Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 29 november 2019
gepubliceerd op 09 december 2019

Ministerieel besluit tot erkenning van vier coöperatieve vennootschappen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2019042685
pub.
09/12/2019
prom.
29/11/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 NOVEMBER 2019. - Ministerieel besluit tot erkenning van vier coöperatieve vennootschappen


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie, het Sociaal Ondernemerschap en de Landbouwonderneming, artikel 5, vervangen bij de wet van 12 juli 2013 en gewijzigd bij de wet van 23 maart 2019;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen, artikel 5, vervangen bij het koninklijk besluit van 4 mei 2016, Besluit :

Artikel 1.Worden erkend voor onbepaalde duur met ingang van 1 oktober 2019, de volgende coöperatieve vennootschappen : OUFTICOOP SC Numéro d'entreprise/Ondernemingsnummer: 0728.680.826 WALLONIA SERVICES SC Numéro d'entreprise/Ondernemingsnummer: 0727.869.687

Art. 2.Worden erkend voor onbepaalde duur met ingang van 1 december 2019, de volgende coöperatieve vennootschappen : Coopérative fermière d'Ardenne Méridionale SC Numéro d'entreprise/Ondernemingsnummer: 0735.788.352 SUR LES RAILS SC Numéro d'entreprise/Ondernemingsnummer: 0734.691.559

Art. 3.De erkenningen in de artikelen 1 en 2 vermeld blijven geldig voor zover de bedoelde coöperatieve vennootschappen niet het voorwerp zijn van een schrapping overeenkomstig het artikel 7 van het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen.

Brussel, 29 november 2019.

N. MUYLLE

^