Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 29 augustus 2018

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/08/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018013569 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle type ministerieel besluit prom. 29/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031865 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 29/08/2018 pub. 03/09/2018 numac 2018040637 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot herziening van de instructie tot aanleg van een strategische reserve 2018-2019 en tot intrekking van het ministerieel besluit van 15 januari 2018 houdende instructie aan de netbeheerder om een strategische reserve aan te leggen vanaf 1 november 2018 type ministerieel besluit prom. 29/08/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018040646 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot herziening van de instructie tot aanleg van een strategische reserve 2018-2019

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/08/2018 pub. 25/09/2018 numac 2018013742 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 augustus 2017 genomen met toepassing van artikel 111, § 2, 1° van het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/08/2018 pub. 25/09/2018 numac 2018013741 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de Regeringscommissarissen bij de academische polen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/08/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018013744 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de Commissarissen van de Regering bij de Hogescholen en van de Afgevaardigden van de Regering bij de Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/08/2018 pub. 18/09/2018 numac 2018013743 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot experimentele organisatie, in het kwalificatiestelsel uitgedrukt in eenheden van leerresultaten , van gegroepeerde basisopties in het vierde, vijfde en zesde leerjaar van het kwalificerend secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/08/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018013750 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot omzetting van de "Ecole primaire » verbonden aan het « Athénée Royal Lucie Dejardin » in een « Ecole fondamentale" (basisschool) verbonden aan het "Athénée Royal Lucie Dejardin" gelegen rue du Marais 35, te 4100 Seraing type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/08/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018013765 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning voor het schooljaar 2018-2019 van een afwijking van de normen inzake rationalisatie aan het "Collège de l'Alliance de Monceau-sur-Sambre" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/08/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018013799 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 augustus 2016 betreffende de aanvraag om toelating tot de subsidies van schoolinrichtingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/08/2018 pub. 25/09/2018 numac 2018013800 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij afwijking van verschillende normen in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2018-2019 wordt verleend type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/08/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018013802 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de Raden van beroep in het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/08/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018013801 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het organiek reglement van het "Institut de la formation en cours de carrière » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/08/2018 pub. 01/10/2018 numac 2018013948 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de regels voor het opnemen van bedragen op de thesauriereserves van schoolinrichtingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/08/2018 pub. 25/09/2018 numac 2018013803 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 september 2017 houdende aanwijzing van de leden van de werkgroep belast met de organisatie van de gemeenschappelijke externe proef waarbij het getuigschrift van basisonderwijs na het lager onderwijs wordt uitgereikt, voor de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/08/2018 pub. 30/11/2018 numac 2018014954 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, voor 2018-2019, de organisatie of de toetreding tot subsidies van gegroepeerde basisopties in het gewoon secundair onderwijs wordt toegelaten en houdende afwijking, voor 2018 - 2019, van de voorwaarde beschreven in artikel 24, § 3, van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1993 tot vaststelling van de verplichtingen tot overleg tussen gelijkaardige inrichtingen in het secundair onderwijs met volledig leerplan
^