Etaamb.openjustice.be
Wet van 02 mei 2019
gepubliceerd op 14 juni 2019

Wet tot wijziging van de wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van passagiersgegevens. - Addendum

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2019041189
pub.
14/06/2019
prom.
02/05/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


2 MEI 2019. - Wet tot wijziging van de wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2017010166 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verwerking van passagiersgegevens type wet prom. 25/12/2016 pub. 16/02/2018 numac 2018010617 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verwerking van passagiersgegevens. - Duitse vertaling sluiten betreffende de verwerking van passagiersgegevens. - Addendum


In het Belgisch Staatsblad van 24 mei 2019, blz 49133, akte nr. 2019/12653 (1) Gewone zitting 2018-2019 Kamer van volksvertegenwoordigers Parlementair bescheiden : Doc 54-3652 Integraal verslag : 25 april 2019.

^