2018.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS

^