Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 14 september 2016
gepubliceerd op 27 september 2016

Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2016204467
pub.
27/09/2016
prom.
14/09/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 SEPTEMBER 2016. - Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, artikel 40;

Gelet op de koninklijke besluiten van 4 december 2002, 24 oktober 2012, 4 november 2013 en 17 juli 2015 houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Eervol ontslag uit het ambt van voorzitster van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren wordt gegeven aan mevrouw Sophie du BLED, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Art. 2.Eervol ontslag uit het ambt van voorzitster van het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel wordt gegeven aan mevrouw Dominique BLOEMEN, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Art. 3.Eervol ontslag uit het ambt van voorzitter van het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen wordt gegeven aan de heer Dimitri KNOCKAERT, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Art. 4.Eervol ontslag uit het ambt van voorzitter van het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren wordt gegeven aan de heer Marc PAYEN, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Art. 5.Eervol ontslag uit het ambt van ondervoorzitster van de hierna vermelde paritaire comités wordt gegeven aan mevrouw Sophie ROSMAN, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: - Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken; - Paritair Comité voor de warenhuizen.

Art. 6.Mevrouw Lieve RAMS, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot voorzitster van de hierna vermelde paritaire comités: - Paritair Comité voor de handel in voedingswaren; - Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel; - Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen; - Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren.

Art. 7.Mevrouw Lieve RAMS, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot ondervoorzitster van de hierna vermelde paritaire comités: - Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw; - Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken; - Paritair Comité voor de landbouw; - Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf; - Paritair Comité voor het verzekeringswezen; - Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken; - Paritair Comité voor de warenhuizen; - Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden; - Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector.

Art. 8.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2016.

Art. 9.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 september 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS

^