Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 27 november 2015
gepubliceerd op 16 december 2015

Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de assessoren, van de plaatsvervangende assessoren, van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs van de Departementale Raad van Beroep van het Ministerie van Landsverdediging

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2015007299
pub.
16/12/2015
prom.
27/11/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 NOVEMBER 2015. - Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de assessoren, van de plaatsvervangende assessoren, van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs van de Departementale Raad van Beroep van het Ministerie van Landsverdediging


De Minister van Defensie Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid gewijzigd bij de wetten van 17 juli 1997 en 3 mei 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, artikel 84 gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 augustus 2004;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 november 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/11/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008007242 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de assessoren, van de plaatsvervangende assessoren, van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs van de Departementale Raad van Beroep van het Ministerie van Landsverdediging sluiten houdende aanwijzing van de assessoren, van de plaatsvervangende assessoren, van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs van de Departementale Raad van Beroep van het Ministerie van Landsverdediging;

Gelet op de aanwijzingen voorgesteld door de directieraad, alsook de representatieve vakorganisaties;

Overwegende dat de samenstelling van de Departementale Raad van Beroep van het Ministerie van Landsverdediging, zoals aangegeven in het bovenvermelde ministerieel besluit van 5 november 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/11/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008007242 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de assessoren, van de plaatsvervangende assessoren, van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs van de Departementale Raad van Beroep van het Ministerie van Landsverdediging sluiten, dient aangepast te worden enerzijds als gevolg van de vraag van de representatieve syndicale organisaties en anderzijds als gevolg van de natuurlijke afvloeiingen, ambtsveranderingen en de niet-beschikbaarheid van meerdere assessoren, plaatsvervangende assessoren en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs;

Overwegende dat de Raad van Beroep onverwijld de haar toegewezen opdrachten dient te kunnen vervullen om de goede werking te waarborgen, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Zijn aangewezen om te zetelen bij de Franstalige afdeling van de Raad van Beroep : a) in de hoedanigheid van assessor : Mevrouwen : Chantal OCHELEN Françoise THOMAS Michèle PIERRE De heren : Jean-François MARCEL Marc-Henri FARINA Michel SIMON b) in de hoedanigheid van plaatsvervangend assessor : Mevrouwen : Nadine LAUWERS Najat BEN JEDDOUR De heren : Guy VAN HOECK Roger HENRY Michel ARNOLS Olivier SERNICLAES § 2.Worden erkend om te zetelen bij de afdeling van de Raad van Beroep zoals bedoeld in § 1 : a) in de hoedanigheid van assessor : aangeduid door de Algemene Centrale der Openbare Diensten : Mevrouw Renée NULENS De heer Georges HENROTTE aangeduid door de Christelijke Centrale van de Openbare Diensten : Mevrouw Brigitte COUVREUR De heer Francis BOLLAND aangeduid door het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt : Mevrouw Isabelle DEGRAVE De heer Bernard VAN HECKE b) in de hoedanigheid van plaatsvervangend assessor : aangeduid door de Algemene Centrale van de Openbare Diensten : Mevrouw Nancy MARTIN aangeduid door de Christelijke Centrale van de Openbare Diensten : De heer Mehdi OUELBANI aangeduid door het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt : Mevrouw Patricia RAITI De heer Jean ZADWORNY Art.2. § 1. Zijn aangewezen om te zetelen bij de Nederlandstalige afdeling van de Raad van Beroep : a) in de hoedanigheid van assessor: Mevrouwen : Dominique VANHAELEMEESCH Gerda DE BAETS Yolande KINNAER Catherine BAELE De heren : Marc CORSTJENS Peter DE COCK b) in de hoedanigheid van plaatsvervangend assessor : Mevrouwen : Martina STYNEN Katleen DE MEULENAERE De heren : Rudy CALDERS Hugo GENOE Luc LAUREYS Frank SAMAN § 2.Worden erkend om te zetelen bij de afdeling van de Raad van Beroep zoals bedoeld in § 1 : a) in de hoedanigheid van assessor : aangeduid door de Algemene Centrale der Openbare Diensten : De heren : Marc ROELANDTS Francky JOLY aangeduid door de Christelijke Centrale van de Openbare Diensten : Mevrouw Marina VERHOEVEN De heer Jozef KEYMOLEN aangeduid door het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt : De heren : Jan KERKHOFS Jan EECKHOUT b) in de hoedanigheid van plaatsvervangend assessor : aangeduid door de Algemene Centrale der Openbare Diensten : Mevrouw Magda AMEELE De heer Dirk CARDON aangeduid door de Christelijke Centrale van de Openbare Diensten : Mevrouw Patricia VERKEMPINCK De heer Gerard HEYRMAN aangeduid door het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt : De heren : Luc DE JONGHE Norbert EURLINGS Art.3. De functies van griffier-rapporteur en van plaatsvervangend griffier-rapporteur worden respectievelijk waargenomen door de heren Stefan VAN WOUWE en Nicolas MORISCO voor wat betreft de Franstalige afdeling van de Raad van Beroep.

Art. 4.De functies van griffier-rapporteur en van plaatsvervangend griffier-rapporteur worden respectievelijk waargenomen door de heer Martin DE MASENEIRE en mevrouw Inge MAESEN voor wat betreft de Nederlandstalige afdeling van de Raad van Beroep.

Art. 5.Het ministerieel besluit van 5 november 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/11/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008007242 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de assessoren, van de plaatsvervangende assessoren, van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs van de Departementale Raad van Beroep van het Ministerie van Landsverdediging sluiten houdende aanwijzing van de assessoren, van de plaatsvervangende assessoren, van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs van de Departementale Raad van Beroep van het Ministerie van Landsverdediging, wordt opgeheven op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 27 november 2015.

Steven VANDEPUT

^