Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 juni 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/06/2018 pub. 25/06/2018 numac 2018011571 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de zoutziederijen, mostaardfabrieken, azijnfabrieken en de ondernemingen van bereide kruiden en in azijn ingelegde levensmiddelen type koninklijk besluit prom. 11/06/2018 pub. 25/06/2018 numac 2018011598 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de sector "confiserie" type koninklijk besluit prom. 11/06/2018 pub. 25/06/2018 numac 2018011937 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de brouwerijen type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2018 numac 2018012495 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 2264 van 16 april 2018, wordt aan mijnheer Mario Mazza, op 1 mei 2018 eervol ontslag uit zijn ambt van attaché verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Hij wordt de toestemming type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2018 numac 2018012506 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2269 van 16 april 2018, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2018 numac 2018012512 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 2270 van 16 april 2018, wordt luitenant-kolonel vlieger **** ****. **** op pensioen gesteld op 1 september 2018. type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2018 numac 2018012553 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie Aanwijzing. - **** Bij koninklijk besluit ****. 2260 van 31 maart 2018: Wordt luitenant-kolonel **** ****. **** **** op 1 april 2018 aangewezen voor het ambt van **** bij de Belgisch Wordt luitenant-kolonel **** ****. **** **** op 1 april 2018, voor de duur van de opdracht(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2018 numac 2018012625 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Aanstelling Bij koninklijk besluit van 25 mei 2018, wordt dhr. Vincent MAHIEU, met ingang van 1 juli 2018, ingevolge de hernieuwing van zijn mandaat aangesteld in de staffunctie "Directeur van de stafdienst Budget en Beheerscontrole" o Een beroep tot nietigverklaring van voormeld besluit kan voor de afdeling administratie van de Raad(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2018 numac 2018012698 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij Koninklijk besluit van 6 juni 2018 wordt de heer Vincent HUBERT, geboren op 25 november 1962, bevorderd met ingang van 1 juli 2018 door verhoging naar de hogere klasse A3 in de titel van Adviseur, op het Franse taalk type koninklijk besluit prom. 11/06/2018 pub. 25/06/2018 numac 2018012771 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de stagemeesters in de geneeskunde van kandidaat-specialisten type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2018 numac 2018012859 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke Eredienst. - Wetteren. - Omvorming van plaatsen van kerkbedienaar in plaatsen van onderpastoor en opheffing van een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit va Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 7 mei 2018. type koninklijk besluit prom. 18/06/2018 pub. 25/06/2018 numac 2018012880 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de ombudsdienst voor telecommunicatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2018 numac 2018031139 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 23/05/2017, wordt de heer Vincent Volkaert, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Frans Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 14/12/2016 wordt de heer François Tous(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2018 numac 2018031171 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van officieren Bij koninklijk besluit ****. 2245 van 10 maart 2018: De hieronder vermelde officieren worden op pensioen gesteld op 1 april 2018 in toepassing van de samengeordende wetten op de **** **** kolonels **** **** ****., **** ****., **** ****., **** S. kolonel ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2018 numac 2018031200 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit nr. 2255 van 25 maart 2018, wordt de heer Luc. Canautte, repetitor aan de Koninklijke Militaire School, op 30 september 2016 's avonds ontslagen wegens een tweede benoeming in v Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2016. type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2018 numac 2018040148 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bevordering Bij koninklijk besluit van 29 mei 2018 wordt de heer Timothy DERAECK, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie in een betrekking van het Fr Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 11/06/2018 pub. 25/06/2018 numac 2018201527 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van een sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 11/06/2018 pub. 25/06/2018 numac 2018201531 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de persoonlijke beschermingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 11/06/2018 pub. 25/06/2018 numac 2018201607 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor toeristische attracties, betreffende het sectoraal akkoord 2017-2018 - koopkracht type koninklijk besluit prom. 11/06/2018 pub. 25/06/2018 numac 2018201608 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 11/06/2018 pub. 25/06/2018 numac 2018201613 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, betreffende de toekenning van anciënniteitsverlofdagen en een leeftijdsverlofdag type koninklijk besluit prom. 11/06/2018 pub. 25/06/2018 numac 2018201617 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1993 type koninklijk besluit prom. 11/06/2018 pub. 25/06/2018 numac 2018201648 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de permanente vorming van de arbeiders van de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 11/06/2018 pub. 25/06/2018 numac 2018201650 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging en verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2009 betreffende de organisatie van opleidings- en tewerkstellingsstelsels type koninklijk besluit prom. 11/06/2018 pub. 25/06/2018 numac 2018201877 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het luchthavenbeheer, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 11/06/2018 pub. 25/06/2018 numac 2018202072 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de aanpassing van de uurlonen type koninklijk besluit prom. 11/06/2018 pub. 25/06/2018 numac 2018202365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de opleiding type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2018 numac 2018203278 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervol ontslag van attaché arts-inspecteur Bij koninklijk besluit van 13 juni 2018, wordt met ingang van 1 juli 2018, eervol ontslag uit zijn ambt van attaché arts-inspecteu De heer VAN DEN OSTENDE Gaetan wordt ertoe gemachtigd zijn pensioenaanspraken te laten gelden in he(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/06/2018 numac 2018012736 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag uit het ambt. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit ****. 95204 van 5 juni 2018: Wordt luitenant-kolonel militair administrateur ****. ****, op 10 juni 2018 's avonds ontslagen uit het ambt van attaché **** **** luitenant-kolonel militair administrateur ****. **** op 11 juni 2018 aangewezen voor het ****(...) type ministerieel besluit prom. 31/05/2018 pub. 25/06/2018 numac 2018012752 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 13 juni 2012 houdende de vaststelling van het te gebruiken digitaal stemsysteem bij de lokale en provinciale verkiezingen en houdende de aanwijzing van de gemeenten die dat digitaal stemsysteem kunnen gebruiken type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/06/2018 numac 2018012778 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor het roerend cultureel erfgoed type ministerieel besluit prom. 18/06/2018 pub. 25/06/2018 numac 2018012855 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/06/2018 numac 2018012922 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Bij ministerieel besluit van 20 juni 2018 wordt het mandaat van de heer Jean-Marc DELPORTE als Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie, vanaf 25 juni 2018 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

decreet

type decreet prom. 27/04/2018 pub. 25/06/2018 numac 2018012790 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 25/06/2018 numac 2018012833 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Benoeming Bij besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 13 juni 2018, wordt Mevr. FRANS Océane, stagedoend ingenieur bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommis

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/05/2018 pub. 25/06/2018 numac 2018012748 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren en het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid, wat betreft de afstemming op de vrijwillige samenvoeging van gemeenten

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 25/06/2018 numac 2018012834 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Benoeming Bij besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 13 juni 2018 wordt Mijnheer TOUSSEYN Jeroen, stagedoend ingenieur bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapsc

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/06/2018 pub. 25/06/2018 numac 2018012872 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de artikelen 57 en 60 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/06/2018 pub. 25/06/2018 numac 2018012873 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/06/2018 pub. 25/06/2018 numac 2018203199 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot organisatie van de toekenning van een toelage aan de ondernemingen ter compensatie van de indirecte emissiekosten type besluit van de waalse regering prom. 07/06/2018 pub. 25/06/2018 numac 2018203200 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 augustus 2015 tot vastlegging van de regels betreffende de randvoorwaarden inzake landbouw, tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 13 juni 2014 tot vaststelling van de eisen en normen van de randvoorwaarden inzake landbouw en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers, en tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 september 2015 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun

overeenkomst

type overeenkomst prom. 14/05/2018 pub. 25/06/2018 numac 2018012832 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/06/2018 numac 2018012542 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.186 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen In overeenstemming met (...) type bericht prom. -- pub. 25/06/2018 numac 2018012543 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.187 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen In overeenstemming met (...) type bericht prom. -- pub. 25/06/2018 numac 2018012545 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.193 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen In overeenstemming met (...) type bericht prom. -- pub. 25/06/2018 numac 2018012546 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.200 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen In overeenstemming met (...) type bericht prom. -- pub. 25/06/2018 numac 2018012547 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.201 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen In overeenstemming met (...) type bericht prom. -- pub. 25/06/2018 numac 2018012548 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.216 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen In overeenstemming met (...) type bericht prom. -- pub. 25/06/2018 numac 2018012549 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.235 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen In overeenstemming met (...) type bericht prom. -- pub. 25/06/2018 numac 2018012550 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.238 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen In overeenstemming met (...) type bericht prom. -- pub. 25/06/2018 numac 2018012551 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.246 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen In overeenstemming met (...) type bericht prom. -- pub. 25/06/2018 numac 2018012893 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De naamloze vennootschap Rocoluc heeft de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van het konink(...) type bericht prom. -- pub. 25/06/2018 numac 2018012894 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De heer Pascal Etienne heeft de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van het besluit van 22 f(...) type bericht prom. -- pub. 25/06/2018 numac 2018040151 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer LEBOUTTE heeft de nietigverklaring gevorderd van h Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 218.612/ XIII-7595. Voor de Hoofdgriffier, Céc(...) type bericht prom. -- pub. 25/06/2018 numac 2018203223 bron waalse overheidsdienst Operationeel Directoraat-generaal Fiscaliteit. - Departement Voertuigenfiscaliteit. - Directie Vestiging Voertuigenbelastingen. - Bericht in verband met de aanpassing van de verkeersbelasting ter uitvoering van artikel 11 van het Wetboek van de met Voor de voertuigen vermeld in de eerste kolom van hieronder afgedrukte tabel waarvoor de belastings(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 25/06/2018 numac 2018203258 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als Ond Nr. 0809.972.071 DERAWAL SPRL Annulatie van de ambtshalve doorhaling. type lijst prom. -- pub. 25/06/2018 numac 2018203257 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr. 0422.921.087 GOETSTOUWERS W. intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: (...) type lijst prom. -- pub. 25/06/2018 numac 2018203255 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met ondernemingen waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbel, die werd goedgekeurd door het Ond Nr. 0409.666.137 ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DU DOYENNE DE GEDINNE Op 05/06/2018(...) type lijst prom. -- pub. 25/06/2018 numac 2018203256 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen die het onderwerp zijn geweest van een ambtshalve doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie raadplegen of de helpdesk van de Kruispunt(...) Ond Nr. 0400.246.546 SATEXCO ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 08/06/2018 Ond. Nr. 04(...)

document

type document prom. -- pub. 25/06/2018 numac 2018203290 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Juristen (niveau A) voor de gewestelijke overheidsdiensten en ION's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Selectienummer: AFB18019 Solliciteren kan tot 09/07/2018 via www.selor.be De gedetail(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 25/06/2018 numac 2018203291 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Projectbeheerders (niveau A) voor de Haven van brussel. - Selectie-nummer : AFB18011 Solliciteren kan tot 19/07/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemings(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 25/06/2018 numac 2018203296 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige multimedia communicatie deskundigen (niveau B) voor de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van Defensie (CDSCA). - Selectie-nummer : AFG18099 Solliciteren kan tot 16/07/2018 via www.selo(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 25/06/2018 numac 2018203297 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Maatschappelijk assistent (niveau B) voor de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van Defensie (CDSCA). - Selectie-nummer : AFG18106 Solliciteren kan tot 09/07/2018 via www.selor.be De(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 25/06/2018 numac 2018203298 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Wervingsreserve voor Bachelors (niveau B) voor de overheidsdiensten en ION's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Selectie-nummer : ANB18016 Solliciteren kan tot 09/07/2018 via www.selor.b(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...)

document

type document prom. -- pub. 25/06/2018 numac 2018203301 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Chefs van het operationeel persooneel - Kapiteinsdienst (niveau C) voor de Haven van Brussel. - Selectienummer : ANB18008 Deze selectie werd afgesloten op 15/06/2018. Er is (...) De lijst is 2 jaar geldig. type document prom. -- pub. 25/06/2018 numac 2018203299 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** Adviseurs voor de dienst Vreemdelingenzaken (niveau ****3) voor **** **** Zaken. - **** : ****18016 Deze selectie werd afgesloten op 18/06/2018. **** ****(...) Deze lijst werd door **** overgemaakt aan de Voorzitter van het **** van de **** ****(...) type document prom. -- pub. 25/06/2018 numac 2018203303 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Beheerders van de boekhouding en budget (niveau B) voor Innoviris. - Selectienummer : ANB18011 Deze selectie werd afgesloten op 18/06/2018. Er zijn 0 laureaten.(...) type document prom. -- pub. 25/06/2018 numac 2018203335 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Ingenieurs-analisten (niveau A2), voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : AFG17301 Deze selectie werd afgesloten op 27/04/2018. Er zijn 10 laureaten. De lijst is(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 0 gesl(...) type document prom. -- pub. 25/06/2018 numac 2018203334 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Verantwoordelijken interne contrôle (niveau A1), voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : AFG18285 Deze selectie werd afgesloten op 20/03/2018. Er zijn 4 laureaten.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2018 numac 2018012471 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoeming in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2254 van 25 maart 2018: Wordt de aangestelde onderluitenant kandidaat-reserveofficier A. de Menten de Horne op 1 maart 2018 benoemd i(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2018 numac 2018012753 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15/05/2018 wordt de heer Tarik Bendahman tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2, bij de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Frans taalkader, met ingang va Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

document

type document prom. -- pub. 25/06/2018 numac 2018031288 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Aanwijzing Op 12 september 2017 heeft de algemene vergadering van de Raad van State staatsraad Imre KOVALOVSZKY als kamervoorzitter aangewezen. Op 3 oktober 2017 heeft de heer Imre KOVALOVSZKY de voorgeschreven eed afgelegd type document prom. -- pub. 25/06/2018 numac 2018031289 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Aanwijzing Op 5 december 2017 heeft de algemene vergadering van de Raad van State staatsraad Martine BAGUET als kamervoorzitter aangewezen. Op 9 januari 2018 heeft mevrouw Martine BAGUET de voorgeschreven eed afgelegd in han type document prom. -- pub. 25/06/2018 numac 2018031290 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Aanwijzing Op 8 mei 2018 heeft de algemene vergadering van de Raad van State staatsraad Pascale VANDERNACHT als kamervoorzitter aangewezen. Op 12 juni 2018 heeft mevrouw Pascale VANDERNACHT de voorgeschreven eed afgelegd in type document prom. 12/01/1881 pub. 25/06/2018 numac 2018040142 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Uitleveringsovereenkomst tussen België en Oostenrijk-Hongarije en de aanvullende verklaring aan de uitleveringsovereenkomst van 12/01/1881 tussen België en Oostenrijk-Hongarije. - Addendum
^