Etaamb.openjustice.be
Wet van 16 juli 2004
gepubliceerd op 03 februari 2011

Wet houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2011000038
pub.
03/02/2011
prom.
16/07/2004
ELI
eli/wet/2004/07/16/2011000038/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


16 JULI 2004. - Wet houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht


Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen De respectievelijk in bijlagen 1 een 2 gevoegde teksten zijn de Duitse vertaling : - van hoofdstuk VI van de wet van 9 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007009530 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de afwezigheid en de gerechtelijke verklaring van overlijden sluiten tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de afwezigheid en de gerechtelijke verklaring van overlijden (Belgisch Staatsblad van 21 juni 2007); - van hoofdstuk VI van de wet van 10 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007009570 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de transseksualiteit sluiten betreffende de transseksualiteit (Belgisch Staatsblad van 11 juli 2007).

Deze vertalingen zijn opgemaakt door de Centrale Dienst voor Duitse vertaling in Malmedy.

^