Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 07 februari 2019
gepubliceerd op 25 februari 2019

Ministerieel besluit tot wijziging van de ministerieel besluit van 28 maart 2018 houdende de benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor het opstellen van het federale milieurapport

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2019040361
pub.
25/02/2019
prom.
07/02/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 FEBRUARI 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van de ministerieel besluit van 28 maart 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018030765 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor het opstellen van het federale milieurapport sluiten houdende de benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor het opstellen van het federale milieurapport


De Minister van Leefmilieu, Gelet op de wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie, artikel 17;

Gelet op de koninklijk besluit van 28 september 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/09/2007 pub. 14/11/2007 numac 2007012564 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds in uitvoering van artikel 4 van het nationaal akkoord 2003-2004 van 14 mei 2003 sluiten betreffende de regels voor het opstellen van het federale milieurapport, artikel 7;

Gelet op de ministerieel besluit van 28 maart 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018030765 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor het opstellen van het federale milieurapport sluiten houdende de benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor het opstellen van het federale milieurapport, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van de ministerieel besluit van 28 maart 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018030765 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor het opstellen van het federale milieurapport sluiten houdende de benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor het opstellen van het federale milieurapport wordt het tweede lid vervangen als volgt: "2° Mevrouw Aline van der Werf, programme manager, Directie van Programma's R&D, POD Wetenschapsbeleid;".

Art. 2.De minister die bevoegd voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 7 februari 2019.

M. C. MARGHEM

^