Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 02 juni 1998
gepubliceerd op 05 november 1998

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de modellen van de beoordelingsstaat en van de individuele fiche bedoeld bij artikel 51 van het decreet van 24 juli 1997 dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1998029324
pub.
05/11/1998
prom.
02/06/1998
ELI
eli/besluit/1998/06/02/1998029324/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

2 JUNI 1998. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de modellen van de beoordelingsstaat en van de individuele fiche bedoeld bij artikel 51 van het decreet van 24 juli 1997 dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 24 juli 1997 dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 januari 1998;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting;

Gelet op het protocol van 23 februari 1998 waarin de besluiten van de onderhandelingen gevoerd binnen het comité van sector IX vervat zijn;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 28 april 1998, met toepassing van artikel 84, lid 1, 1°, van de wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek, Sport en Internationale Betrekkingen;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van 2 juni 1998, Besluit :

Artikel 1.De beoordelingsstaat en de individuele fiche van het bestuurs- en opvoedend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen van de Franse Gemeenschap worden opgesteld volgens de bij dit besluit gevoegde modellen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 2 juni 1998.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek, Sport en Internationale Betrekkingen, W. ANCION

BIJLAGE 1 Voor de raadpleging van de bijlage, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juni 1998 tot bepaling van de modellen van de beoordelingsstaat en van de individuele fiche bedoeld bij artikel 51 van het decreet van 24 juli 1997 dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek, Sport en Internationale Betrekkingen, W. ANCION

BIJLAGE 2 Voor de raadpleging van de bijlage, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juni 1998 tot bepaling van de modellen van de beoordelingsstaat en van de individuele fiche bedoeld bij artikel 51 van het decreet van 24 juli 1997 dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek, Sport en Internationale Betrekkingen, W. ANCION

^