Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 28 maart 2018
gepubliceerd op 13 april 2018

Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor het opstellen van het federale milieurapport

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2018030765
pub.
13/04/2018
prom.
28/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 MAART 2018. - Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor het opstellen van het federale milieurapport


De Minister van Leefmilieu, Gelet op de wet van 5 augustus 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006022669 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie sluiten betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie, artikel 17;

Gelet op de Koninklijk besluit van 28 september 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/09/2007 pub. 14/11/2007 numac 2007012564 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds in uitvoering van artikel 4 van het nationaal akkoord 2003-2004 van 14 mei 2003 sluiten betreffende de regels voor het opstellen van het federale milieurapport, artikel 7;

Gelet op de Ministerieel besluit van 7 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014024151 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor het opstellen van het federale milieurapport sluiten houdende de benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor het opstellen van het federale milieurapport, Besluit :

Artikel 1.Wordt benoemd tot effectief lid van het wetenschappelijk comité voor het opstellen van het federale milieurapport : 1° De heer François André, attaché, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, DG Leefmilieu, die het voorzitterschap van het comité waarneemt;2° De heer David Cox, attaché, Dienst Onderzoeksprogramma's, POD Wetenschapsbeleid;3° Mevr.Patricia Delbaere, deskundige, TF Duurzame Ontwikkeling, Federaal Planbureau; 4° De heer Steven Dubaere, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, FOD Economie;5° De heer Kris Bachus, onderzoeksleider, Onderzoeksgroep Duurzame Ontwikkeling, Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, KULeuven;6° Pr.Tom Bauler, Faculteit Wetenschappen, Université Libre de Bruxelles; 7° Dr.Ann Crabbé, Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, UAntwerpen; 8° Mevr.Catherine Fallon, Faculteit Recht en Politieke Wetenschap, Université de Liège.

Art. 2.Het Ministerieel besluit van 7 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014024151 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor het opstellen van het federale milieurapport sluiten houdende de benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor het opstellen van het federale milieurapport wordt opgeheven.

Art. 3.De minister die bevoegd voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 maart 2018.

M.C. MARGHEM

^