Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 03 oktober 2019

Personeel. - Inruststelling Bij ministerieel besluit van 16 juli 2019, wordt mevrouw PONCELET Nicole, statutair adjunct van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, op het Franst

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2019042001
pub.
03/10/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


Personeel. - Inruststelling Bij ministerieel besluit van 16 juli 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/07/2019 pub. 06/09/2019 numac 2019014233 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 4 juni 2019 tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor advies inzake ethische gedragsregels voor preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming type ministerieel besluit prom. 16/07/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019014052 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse attesten, diploma's en getuigschriften van het hoger onderwijs type ministerieel besluit prom. 16/07/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013856 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de hernieuwing van de erkenning van FLEXTRA INTERIM NV als uitzendbureau type ministerieel besluit prom. 16/07/2019 pub. 30/08/2019 numac 2019041557 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A/115/50 van 28 juli 2000 met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan de overweg nr. 36 op de spoorlijn nr. 50A vertakking Sint-Katherina-Lombeek - Oostende type ministerieel besluit prom. 16/07/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019013649 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de jury's voor de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort type ministerieel besluit prom. 16/07/2019 pub. 30/08/2019 numac 2019041559 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/98007/50A van 27 april 1999 met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan de overwegen op de spoorlijn nr. 50A vertakking Sint-Katherina-Lombeek - Oostende type ministerieel besluit prom. 16/07/2019 pub. 02/08/2019 numac 2019013677 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanduiding van de ambtenaren die in de functie van adviseur-generaal zitting hebben in de beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 66, § 2 van het wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en dat aan die beroepscommissie de machtiging geeft om op te treden als beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 84octies, § 2, van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en als beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 413quinquies, § 2, van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten, wordt mevrouw PONCELET Nicole, statutair adjunct van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, op het Franstalige kader, in ruste gesteld, vanaf 1 augustus 2019.

^