Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 16 juli 2019
gepubliceerd op 12 augustus 2019

Ministerieel besluit houdende de hernieuwing van de erkenning van FLEXTRA INTERIM NV als uitzendbureau

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2019013856
pub.
12/08/2019
prom.
16/07/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JULI 2019. - Ministerieel besluit houdende de hernieuwing van de erkenning van FLEXTRA INTERIM NV als uitzendbureau


De Minister belast met Tewerkstelling, Economie, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, Gelet op de ordonnantie van 14 juli 2011 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, zoals tot op heden gewijzigd, artikel 5, 23° ;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juli 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/07/2012 pub. 01/10/2012 numac 2012031704 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de uitvoering van de ordonnantie van 14 juli 2011 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende de uitvoering van de ordonnantie van 14 juli 2011 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de artikelen 16 en 17;

Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 11 juli 2019, Besluit :

Artikel 1.FLEXTRA INTERIM nv, Archimedesstraat 7 te 8400 Oostende, verkrijgt een hernieuwing van de erkenning als uitzendbureau voor de uitoefening van de activiteit van terbeschikkingstelling van uitzendkrachten.

Art. 2.Deze hernieuwing van de erkenning wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf 28-06-2019 en draagt het indentificatienummer 00603-406-20170629.

Brussel, 16 juli 2019.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, D. GOSUIN

^