Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 31 oktober 2016

Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 september 2016, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2016, wordt de heer Alain DEWEWEIRE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2016003372
pub.
31/10/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016204466 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter van sommige paritaire subcomités type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016204467 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009620 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage van 23.000 euro aan de « Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw » voor het begrotingsjaar 2016 type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 30/09/2016 numac 2016203216 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016022368 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op peterschap en op de maatregel van bijkomend verlof vanaf het kalenderjaar 2016 type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016022369 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling voor het kalenderjaar 2016 van de bedragen van de vergoedingen voor de maatregelen die zijn voorzien in de sociale akkoorden die betrekking hebben op de gezondheidssector en die op 1 maart 2000, 28 november 2000, 26 april 2005, 18 juli 2005, 4 februari 2011, 25 februari 2011 en 24 oktober 2012 door de federale regering werden gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers en van de maatregelen die zijn voorzien in het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep voorzien in de akkoorden van 4 maart 2010 en 17 maart 2010, voor zover zij betrekking hebben op werknemers tewerkgesteld in de sector van de thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door het Rode Kruis type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 06/10/2016 numac 2016203220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de toekenning van een jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016 sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2016, wordt de heer Alain DEWEWEIRE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur.

Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 4 oktober 2016, die uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2016, wordt de heer Alain DEWEWEIRE, adviseur, aangewezen in een betrekking bij de Dienst voor het Toezicht. De administratieve standplaats van betrokkene is Brussel-centrale diensten.

^