Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 januari 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/12/2001 pub. 08/01/2002 numac 2001003622 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van artikel 298 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/10/2001 pub. 08/01/2002 numac 2001001031 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 20 juli 2000 betreffende de invoering van de euro voor de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu type koninklijk besluit prom. 18/10/2001 pub. 08/01/2002 numac 2001001069 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 21 juni 2001 houdende regeling van bepaalde methodes ter beveiliging van waardevervoer en van het koninklijk besluit van 30 december 1999 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en ervaring, de vereisten inzake medisch en psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of een uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/01/2002 numac 2001027763 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Personeel Bij ministerieel besluit van 9 oktober 2001 wordt de heer Jean-Michel Baijot met ingang van 1 mei 2000 benoemd tot attaché. Bij ministerieel besluit van 16 oktober 2001 wordt de heer Michel Staffe met ingang van 1 december 2001 Bij ministerieel besluit van 6 november 2001 wordt de heer Jean Bernimolin met ingang van 1 jan(...)

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 17/12/2001 pub. 08/01/2002 numac 2001003677 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 17/12/2001 pub. 08/01/2002 numac 2001003680 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 17/12/2001 pub. 08/01/2002 numac 2001003678 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Unie ressorteren

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2001 pub. 08/01/2002 numac 2001027770 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van de euro in het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2000 tot bepaling van de voorwaarden waaronder het Gewest een tegemoetkoming verleent aan jongeren die een hypothecaire lening aangaan om eigenaar van een eerste woning te worden type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2001 pub. 08/01/2002 numac 2001027769 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 18 juli 2001 betreffende de invoering van de euro in de aangelegenheden overgedragen naar het Waalse Gewest overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2001 pub. 08/01/2002 numac 2001027773 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van de euro inzake de stadsvernieuwing type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2001 pub. 08/01/2002 numac 2001027771 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van de euro inzake de huisvesting type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2001 pub. 08/01/2002 numac 2001027772 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van de euro in de besluiten betreffende de monumenten en opgravingen type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2001 pub. 08/01/2002 numac 2001027774 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van de euro in de besluiten betreffende de stadsvernieuwing

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/10/2001 pub. 08/01/2002 numac 2001029560 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van sommige leden van de commissie belast met het verstrekken van een advies over de aanvragen tot afwijking van de leerwijzen beschreven in het referentiesysteem voor de basisvaardigheden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/10/2001 pub. 08/01/2002 numac 2001029594 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Commissies voor advies bepaald in de artikelen 14 en 52 van het decreet van 26 april 1999 tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap

omzendbrief

type omzendbrief prom. 08/02/2001 pub. 08/01/2002 numac 2001001037 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 3 : Toelichting bij de inwerkingtreding van het syndicaal statuut van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 20/07/2001 pub. 08/01/2002 numac 2001001101 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 9 over de nieuwe ziekteverlofregeling van de geïntegreerde politie. - Definitie van het begrip dienstanciënniteit. - Overgang van de oude naar de nieuwe regeling voor sommige leden van de gemeentepolitie. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 27/08/2001 pub. 08/01/2002 numac 2001001100 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief ZPZ 21 betreffende de ontslagprocedure van de officieren van de gemeentelijke politie en van de lokale politie. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 05/09/2001 pub. 08/01/2002 numac 2001001103 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief ZPZ 22 betreffende artikel 247 WGP. - Eerste aanstelling zonechef. - Duitse vertaling

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 08/01/2002 numac 2001008472 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van Nederlandstalige attachés voor het Ministerie en de gewestelijke instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (niveau A) (ANB01803). - Uitslagen Rangschikking(...) 1. Van Es, Bart, Wezembeek-Oppem 2. Van Cappellen, Geert, Vlezenbeek 3. Devriese, Johan, K(...)

document

type document prom. -- pub. 08/01/2002 numac 2001008476 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige attachés (niveau A) (m/v) voor het Ministerie en de gewestelijke instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (AFB01803). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van de s(...) 1. Nicodème, Gaele, Ixelles 2. Deville, Hervé, Overijse 3. Gerard, Benoît, Incourt 4. D(...) type document prom. -- pub. 08/01/2002 numac 2001008475 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige attachés (niveau A) (m/v) voor het Ministerie en de gewestelijke instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (AFB01801). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van de s(...) 1. Meersseman, Benoît, Ixelles 2. Webendorfer, Annette, Ixelles 3. Honoré, Christian, Ath

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 08/01/2002 numac 2001008498 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van Nederlandstalige industrieel ingenieur voor het Ministerie van Economische Zaken . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van de selectie voor toelating tot proeftijd : 3. Vlassenbroeck, Stein, Geraardsbergen 4. Van Eeckhout, Veerle, Ha(...) type samenstelling prom. -- pub. 08/01/2002 numac 2001008497 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** inspecteurs bij een fiscaal bestuur voor het Ministerie van Financiën (rang 10). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** 4. ****(...) type samenstelling prom. -- pub. 08/01/2002 numac 2001008500 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** technische assistenten - **** voor het **** . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, Landen 3. ****, ****, **** 4. Emmer(...) type samenstelling prom. -- pub. 08/01/2002 numac 2001008501 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** speciaal assistenten voor de ****.****. **** en **** **** **** (****01451). - Uitslagen **** van de geslaagd(...) 1. ****, Jozef, Puurs 2. Van ****, ****, **** (****) 3. ****, ****, Sint-**** (...) type samenstelling prom. -- pub. 08/01/2002 numac 2001008502 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** speciaal assistenten voor de ****.****. **** en **** **** **** (****01452). - Uitslagen **** van de geslaagd(...) 1. Van Gele, ****, **** (****) 2. ****, ****, **** type samenstelling prom. -- pub. 08/01/2002 numac 2001008499 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** medisch assistent voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en **** . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, ****-****-**** 3. ****, ****, ****(...) type samenstelling prom. -- pub. 08/01/2002 numac 2001008505 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van Franstalige technisch assistent voor het Ministerie van Economische Zaken . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van de selectie voor toelating tot proeftijd : 1. Mi(...) 2. De Vleeschauwer, Marc, Ath 3. Derclaye, Marc, Awans 4. Hubert Valerie, Pont-à-Celles type samenstelling prom. -- pub. 08/01/2002 numac 2001008504 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van Franstalige industrieel ingenieur voor het Ministerie van Economische Zaken . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van de selectie voor toelating tot proeftijd : 1. B(...) 2. Breuer, Bertrand, Verviers 3. Van Der Linden, Alexandre, Mons 4. Beriot, Anne, Forest 5(...) type samenstelling prom. -- pub. 08/01/2002 numac 2001008503 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** speciaal assistenten voor de ****.****. **** en **** **** **** (****01453). - Uitslagen **** van de ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** type samenstelling prom. -- pub. 08/01/2002 numac 2001008506 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van Franstalige adjunct-technisch adviseur voor het Ministerie van Economische Zaken . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van de selectie voor toelating tot proeftijd : 3. Terranova, Salvatore, Seraing 4. Widart(...) type samenstelling prom. -- pub. 08/01/2002 numac 2001008509 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** technische assistenten landbouw/ **** voor het **** . - Uitslagen **** van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, Heuvelland 3. ****, ****, **** type samenstelling prom. -- pub. 08/01/2002 numac 2001008508 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van Nederlandstalige adjunct technisch adviseur voor het Ministerie van Economische Zaken . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van de selectie voor toelating tot de proeft(...) 1. Van Asch, Alex, Heist-op-den-berg 2. Logghe, Maureen, Sint-Martems-Latem 3. Temmerman, E(...) type samenstelling prom. -- pub. 08/01/2002 numac 2001008507 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van Franstalige ingenieurs voor het Ministerie van Economische Zaken . Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van de selectie voor toelating tot proeftijd : 1. Lourtie, Guy,(...) 2. Dobre, Miruna, Court-Saint-Etienne 3. Lecomte, Eric, Ottignies-Louvain-la-Neuve 4. Creve(...) type samenstelling prom. -- pub. 08/01/2002 numac 2001008511 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** adjunct-adviseurs-juristen (****01059). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de stage : 1. ****, ****, ****(...) 2. ****, ****, **** 3. ****, ****-****, **** 4. ****, ****, ****(...)

document

type document prom. -- pub. 08/01/2002 numac 2001008516 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige adjuncten van de directeur (m/v) voor de handhaving van de ruimtelijke ordening voor het departement LIN, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (ANV01026). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandi(...) 1. De Roeck, Xandra, Leuven 2. De Roep, Tom, Lokeren 3. Degeldere, Damien, Spiere-Helkijn (...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 08/01/2002 numac 2001008517 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** maatschappelijk assistent voor de **** voor Ziekte- en **** . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor ****(...) 1. ****, ****, ****-**** 2. ****, ****, ****-**** 3. ****, ****(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 08/01/2002 numac 2001008510 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Samenstelling van een **** van **** geschoold werkman-receptionist (****01055). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de stage :
^