Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 13 maart 2020

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De stad Lessen heeft de nietigverklaring gevorderd van het Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 230.076/XV-4337. Voor de Hoofdgriffier, Cécile(...)

bron
raad van state
numac
2020020616
pub.
13/03/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De stad Lessen heeft de nietigverklaring gevorderd van het Waals ministerieel besluit van 29 november 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019042716 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën type ministerieel besluit prom. 29/11/2019 pub. 13/12/2019 numac 2019042806 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verboden lijst, vermeld in artikel 9 van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 type ministerieel besluit prom. 29/11/2019 pub. 31/12/2019 numac 2019015460 bron federale overheidsdienst financien en ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende aanduiding van een revisor ter vervanging van de revisor bij het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 29/11/2019 pub. 09/12/2019 numac 2019042685 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vier coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 29/11/2019 pub. 16/12/2019 numac 2019042691 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een vennootschap als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. 29/11/2019 pub. 09/12/2019 numac 2019042694 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee vennootschappen als sociale onderneming sluiten waarbij geweigerd wordt goedkeuring te verlenen aan het besluit van de gemeenteraad van de stad Lessen van 24 oktober 2019 betreffende de belasting op de nachtwinkels voor de belastingjaren 2020 tot 2025.

Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 230.076/XV-4337.

Voor de Hoofdgriffier, Cécile Bertin, wnd. Hoofdsecretaris.

^