Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 06 april 2018

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Tijdelijke vervanging van de houder van de managementfunctie van Directeur-generaal bij de Dienst voor geneeskundige verzorging Bij ministerieel besluit van 28 maart 2018 wo Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018201777
pub.
06/04/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Tijdelijke vervanging van de houder van de managementfunctie van Directeur-generaal bij de Dienst voor geneeskundige verzorging Bij ministerieel besluit van 28 maart 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/03/2018 pub. 24/04/2018 numac 2018030863 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2017 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor pathologische anatomie type ministerieel besluit prom. 28/03/2018 pub. 08/05/2018 numac 2018011898 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra bepaald bij het ministerieel besluit van 24 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra type ministerieel besluit prom. 28/03/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018011899 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de subcommissie voor overleg over jongereninformatie bepaald bij het ministerieel besluit van 24 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de subcommissie voor overleg over jongereninformatie type ministerieel besluit prom. 28/03/2018 pub. 23/05/2018 numac 2018012067 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 2014 houdende vaststelling van de lijst van de opleidingen die in aanmerking komen voor de professionelen in de audiovisuele sector type ministerieel besluit prom. 28/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018030765 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor het opstellen van het federale milieurapport type ministerieel besluit prom. 28/03/2018 pub. 25/04/2018 numac 2018030824 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Elementen van de notariële boekhouding » gerangschikt op het niveau van de economische wetenschappen en van de beheerswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 28/03/2018 pub. 25/04/2018 numac 2018030823 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Inleiding in het systeem van boekhoudkundige informatie » gerangschikt op het niveau van de economische wetenschappen en van de beheerswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type sluiten wordt de houder van de managementfunctie van directeur-generaal bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering door de heer Alain Ghilain, adviseur-generaal (klasse A4), vanaf 17 april 2018 voor de maximale duur van één jaar vervangen.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres: Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

^