Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 18 juli 2019

Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Boek II, titel 4. - Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs, van de codex over het welzijn op het werk. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs B

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019203415
pub.
18/07/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Boek II, titel 4. - Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs, van de codex over het welzijn op het werk. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bij ministerieel besluit van 16 juli 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/07/2019 pub. 06/09/2019 numac 2019014233 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 4 juni 2019 tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor advies inzake ethische gedragsregels voor preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming type ministerieel besluit prom. 16/07/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019013649 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de jury's voor de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort type ministerieel besluit prom. 16/07/2019 pub. 26/07/2019 numac 2019041572 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Gevangenis Gent van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 16/07/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013856 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de hernieuwing van de erkenning van FLEXTRA INTERIM NV als uitzendbureau type ministerieel besluit prom. 16/07/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019014052 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse attesten, diploma's en getuigschriften van het hoger onderwijs sluiten worden de cursussen van de multidisciplinaire basismodule en van de specialisatiemodule niveau II voor preventieadviseur, ingericht door HOGENT, Geraard De Duivelstraat 5 te 9000 Gent, erkend tot het einde van de cyclus van de cursussen die eindigen op 30 juni 2021.

^