Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 16 juli 2019
gepubliceerd op 06 september 2019

Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 4 juni 2019 tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor advies inzake ethische gedragsregels voor preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019014233
pub.
06/09/2019
prom.
16/07/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JULI 2019. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 4 juni 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/06/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019014234 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor advies inzake ethische gedragsregels voor preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming sluiten tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor advies inzake ethische gedragsregels voor preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming


De Minister van Hulpverlening aan de Jeugd, Gelet op het decreet van 18 januari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/01/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018011568 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming sluiten houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming, de artikelen 132 tot 134;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 januari 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/01/2019 pub. 26/02/2019 numac 2019030158 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de Commissie voor advies inzake ethische gedragsregels voor preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming sluiten betreffende de Commissie voor advies inzake ethische gedragsregels voor preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 juni 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/06/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019014234 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor advies inzake ethische gedragsregels voor preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming sluiten tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor advies inzake ethische gedragsregels voor preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming;

Overwegende dat leden bedoeld bij artikel 133, eerste lid, 5°, van het decreet van 18 januari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/01/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018011568 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming sluiten vervangen moeten worden, Besluit :

Artikel 1.Benoemd worden tot werkend lid van de Commissie voor advies inzake ethische gedragsregels voor preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming: De heer Olivier HUYBRECHTS ter vervanging van de heer Dominique DE FRAENE;

De heer André LEMAITRE ter vervanging van Mevrouw Cécile MATHYS;

De heer Jacques FIERENS ter vervanging van de heer Abraham FRANSSEN.

Art. 2.Dit besluit heeft onmiddellijk uitwerking.

Brussel, 16 juli 2019.

R. MADRANE

^