Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 februari 2019
gepubliceerd op 26 februari 2019

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de forfaitaire schadevergoeding voor handelszaken die getroffen worden door een bouwplaats op de openbare weg

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2019040454
pub.
26/02/2019
prom.
14/02/2019
ELI
eli/besluit/2019/02/14/2019040454/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

14 FEBRUARI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de forfaitaire schadevergoeding voor handelszaken die getroffen worden door een bouwplaats op de openbare weg


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, artikel 8, eerste lid;

Gelet op de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen, artikel 2, 1° ;

Gelet op de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg, artikelen 84 tot 86, 91, 2° en 95;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juni 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022570 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de uitvoering van artikel 3, vijfde lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022573 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de aanstelling van de in artikel 11, § 1, eerste lid en in het artikel 6, § 2, achtste lid, van de wet van 3 december 2005 bedoelde ambtenaren betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022575 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de tarieven, de wijze van betaling en inning bedoeld bij artikel 12, § 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022571 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inhoud en de modellen van formulieren bedoeld bij de artikelen 6, § 2, derde lid en § 3, derde lid en 7, § 1, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022576 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding bedoeld in artikel 14 van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022569 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van het jaarlijkse percentage bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022572 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van beroep tegen de beslissing van het Participatiefonds bedoeld bij de artikelen 6, § 4, eerste lid, 7, § 3, eerste lid en 9, § 3, eerste lid van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein sluiten betreffende de aanstelling van de in artikel 11, § 1, eerste lid en in het artikel 6, § 2, achtste lid, van de wet van 3 december 2005 bedoelde ambtenaren betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juni 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022570 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de uitvoering van artikel 3, vijfde lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022573 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de aanstelling van de in artikel 11, § 1, eerste lid en in het artikel 6, § 2, achtste lid, van de wet van 3 december 2005 bedoelde ambtenaren betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022575 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de tarieven, de wijze van betaling en inning bedoeld bij artikel 12, § 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022571 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inhoud en de modellen van formulieren bedoeld bij de artikelen 6, § 2, derde lid en § 3, derde lid en 7, § 1, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022576 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding bedoeld in artikel 14 van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022569 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van het jaarlijkse percentage bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022572 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van beroep tegen de beslissing van het Participatiefonds bedoeld bij de artikelen 6, § 4, eerste lid, 7, § 3, eerste lid en 9, § 3, eerste lid van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein sluiten betreffende de tarieven, de wijze van betaling en inning bedoeld bij artikel 12, § 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juni 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022570 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de uitvoering van artikel 3, vijfde lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022573 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de aanstelling van de in artikel 11, § 1, eerste lid en in het artikel 6, § 2, achtste lid, van de wet van 3 december 2005 bedoelde ambtenaren betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022575 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de tarieven, de wijze van betaling en inning bedoeld bij artikel 12, § 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022571 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inhoud en de modellen van formulieren bedoeld bij de artikelen 6, § 2, derde lid en § 3, derde lid en 7, § 1, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022576 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding bedoeld in artikel 14 van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022569 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van het jaarlijkse percentage bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022572 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van beroep tegen de beslissing van het Participatiefonds bedoeld bij de artikelen 6, § 4, eerste lid, 7, § 3, eerste lid en 9, § 3, eerste lid van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein sluiten tot bepaling van het jaarlijkse percentage bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juni 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022570 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de uitvoering van artikel 3, vijfde lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022573 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de aanstelling van de in artikel 11, § 1, eerste lid en in het artikel 6, § 2, achtste lid, van de wet van 3 december 2005 bedoelde ambtenaren betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022575 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de tarieven, de wijze van betaling en inning bedoeld bij artikel 12, § 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022571 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inhoud en de modellen van formulieren bedoeld bij de artikelen 6, § 2, derde lid en § 3, derde lid en 7, § 1, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022576 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding bedoeld in artikel 14 van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022569 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van het jaarlijkse percentage bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022572 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van beroep tegen de beslissing van het Participatiefonds bedoeld bij de artikelen 6, § 4, eerste lid, 7, § 3, eerste lid en 9, § 3, eerste lid van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein sluiten tot betreffende de modaliteiten van beroep tegen de beslissing van het Participatiefonds bedoeld bij de artikelen 6, § 4, eerste lid, 7, § 3, eerste lid en 9, § 3, eerste lid van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juni 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022570 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de uitvoering van artikel 3, vijfde lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022573 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de aanstelling van de in artikel 11, § 1, eerste lid en in het artikel 6, § 2, achtste lid, van de wet van 3 december 2005 bedoelde ambtenaren betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022575 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de tarieven, de wijze van betaling en inning bedoeld bij artikel 12, § 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022571 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inhoud en de modellen van formulieren bedoeld bij de artikelen 6, § 2, derde lid en § 3, derde lid en 7, § 1, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022576 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding bedoeld in artikel 14 van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022569 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van het jaarlijkse percentage bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022572 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van beroep tegen de beslissing van het Participatiefonds bedoeld bij de artikelen 6, § 4, eerste lid, 7, § 3, eerste lid en 9, § 3, eerste lid van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein sluiten betreffende de inhoud en de modellen van formulieren bedoeld bij de artikelen 6, § 2, derde lid en § 3, derde lid en 7, § 1, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juni 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022570 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de uitvoering van artikel 3, vijfde lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022573 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de aanstelling van de in artikel 11, § 1, eerste lid en in het artikel 6, § 2, achtste lid, van de wet van 3 december 2005 bedoelde ambtenaren betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022575 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de tarieven, de wijze van betaling en inning bedoeld bij artikel 12, § 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022571 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inhoud en de modellen van formulieren bedoeld bij de artikelen 6, § 2, derde lid en § 3, derde lid en 7, § 1, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022576 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding bedoeld in artikel 14 van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022569 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van het jaarlijkse percentage bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022572 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van beroep tegen de beslissing van het Participatiefonds bedoeld bij de artikelen 6, § 4, eerste lid, 7, § 3, eerste lid en 9, § 3, eerste lid van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein sluiten houdende de uitvoering van artikel 3, vijfde lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006011595 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van het jaarlijkse percentage bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein voor het jaar 2007 type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 04/01/2007 numac 2006023406 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van het jaarlijkse percentage bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein voor het jaar 2007 sluiten tot bepaling van het jaarlijkse percentage bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein voor het jaar 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/12/2007 pub. 19/12/2007 numac 2007023555 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van het jaarlijkse percentage bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein voor het jaar 2008 sluiten tot bepaling van het jaarlijkse percentage bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein voor het jaar 2008;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juni 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022574 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanstelling van de ambtenaren bedoeld in artikel 12, § 3, eerste lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein sluiten tot aanstelling van de ambtenaren bedoeld in artikel 12, § 3, eerste lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein.

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 november 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/11/2008 pub. 14/01/2009 numac 2009031002 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun aan ondernemingen tijdens werken aan de openbare weg sluiten betreffende de steun aan ondernemingen tijdens werken aan de openbare weg;

Gelet op de gendertest, opgesteld op 6 juni 2018 overeenkomstig artikel 3, 2° van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op de evaluatie door de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Economie, uitgevoerd op 27 juni 2018, tot een conclusie komend van afwezigheid van weerslag op de situatie van personen met een handicap overeenkomstig artikel 4, § 3, van de ordonnantie van 8 december 2016 betreffende de integratie van de handicapdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het gunstig advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 2 juil 2018;

Gelet op de weigering van akkoordbevinding van de Minister van Begroting d.d. 12 juli 2018;

Gelet op het besluit van de Ministerraad van 13 december 2018 om voorbij te gaan aan de weigering van akkoordbevinding van de Minister van Begroting;

Gelet op het advies 65.037/1 van de Raad van State, gegeven op 17 januari 2019, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het advies van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 20 september 2018;

Gelet op het advies van de Gewestelijke Mobiliteitscommissie, gegeven op 25 september 2018;

Overwegende het advies van Brulocalis, de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 5 november 2018;

Op voorstel van de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Economie en de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Openbare Werken, Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° ordonnantie: de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg;2° verordening: de verordening (EU) nr.1407/2013 van de commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie L352 van 24 december 2013; 3° BEW: Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel;4° BM: Brussel Mobiliteit van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel;5° BAOB: Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven;6° begunstigde: de handelszaak die een forfaitaire schadevergoeding aanvraagt of ontvangt.

Art. 2.De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Economie en de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Openbare Werken verlenen samen, binnen de beschikbare begrotingskredieten, een forfaitaire schadevergoeding aan de handelszaken die gelegen zijn op of aan het terrein van een werffase van niveau 2, onder de in de verordening bedoelde voorwaarden.

Art. 3.De ondernemingen waarvan de financiering van publieke oorsprong de 50% overschrijdt, zijn uitgesloten van steun overeenkomstig artikel 84, § 1, derde lid, van de ordonnantie.

Indien de onderneming minder dan vier jaar lang ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bedraagt dat percentage 75 %.

Art. 4.Enkel de begunstigden die een van de activiteiten opgenomen in bijlage 1 als hoofdactiviteit uitoefenen kunnen een forfaitaire schadevergoeding krijgen.

De NACEBEL-codes toegewezen door het btw-bestuur bepalen de hoofdactiviteit van de vestiging. HOOFDSTUK 2. - Bedrag van de forfaitaire schadevergoeding

Art. 5.De forfaitaire schadevergoeding bedraagt: 1° 2.000 euro voor een handelszaak die minder dan twee voltijdsequivalenten in dienst heeft; 2° 2.350 euro voor een handelszaak die twee tot vijf voltijdsequivalenten in dienst heeft; 3° 2.700 euro voor een handelszaak die vijf tot tien voltijdsequivalenten in dienst heeft. HOOFDSTUK 3. - Procedure voor de behandeling van de aanvraagdossiers en de vereffening Afdeling 1. -- Behandeling van de aanvraagdossiers

Art. 6.Ten laatste op de drieënveertigste dag na de aanvangsdatum van een werffase van niveau 2, stelt de wegbestuurder aan BEW en het BAOB de gegevens ter beschikking betreffende het terrein die toelaten de precieze adressen te achterhalen, alsook de referentie van de werf in het informaticasysteem zoals bepaald in artikel 9 van de ordonnantie en de aanvangsdatum van de desbetreffende fase van de werven van niveau 2.

Art. 7.§ 1. De begunstigde dient de forfaitaire schadevergoedingsaanvraag in bij BEW door middel van een typeformulier. BEW bepaalt het typeformulier en stelt het ter beschikking op zijn website. Het typeformulier somt de bijlagen op die de begunstigde bij de steunaanvraag moet voegen.

BEW ontvangt de forfaitaire schadevergoedingsaanvraag ten vroegste negenentwintig dagen en ten laatste negentig dagen na de begindatum van de werf bedoeld in artikel 6. § 2. Overeenkomstig artikel 84, § 5 van de ordonnantie, kan de begunstigde een nieuwe schadevergoedingsaanvraag indienen, en dit ten vroegste honderdtachtig dagen na de datum van ontvangst van de vorige aanvraag. BEW ontvangt die nieuwe aanvraag ten laatste tweehonderdzeventig dagen na de datum van ontvangst van de vorige aanvraag.

Art. 8.§ 1. BEW richt binnen de dertig dagen na ontvangst van de forfaitaire schadevergoedingsaanvraag een ontvangstbewijs aan de begunstigde, waarop de referenties van het dossier en de naam van de behandelende ambtenaar vermeld staan. § 2. Indien het aanvraagdossier volledig is, wordt de toekenningsbeslissing aan de begunstigde betekend binnen de zestig dagen van de datum van het ontvangstbewijs. § 3. Indien het aanvraagdossier niet volledig is, somt het ontvangstbewijs de ontbrekende elementen op.

De begunstigde beschikt over dertig dagen vanaf de datum van het ontvangstbewijs om zijn dossier aan te vullen.

Indien de begunstigde zijn dossier volledig aanvult, wordt de toekenningsbeslissing betekend aan de begunstigde binnen de zestig dagen vanaf de ontvangst van alle ontbrekende elementen.

Indien de begunstigde zijn dossier niet volledig aanvult binnen de termijn bedoeld in het tweede lid, wordt de toekenningsbeslissing rekening houdend met de beschikbare elementen betekend aan de begunstigde binnen de zestig dagen vanaf het verstrijken van de termijn. § 4. BEW deelt de begunstigde mee dat de forfaitaire schadevergoeding overeenkomstig de verordening wordt verleend. § 5. De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Economie kan de beslissingstermijnen verlengen indien de beschikbare begrotingskredieten uitgeput zijn. Hij brengt de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Openbare Werken daarvan op de hoogte. Afdeling 2. - Uitbetaling van de schadevergoeding

Art. 9.De schadevergoeding wordt in een schijf uitbetaald. HOOFDSTUK 4. - Controle

Art. 10.De ambtenaren bedoeld in artikel 86, § 1, van de ordonnantie zijn de inspecteurs van de directie Economische Inspectie van Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel die zijn aangesteld voor de uitoefening van inspectiefuncties.

Bij de uitoefening van hun opdrachten maken de ambtenaren zich kenbaar aan de hand van de legitimatiekaart bedoeld in bijlage 2.

Art. 11.De terugbetalingen gebeuren door storting aan het Fonds voor hulp aan de ondernemingen bedoeld in artikel 2, 1°, van de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen. HOOFDSTUK 5. - Slotbepalingen

Art. 12.Worden opgeheven: 1° het koninklijk besluit van 10 juni 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022570 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de uitvoering van artikel 3, vijfde lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022573 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de aanstelling van de in artikel 11, § 1, eerste lid en in het artikel 6, § 2, achtste lid, van de wet van 3 december 2005 bedoelde ambtenaren betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022575 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de tarieven, de wijze van betaling en inning bedoeld bij artikel 12, § 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022571 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inhoud en de modellen van formulieren bedoeld bij de artikelen 6, § 2, derde lid en § 3, derde lid en 7, § 1, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022576 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding bedoeld in artikel 14 van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022569 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van het jaarlijkse percentage bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022572 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van beroep tegen de beslissing van het Participatiefonds bedoeld bij de artikelen 6, § 4, eerste lid, 7, § 3, eerste lid en 9, § 3, eerste lid van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein sluiten betreffende de aanstelling van de in artikel 11, § 1, eerste lid en in het artikel 6, § 2, achtste lid, van de wet van 3 december 2005 bedoelde ambtenaren betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein;2° het koninklijk besluit van 10 juni 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022570 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de uitvoering van artikel 3, vijfde lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022573 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de aanstelling van de in artikel 11, § 1, eerste lid en in het artikel 6, § 2, achtste lid, van de wet van 3 december 2005 bedoelde ambtenaren betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022575 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de tarieven, de wijze van betaling en inning bedoeld bij artikel 12, § 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022571 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inhoud en de modellen van formulieren bedoeld bij de artikelen 6, § 2, derde lid en § 3, derde lid en 7, § 1, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022576 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding bedoeld in artikel 14 van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022569 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van het jaarlijkse percentage bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022572 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van beroep tegen de beslissing van het Participatiefonds bedoeld bij de artikelen 6, § 4, eerste lid, 7, § 3, eerste lid en 9, § 3, eerste lid van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein sluiten betreffende de tarieven, de wijze van betaling en inning bedoeld bij artikel 12, § 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein;3° het koninklijk besluit van 10 juni 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022570 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de uitvoering van artikel 3, vijfde lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022573 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de aanstelling van de in artikel 11, § 1, eerste lid en in het artikel 6, § 2, achtste lid, van de wet van 3 december 2005 bedoelde ambtenaren betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022575 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de tarieven, de wijze van betaling en inning bedoeld bij artikel 12, § 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022571 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inhoud en de modellen van formulieren bedoeld bij de artikelen 6, § 2, derde lid en § 3, derde lid en 7, § 1, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022576 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding bedoeld in artikel 14 van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022569 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van het jaarlijkse percentage bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022572 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van beroep tegen de beslissing van het Participatiefonds bedoeld bij de artikelen 6, § 4, eerste lid, 7, § 3, eerste lid en 9, § 3, eerste lid van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein sluiten tot betreffende de modaliteiten van beroep tegen de beslissing van het Participatiefonds bedoeld bij de artikelen 6, § 4, eerste lid, 7, § 3, eerste lid en 9, § 3, eerste lid van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein;4° het koninklijk besluit van 10 juni 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022570 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de uitvoering van artikel 3, vijfde lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022573 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de aanstelling van de in artikel 11, § 1, eerste lid en in het artikel 6, § 2, achtste lid, van de wet van 3 december 2005 bedoelde ambtenaren betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022575 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de tarieven, de wijze van betaling en inning bedoeld bij artikel 12, § 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022571 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inhoud en de modellen van formulieren bedoeld bij de artikelen 6, § 2, derde lid en § 3, derde lid en 7, § 1, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022576 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding bedoeld in artikel 14 van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022569 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van het jaarlijkse percentage bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022572 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van beroep tegen de beslissing van het Participatiefonds bedoeld bij de artikelen 6, § 4, eerste lid, 7, § 3, eerste lid en 9, § 3, eerste lid van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein sluiten betreffende de inhoud en de modellen van formulieren bedoeld bij de artikelen 6, § 2, derde lid en § 3, derde lid en 7, § 1, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein;5° het koninklijk besluit van 10 juni 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022570 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de uitvoering van artikel 3, vijfde lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022573 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de aanstelling van de in artikel 11, § 1, eerste lid en in het artikel 6, § 2, achtste lid, van de wet van 3 december 2005 bedoelde ambtenaren betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022575 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de tarieven, de wijze van betaling en inning bedoeld bij artikel 12, § 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022571 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inhoud en de modellen van formulieren bedoeld bij de artikelen 6, § 2, derde lid en § 3, derde lid en 7, § 1, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022576 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding bedoeld in artikel 14 van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022569 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van het jaarlijkse percentage bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022572 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van beroep tegen de beslissing van het Participatiefonds bedoeld bij de artikelen 6, § 4, eerste lid, 7, § 3, eerste lid en 9, § 3, eerste lid van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein sluiten houdende de uitvoering van artikel 3, vijfde lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein;6° het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 november 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/11/2008 pub. 14/01/2009 numac 2009031002 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun aan ondernemingen tijdens werken aan de openbare weg sluiten betreffende de steun aan ondernemingen tijdens werken aan de openbare weg;7° het ministerieel besluit van 10 juni 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022574 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanstelling van de ambtenaren bedoeld in artikel 12, § 3, eerste lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein sluiten tot aanstelling van de ambtenaren bedoeld in artikel 12, § 3, eerste lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein. De besluiten bedoeld in het eerste lid blijven evenwel van toepassing op de aanvragen die ingediend werden voor de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 13.Treden in werking op 25 maart 2019: 1° artikel 84 tot en met 86, 91, 2° en 95 van de ordonnantie;2° dit besluit. Dit besluit is van toepassing op alle dossiers met betrekking tot bouwplaatsen op de openbare weg die niet beëindigd zijn op de in het eerste lid bedoelde datum. Voor bouwplaatsen die daarvoor van start gingen, geldt het volgende voor de in het eerste lid bedoelde datum: 1° hij dient als vertrekpunt voor de inachtneming van de erkenningsvoorwaarden voor niveau 2;2° hij wordt beschouwd als de begindatum van de in artikel 6 bedoelde werf.

Art. 14.De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Economie en de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Openbare Werken zijn, elk wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 14 februari 2019.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, D. GOSUIN De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, P. SMET

Annexe 1re. - Secteurs admis dans le cadre de l'indemnisation forfaitaire aux commerces situés à front de l'emprise d'un chantier de niveau 2

Bijlage 1. - Sectoren die toegestaan zijn in het kader van de forfaitaire schadevergoeding van handelszaken die gelegen aan het terrein van een werf van niveau 2

Code NACE BEL 2008

Description

NACE-BEL 2008 Code

Beschrijving

45.113

Commerce de détail d'automobiles et d'autres véhicules automobiles légers ( ? 3,5 tonnes )

45.113

Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (? 3,5 ton)

45.193

Commerce de détail d'autres véhicules automobiles ( > 3,5 tonnes )

45.193

Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)

45.194

Commerce de remorques, de semi-remorques et de caravanes

45.194

Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans

45.2

Entretien et réparation de véhicules automobiles

45.2

Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen

45.32

Commerce de détail d'équipements de véhicules automobiles

45.32

Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen

45.402

Entretien, réparation et commerce de détail de motocycles, y compris les pièces et accessoires

45.402

Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen

47 A l'exception de 47.8 et 47.9

Commerce de détail, à l'exception des véhicules automobiles et des Motocycles. A l'exception de Commerce de détail sur éventaires et marchés et Commerce de détail hors magasin, éventaires ou marchés.

47 Behalve 47.8 en 47.9

Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen. Behalve Markt- en straathandel en Detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel.

55

Hébergement

55

Verschaffen van accommodatie

56.1

Restaurants et services de restauration mobile

56.1

Restaurants en mobiele eetgelegenheden

56.290

Autres services de restauration

56.290

Overige eetgelegenheden

56.3

Débits de boissons

56.3

Drinkgelegenheden

59.140

Projection de films cinématographiques

59.140

Vertoning van films

68.311

Intermédiation en achat, vente et location de biens immobiliers pour compte de tiers

68.311

Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis

74.201

Production photographique, sauf activités des photographes de presse

74.201

Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen

74.209

Autres activités photographiques

74.209

Overige fotografische activiteiten

77.110

Location et location-bail de véhicules et autres véhicules automobiles légers (<3,5 tonnes)

77.110

Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)

77.210

Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport

77.210

Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen

77.220

Location de vidéocassettes et de disques vidéo

77.220

Verhuur van videobanden, dvd's en cd's

77.291

Location et location-bail de machines-outils, de matériel et d'outils à main pour le bricolage

77.291

Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers

77.292

Location et location-bail de téléviseurs et d'autres appareils audiovisuels

77.292

Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur

77.293

Location et location-bail de vaisselle, couverts, verrerie, articles pour la cuisine, appareils électriques et électroménagers

77.293

Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden

77.294

Location et location-bail de textiles, d'habillement, de bijoux et de chaussures

77.294

Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel

77.295

Location et location-bail de matériel médical et paramédical

77.295

Verhuur en lease van medisch en paramedisch materieel

77.296

Location et location-bail de fleurs et de plantes

77.296

Verhuur en lease van bloemen en planten

77.299

Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques n.c.a.

77.299

Verhuur en lease van andere consumentenartikelen, n.e.g.

77.3

Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens

77.3

Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen

79.110

Agence de voyage

79.110

Reisbureau

82.190

Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau

82.190

Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren

95.110

Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques

95.110

Reparatie van computers en rand apparatuur

95.120

Réparation d'équipements de communication

95.120

Reparatie van communicatieapparatuur

95.210

Réparation de produits électroniques grand public

95.210

Reparatie van consumentenelektronica

95.220

Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin

95.220

Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin

95.230

Réparation de chaussures et d'articles en cuir

95.230

Reparatie van schoeisel en lederwaren

95.240

Réparation de meubles et d'équipements du foyer

95.240

Reparatie van meubelen en stoffering

95.250

Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie

95.250

Reparatie van uurwerken en sieraden

95.290

Réparation d'autres biens personnels et domestiques

95.290

Reparatie van andere consumentenartikelen

96.012

Activités des blanchisseries et des salons-lavoirs pour particuliers

96.012

Activiteiten van wasserettes en wassalons ten behoeve van particulieren

96.021

Coiffure

96.021

Haarverzorging

96.022

Soins de beauté

96.022

Schoonheidsverzorging

96.031

Soins funéraires

96.031

Uitvaartverzorging

96.040

Entretien corporel

96.040

Sauna's, solaria, baden enz.

96.092

Services de tatouage et de piercing

96.092

Plaatsen van tatouages en piercings

96.093

Services de soins pour animaux de compagnie, sauf soins vétérinaires

96.093

Diensten in verband met de verzorging van huisdieren, m.u.v. veterinaire diensten

96.095

Hébergement d'animaux de compagnie

96.095

Pensions voor huisdieren


Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 februari 2019 betreffende de forfaitaire schadevergoeding voor handelszaken die getroffen worden door een werf, Brussel, 14 februari 2019.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, D. GOSUIN De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, P. SMET

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 februari 2019 betreffende de forfaitaire schadevergoeding voor handelszaken die getroffen worden door een werf.

Brussel, 14 februari 2019.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, D. GOSUIN De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, P. SMET

^