Etaamb.openjustice.be
Protocol van 23 februari 1998
gepubliceerd op 13 maart 1998

Protocol nr. 86 van 24 mei 1994 en protocol nr. 146 van 11 december 1996 houdende de hervorming van de administratieve loopbaan en de herziening van de bezoldigingsregeling die daaruit voortvloeit voor de ambtenaren van respectievelijk de niveaus 2, 3 en 4 en van de niveaus 1 en 2+ van de buitendiensten van het Bestuur Strafinrichtingen. - Normen die van toepassing zijn op de bijzondere graden met het oog op de vaststelling van de personeelsformatie van genoemd Bestuur

bron
ministerie van justitie
numac
1998009164
pub.
13/03/1998
prom.
23/02/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


23 FEBRUARI 1998. Protocol nr. 86 van 24 mei 1994 en protocol nr. 146 van 11 december 1996 houdende de hervorming van de administratieve loopbaan en de herziening van de bezoldigingsregeling die daaruit voortvloeit voor de ambtenaren van respectievelijk de niveaus 2, 3 en 4 en van de niveaus 1 en 2+ van de buitendiensten van het Bestuur Strafinrichtingen. - Normen die van toepassing zijn op de bijzondere graden met het oog op de vaststelling van de personeelsformatie van genoemd Bestuur


De normen die de verhouding vaststellen van de betrekkingen van de personeelsformatie die bezoldigd worden in bepaalde weddeschalen zijn de volgende voor de bijzondere graden van : - sociaal arbeidsinspecteur, psycholoog, directeur : 10 C : 35 % van de betrekkingen van de graad - sociaal arbeidsinspecteur-directeur, psycholoog- directeur : 13B : 25 % van de betrekkingen van de graad - geneesheer-antropoloog : 10 E : 50 % van de betrekkingen van de graad 10 F : 25 % van de betrekkingen van de graad - geneesheer-antropoloog-directeur : 13 E : 10 % van de betrekkingen van de graad - eerstaanwezend directeur : 13 A : 50 % van de betrekkingen van de graad - eerstaanwezend probatieassistent : 28 E : 85 % van de betrekkingen van de loopbaan 28 F : 15 % van de betrekkingen van de loopbaan - penitentiair assistent : de hoogste weddeschaal : 35 % van de betrekkingen van de graden van penitentiair assistent en van adjunct-penitentiair assistent. - technisch assistent : de hoogste weddeschaal : 30 % van de betrekkingen van de graden van technisch assistent en van adjunct-technisch assistent. - penitentiair beambte : de hoogste weddeschaal : 50 % van de betrekkingen van de graden van kwartierchef en van penitentiair beambte.

Als het resultaat van de berekening van de norm lager ligt dan de eenheid wordt er niettemin een betrekking in de hogere weddeschaal opgericht; als de eerste decimaal van het resultaat van de berekening van de norm gelijk is aan of hoger dan 5 wordt het aantal op te richten betrekkingen in de hogere weddeschaal afgerond naar de hogere eenheid.

Brussel, 23 februari 1998.

De Minister van Justitie, S. De Clerck.

^