Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 augustus 2015

Honoraire Consuls Ontslagen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 10 oktober 2014 : 1. Werd, op zijn verzoek, vanaf 4 juni 2013, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Koen MESTDAGH, honorair Consul van België te Lagos.

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2015015107
pub.
11/08/2015
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Honoraire Consuls Ontslagen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 10 oktober 2014 : 1. Werd, op zijn verzoek, vanaf 4 juni 2013, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Koen MESTDAGH, honorair Consul van België te Lagos.2. Werd de heer Diederik RAEYMAECKERS, vanaf 3 oktober 2013, benoemd tot honorair Consul van België te Lagos met als ressort de Staten Lagos, Ogun, Ondo, Delta, Bayelsa, Rivers, Akwa Ibom en Cross River.1. Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Paulus Adrianus Maria Johannes SCHOLS, honorair Consul van België te Maastricht.2. Werd de heer Henri van LIDTH de JEUDE benoemd tot honorair Consul van België te Maastricht met als ressort de provincie Limburg. Bij koninklijk besluit van 11 november 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/11/2014 pub. 20/11/2014 numac 2014206941 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot aanwijzing van de vijf regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type koninklijk besluit prom. 11/11/2014 pub. 02/12/2014 numac 2014000886 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de weging van de betrekkingen van niveau A van de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 11/11/2014 pub. 20/11/2014 numac 2014206940 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de leden van het ministerieel comité voor inlichting en veiligheid type koninklijk besluit prom. 11/11/2014 pub. 20/11/2014 numac 2014206939 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude type koninklijk besluit prom. 11/11/2014 pub. 08/12/2014 numac 2014011611 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie voor het jaar 2014 aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de kosten voor het samenstellen van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen type koninklijk besluit prom. 11/11/2014 pub. 17/11/2014 numac 2014004004 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Share & Play », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten : 1. Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Laurent WASTEELS, honorair Consul van België te Monaco.2. Werd Mevr.Nancy DOTTA-VAN TENDELOO benoemd tot honorair Consul van België te Monaco met als ressort het Vorstendom van Monaco.

Bij koninklijk besluit van 27 november 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/11/2014 pub. 08/12/2014 numac 2014004000 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 22, 23 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 27/11/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014004024 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten op de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging type koninklijk besluit prom. 27/11/2014 pub. 21/01/2015 numac 2015024023 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 41.666 euro aan « het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen » type koninklijk besluit prom. 27/11/2014 pub. 15/12/2014 numac 2014004035 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende benoeming van een Gouverneur voor België bij het Europees Stabiliteitsmechanisme, bij de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, bij de Aziatische Ontwikkelingsbank, bij de Interamerikaanse Ontwikkelingsbank, bij de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, bij het Afrikaans Ontwikkelingsfonds en bij de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 27/11/2014 pub. 14/07/2015 numac 2015000370 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 22, 23 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/11/2014 pub. 21/01/2015 numac 2015024024 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 40.883 euro aan de VZW "Inter-Environnement Wallonie" type koninklijk besluit prom. 27/11/2014 pub. 21/01/2015 numac 2015024025 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 40.833 euro aan de VZW "Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen" sluiten : 1. Werd, op zijn verzoek, vanaf 1 april 2014, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Timothy Allen WOODHOUSE, honorair Consul van België te Sydney.2. Werd de heer Paul Andrew LEROY benoemd tot honorair Consul van België te Sydney met als ressort New South Wales. Bij koninklijk besluit van 10 februari 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/02/2015 pub. 22/01/2018 numac 2014004022 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het aanstellingsbewijs van de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 10/02/2015 pub. 16/03/2015 numac 2015200871 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie sluiten : 1. Werd, op haar verzoek, eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevr.Lucia IDRA, honorair Consul van België te Bari. 2. Werd de heer Felice PANARO benoemd tot honorair Consul van België te Bari met als ressort de provincies Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Matera, Potenza en Taranto. Bij koninklijke besluiten van 24 maart 2015 : 1. Werd, op zijn verzoek, vanaf 21 juli 2013, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Jacques LONGERSTAEY, honorair Consul van België te Boston.2. Werd de heer Patrick CORNELISSEN benoemd tot honorair Consul van België te Boston met als ressort de Staten Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island en Vermont.1. Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Eero VÄÄTÄINEN, honorair Consul van België te Oulu.2. Werd de heer Tapani TURPEINEN benoemd tot honorair Consul van België te Oulu met als ressort de regio's Noord-Österbotten (Pohjois-Pohjanmaa) en Kainuu. Bij koninklijk besluit van 16 juni 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/11/2014 pub. 20/11/2014 numac 2014206941 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot aanwijzing van de vijf regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type koninklijk besluit prom. 11/11/2014 pub. 02/12/2014 numac 2014000886 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de weging van de betrekkingen van niveau A van de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 11/11/2014 pub. 20/11/2014 numac 2014206940 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de leden van het ministerieel comité voor inlichting en veiligheid type koninklijk besluit prom. 11/11/2014 pub. 20/11/2014 numac 2014206939 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude type koninklijk besluit prom. 11/11/2014 pub. 08/12/2014 numac 2014011611 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie voor het jaar 2014 aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de kosten voor het samenstellen van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen type koninklijk besluit prom. 11/11/2014 pub. 17/11/2014 numac 2014004004 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Share & Play », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten3 : 1. Werd, vanaf 14 mei 2014, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Steven HAMEEUW, honorair Consul van België te Bangui.2. Werd Mevr.Isabelle PAPLEUX benoemd tot honorair Consul van België te Bangui met als ressort de Centraal-Afrikaanse Republiek.

Bij koninklijk besluit van 19 juni 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/11/2014 pub. 20/11/2014 numac 2014206941 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot aanwijzing van de vijf regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type koninklijk besluit prom. 11/11/2014 pub. 02/12/2014 numac 2014000886 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de weging van de betrekkingen van niveau A van de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 11/11/2014 pub. 20/11/2014 numac 2014206940 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de leden van het ministerieel comité voor inlichting en veiligheid type koninklijk besluit prom. 11/11/2014 pub. 20/11/2014 numac 2014206939 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude type koninklijk besluit prom. 11/11/2014 pub. 08/12/2014 numac 2014011611 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie voor het jaar 2014 aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de kosten voor het samenstellen van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen type koninklijk besluit prom. 11/11/2014 pub. 17/11/2014 numac 2014004004 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Share & Play », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten2 : 1. Werd eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Humberto BETTENCOURT SANTOS, honorair Consul van België te Praia.2. Werd Mevr.Maria Joao DE NOVAIS benoemd tot honorair Consul van België te Praia met als ressort de Republiek Kaapverdië.

Bij koninklijk besluit van 5 juli 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/07/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015003248 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 2 juni 2015 van de Nationale Bank van België betreffende de liquiditeit van kredietinstellingen type koninklijk besluit prom. 05/07/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015003247 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 4, 24, 41 en 44 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 05/07/2015 pub. 14/07/2015 numac 2015003262 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 2012 betreffende de dekking van de werkingskosten van de Nationale Bank van België verbonden aan het toezicht op financiële instellingen, tot uitvoering van artikel 12bis, § 4, van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 05/07/2015 pub. 09/07/2015 numac 2015022250 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 42 van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen type koninklijk besluit prom. 05/07/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015003249 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 19 mei 2015 betreffende de interne controle en de interne auditfunctie type koninklijk besluit prom. 05/07/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015011291 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit waarbij aan de NV Norther de toestemming wordt verleend om niet aan te sluiten op een installatie noodzakelijk voor de transmissie van elektriciteit in de zeegebieden, bedoeld in artikel 13/1 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type koninklijk besluit prom. 05/07/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015011292 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit waarbij aan de NV Rentel de toestemming wordt verleend om niet aan te sluiten op een installatie noodzakelijk voor de transmissie van elektriciteit in de zeegebieden, bedoeld in artikel 13/1 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten : 1. Werd, vanaf 1 september 2014, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Piet VAN RIET, honorair Consul van België te Belo Horizonte.2. Werd de heer Henrique Machado RABELO benoemd tot honorair Consul van België te Belo Horizonte met als ressort de Staat Minas Gerais. Ontslagen Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014000712 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014000805 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014003330 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 54, § 1, tiende lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014012138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014012136 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58/60 jaar in de witzandexploitaties type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 17/09/2014 numac 2014015227 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot uitvoering van het Samenwerkingsakkoord van 2 maart 2007 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van de Overeenkomst tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens, gedaan te Parijs, op 13 januari 1993 type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014204495 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde bedienden op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of ouder zijn, zoals eerder verlengd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2013 sluiten : Werd, op zijn verzoek, met ingang van 31 januari 2010, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Bernd Jürgen TESCHE, honorair Consul van België te Hannover.

Bij koninklijk besluit van 22 februari 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/11/2014 pub. 20/11/2014 numac 2014206941 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot aanwijzing van de vijf regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type koninklijk besluit prom. 11/11/2014 pub. 02/12/2014 numac 2014000886 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de weging van de betrekkingen van niveau A van de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 11/11/2014 pub. 20/11/2014 numac 2014206940 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de leden van het ministerieel comité voor inlichting en veiligheid type koninklijk besluit prom. 11/11/2014 pub. 20/11/2014 numac 2014206939 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude type koninklijk besluit prom. 11/11/2014 pub. 08/12/2014 numac 2014011611 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie voor het jaar 2014 aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de kosten voor het samenstellen van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen type koninklijk besluit prom. 11/11/2014 pub. 17/11/2014 numac 2014004004 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Share & Play », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten1 : Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer William Thomas COOPER, honorair Consul van België te Birmingham.

Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/10/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014207006 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot oprichting van het Centrum voor Cybersecurity België type koninklijk besluit prom. 10/10/2014 pub. 23/10/2014 numac 2014011582 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2005 waarbij een maandelijkse statistiek van het goederenverkeer tussen België en de andere lidstaten van de Europese Unie wordt voorgeschreven type koninklijk besluit prom. 10/10/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014011587 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen sluiten : Werd de heer Richard KRISHNAN NAIDU benoemd tot honorair Consul van België te Suva met als ressort de Republiek Fiji.

Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 9 december 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/12/2014 pub. 22/12/2014 numac 2014014879 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 januari 1998 betreffende de medische hulpverlening aan boord van schepen type koninklijk besluit prom. 09/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014022558 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2006 tot uitvoering van de artikelen 33, 33bis, 34 en 34bis van de herstelwet van 10 februari 1981 inzake pensioenen van de sociale sector type koninklijk besluit prom. 09/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014000920 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenenvan een subsidie aan de "Koninklijke Nationale Kas van Onderlinge Hulp der brandweerlieden van België" type koninklijk besluit prom. 09/12/2014 pub. 13/01/2015 numac 2014206778 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, tot vaststelling van de RSZ-bijdragepercentages die de werkgevers aan het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de glasnijverheid" verschuldigd zijn type koninklijk besluit prom. 09/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014207716 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de bron en de nadere regels voor de storting van het bedrag bepaald in artikel 116, eerste lid, 1°, van de programmawet van 27 december 2006 bestemd voor het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers - 2014 type koninklijk besluit prom. 09/12/2014 pub. 20/01/2015 numac 2015000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van de toelage aan de NV A.S.T.R.I.D. ter dekking van de werkingskosten van de gemeenschappelijke infrastructuur voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 09/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014024413 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2014 sluiten : Werd de heer Gregorio GAVARONE, honorair Consul van België te Genua, ertoe gemachtigd het ambt van honorair Consul van Zuid-Korea in dezelfde plaats uit te oefenen.

Ontslagen. - Afschaffingen Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014000712 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014000805 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014003330 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 54, § 1, tiende lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014012138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014012136 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58/60 jaar in de witzandexploitaties type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 17/09/2014 numac 2014015227 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot uitvoering van het Samenwerkingsakkoord van 2 maart 2007 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van de Overeenkomst tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens, gedaan te Parijs, op 13 januari 1993 type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014204495 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde bedienden op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of ouder zijn, zoals eerder verlengd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2013 sluiten : 1. Werd eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Israel SINGER, honorair Consul van België te Lawrence.2. Werd het Consulaat van België te Lawrence afgeschaft. Bij koninklijk besluit van 11 november 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/11/2014 pub. 20/11/2014 numac 2014206941 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot aanwijzing van de vijf regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type koninklijk besluit prom. 11/11/2014 pub. 02/12/2014 numac 2014000886 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de weging van de betrekkingen van niveau A van de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 11/11/2014 pub. 20/11/2014 numac 2014206940 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de leden van het ministerieel comité voor inlichting en veiligheid type koninklijk besluit prom. 11/11/2014 pub. 20/11/2014 numac 2014206939 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude type koninklijk besluit prom. 11/11/2014 pub. 08/12/2014 numac 2014011611 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie voor het jaar 2014 aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de kosten voor het samenstellen van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen type koninklijk besluit prom. 11/11/2014 pub. 17/11/2014 numac 2014004004 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Share & Play », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten : 1. Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Patrick John SEBRECHTS, honorair Consul van België te San Diego.2. Werd het Consulaat van België te San Diego afgeschaft. Ontslag. - Afschaffing. - Wijziging ressort Bij koninklijk besluit van 5 juli 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/07/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015003248 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 2 juni 2015 van de Nationale Bank van België betreffende de liquiditeit van kredietinstellingen type koninklijk besluit prom. 05/07/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015003247 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 4, 24, 41 en 44 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 05/07/2015 pub. 14/07/2015 numac 2015003262 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 2012 betreffende de dekking van de werkingskosten van de Nationale Bank van België verbonden aan het toezicht op financiële instellingen, tot uitvoering van artikel 12bis, § 4, van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 05/07/2015 pub. 09/07/2015 numac 2015022250 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 42 van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen type koninklijk besluit prom. 05/07/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015003249 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 19 mei 2015 betreffende de interne controle en de interne auditfunctie type koninklijk besluit prom. 05/07/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015011291 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit waarbij aan de NV Norther de toestemming wordt verleend om niet aan te sluiten op een installatie noodzakelijk voor de transmissie van elektriciteit in de zeegebieden, bedoeld in artikel 13/1 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type koninklijk besluit prom. 05/07/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015011292 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit waarbij aan de NV Rentel de toestemming wordt verleend om niet aan te sluiten op een installatie noodzakelijk voor de transmissie van elektriciteit in de zeegebieden, bedoeld in artikel 13/1 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten : 1. Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Adriaan Johannes SAUER, honorair Consul van België te Vlissingen.2. Werd het Consulaat van België te Vlissingen afgeschaft.3. Werd het ressort van het Consulaat van België te Terneuzen als volgt vastgesteld : de provincie Zeeland. Oprichtingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 10 oktober 2014 : 1. Werd te Palma de Mallorca een Consulaat van België opgericht met als ressort de Balearen-eilanden.2. Werd Mevr.Chantal JOURDAIN benoemd tot honorair Consul van België te Palma de Mallorca. 1. Werd te Goma een Consulaat van België opgericht met als ressort de Provincies Noord- en Zuid-Kivu.2. Werd de heer Robert LEVY benoemd tot honorair Consul van België te Goma. Bij koninklijk besluit van 29 mei 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/05/2015 pub. 08/06/2015 numac 2015000293 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 1974 betreffende de bevlagging van de openbare gebouwen type koninklijk besluit prom. 29/05/2015 pub. 18/06/2015 numac 2015014166 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 2004 betreffende de verdeling van de spoorweginfrastructuur en de retributie voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur sluiten : 1. Werd te Milaan een Consulaat van België opgericht met als ressort de regio Lombardije (de provincies Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantua, Milaan, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio en Varese).2. Werd de heer Salvatore CARRUBBA benoemd tot honorair Consul van België te Milaan. Bij koninklijk besluit van 11 juni 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/11/2014 pub. 20/11/2014 numac 2014206941 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot aanwijzing van de vijf regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type koninklijk besluit prom. 11/11/2014 pub. 02/12/2014 numac 2014000886 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de weging van de betrekkingen van niveau A van de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 11/11/2014 pub. 20/11/2014 numac 2014206940 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de leden van het ministerieel comité voor inlichting en veiligheid type koninklijk besluit prom. 11/11/2014 pub. 20/11/2014 numac 2014206939 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude type koninklijk besluit prom. 11/11/2014 pub. 08/12/2014 numac 2014011611 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie voor het jaar 2014 aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de kosten voor het samenstellen van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen type koninklijk besluit prom. 11/11/2014 pub. 17/11/2014 numac 2014004004 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Share & Play », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten0 : 1. Werd te Santos een Consulaat van België opgericht met als ressort de steden Santos en S+o Sebasti+o in de Staat S+o Paulo.2. Werd de heer Renato Ferreira BARCO benoemd tot honorair Consul van België te Santos. Bij koninklijk besluit van 14 juni 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/06/2015 pub. 22/06/2015 numac 2015000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie 14 JUNI 2015 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Limburg in politiezones type koninklijk besluit prom. 14/06/2015 pub. 19/06/2015 numac 2015002023 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 februari 2013 tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt die bepaalde prestaties verrichten sluiten : 1. Werd te Vilnius een Consulaat van België opgericht met als ressort de Republiek Litouwen.2. Werd de heer Jacques BARBIER benoemd tot honorair Consul van België te Vilnius. Bij koninklijk besluit van 5 juli 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/07/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015003248 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 2 juni 2015 van de Nationale Bank van België betreffende de liquiditeit van kredietinstellingen type koninklijk besluit prom. 05/07/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015003247 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 4, 24, 41 en 44 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 05/07/2015 pub. 14/07/2015 numac 2015003262 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 2012 betreffende de dekking van de werkingskosten van de Nationale Bank van België verbonden aan het toezicht op financiële instellingen, tot uitvoering van artikel 12bis, § 4, van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 05/07/2015 pub. 09/07/2015 numac 2015022250 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 42 van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen type koninklijk besluit prom. 05/07/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015003249 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 19 mei 2015 betreffende de interne controle en de interne auditfunctie type koninklijk besluit prom. 05/07/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015011291 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit waarbij aan de NV Norther de toestemming wordt verleend om niet aan te sluiten op een installatie noodzakelijk voor de transmissie van elektriciteit in de zeegebieden, bedoeld in artikel 13/1 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type koninklijk besluit prom. 05/07/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015011292 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit waarbij aan de NV Rentel de toestemming wordt verleend om niet aan te sluiten op een installatie noodzakelijk voor de transmissie van elektriciteit in de zeegebieden, bedoeld in artikel 13/1 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten : 1. Werd te Riga een Consulaat van België opgericht met als ressort de Republiek Letland.2. Werd de heer Didzis GAVARS benoemd tot honorair Consul van België te Riga vanaf 25 juli 2015. Oprichtingen. - Benoemingen. - Wijzigingen ressort Bij koninklijk besluit van 10 februari 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/02/2015 pub. 22/01/2018 numac 2014004022 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het aanstellingsbewijs van de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 10/02/2015 pub. 16/03/2015 numac 2015200871 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie sluiten : 1. Werd te Jacksonville een Consulaat van België opgericht met als ressort de Staat Florida behalve het rechtsgebied van het Consulaat van België te Miami.2. Werd de heer Michael J.SPECTOR benoemd tot honorair Consul van België te Jacksonville. 3. Werd het ressort van het Consulaat van België te Miami als volgt vastgesteld : de Graafschappen Brevard, Broward, Charlotte, Collier, DeSoto, Glades, Hardee, Hendry, Highlands, Hillsborough, Indian River, Lee, Manatee, Martin, Miami-Dade, Monroe, Okeechobee, Osceola, Palm Beach, Pasco, Pinellas, Polk, Sarasota en Saint-Lucie. Bij koninklijk besluit van 20 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015000099 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten en van het koninklijk besluit van 22 oktober 2003 betreffende de voortgezette opleiding van de personeelsleden van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 20/04/2015 pub. 24/04/2015 numac 2015011174 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 maart 1989 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut der Accountants type koninklijk besluit prom. 20/04/2015 pub. 24/04/2015 numac 2015000217 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 20/04/2015 pub. 17/08/2015 numac 2015000416 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten en van het koninklijk besluit van 22 oktober 2003 betreffende de voortgezette opleiding van de personeelsleden van de politiediensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 20/04/2015 pub. 07/08/2015 numac 2015000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 20/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015011177 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van de Psychologencommissie sluiten : 1. Werd te Wroclaw een Consulaat van België opgericht met als ressort de provincies Dolnoslaskie, Opolskie en Slaskie.2. Werd de heer Romuald SCIBORSKI benoemd tot honorair Consul van België te Wroclaw. 3. Werd het ressort van het Consulaat van België te Poznan als volgt vastgesteld : de provincies Wielkopolskie en Lubuskie.

^