Etaamb.openjustice.be
Wet van 29 juli 1971
gepubliceerd op 03 mei 2019

Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Indonesië inzake de aanmoediging en de wederzijdse bescherming van investeringen, en van het Protocol, ondertekend te Djakarta op 15 januari 1970. - Addendum

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2018012850
pub.
03/05/2019
prom.
29/07/1971
ELI
eli/wet/1971/07/29/2018012850/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


29 JULI 1971. - Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Indonesië inzake de aanmoediging en de wederzijdse bescherming van investeringen, en van het Protocol, ondertekend te Djakarta op 15 januari 1970. - Addendum (1)


Overeenkomstig haar artikel 12, is de Overeenkomst beëindigd op 16 juni 2002. _______ Nota (1) Zie het Belgisch Staatsblad d.d. 31/08/1972

^