Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 05 november 2008
gepubliceerd op 28 november 2008

Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de assessoren, van de plaatsvervangende assessoren, van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs van de Departementale Raad van Beroep van het Ministerie van Landsverdediging

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2008007242
pub.
28/11/2008
prom.
05/11/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 NOVEMBER 2008. - Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de assessoren, van de plaatsvervangende assessoren, van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs van de Departementale Raad van Beroep van het Ministerie van Landsverdediging


De Minister van Landsverdediging, Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wetten van 17 juli 1997 en 3 mei 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, artikel 84, § 3, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 31 maart 1995 en 5 september 2002, en § 4, gewijzigd bij de wet van 22 juli 1993, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Zijn aangewezen om te zetelen bij de Franstalige afdeling van de Raad van Beroep : a) in de hoedanigheid van assessor : Mevrn.: Chantal OCHELEN Françoise THOMAS Jeannine DELATTRE De heren : Etienne WAMPACH Marc-Henri FARINA Michel SIMON b) in de hoedanigheid van plaatsvervangend assessor : Mevrn.: Nadine LAUWERS Michèle PIERRE De heren : Guy VAN HOECK Roger HENRY Michel ARNOLS Olivier SERNICLAES § 2. Worden erkend om te zetelen bij de afdeling van de Raad van Beroep zoals bedoeld in § 1 : a) in de hoedanigheid van assessor : aangeduid door de Algemene Centrale der Openbare Diensten : De heren : Claude GURDEBEKE Jean PALMAERTS aangeduid door de Christelijke Centrale van de Openbare Diensten : Mevr.Marie-France MARLIER De heer Jean-Marie PIRE aangeduid door het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt : De heren : Christian LACROIX Ivan HANOCQ b) in de hoedanigheid van plaatsvervangend assessor : aangeduid door de Algemene Centrale van de Openbare Diensten : Mevr.Nancy MARTIN De heer Daniel VAN TICHELEN aangeduid door de Christelijke Centrale van de Openbare Diensten : De heren : Marc OFFERMANS Alphonse SAMYN aangeduid door het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt : Mevr. Annie BUTACIDE De heer José LAMBERT dit MINGUET

Art. 2.§ 1. Zijn aangewezen om te zetelen bij de Nederlandstalige afdeling van de Raad van Beroep : a) in de hoedanigheid van assessor : Mevrn.: Dominique VANHAELEMEESCH Ingrid DE KOKER Christiane DE VALCK Eveline LOYAERTS De heren : Marc CORSTJENS Jan KERKHOFS b) in de hoedanigheid van plaatsvervangend assessor : Mevrn.: Martina STYNEN Gerda DE BAETS Yolande KINNAER De heren : Hugo GENOE Emiel BOCKSTAL Frank SAMAN § 2. Worden erkend om te zetelen bij de afdeling van de Raad van Beroep zoals bedoeld in § 1 : a) in de hoedanigheid van assessor : aangeduid door de Algemene Centrale der Openbare Diensten : De heren : Marc ROELANDTS Francky JOLY aangeduid door de Christelijke Centrale van de Openbare Diensten : Mevr.Marina VERHOEVEN De heer Frédien VAN WAEBEEKE aangeduid door het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt : De heren : Heinrich DE JONCKHEERE Daniel VAN POUCKE b) in de hoedanigheid van plaatsvervangend assessor : aangeduid door de Algemene Centrale der Openbare Diensten : Mevr.Magda AMEELE De heer Dirk CARDON aangeduid door de Christelijke Centrale van de Openbare Diensten : De heren : Albert BROOTHAERS Gerard HEYRMAN aangeduid door het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt : Mevr. Jeannine DE WIT De heer Serge CROES

Art. 3.De functies van griffier-rapporteur en van plaatsvervangend griffier-rapporteur worden respectievelijk waargenomen door de heren Stefan VAN WOUWE en Alain CORNETTE voor wat betreft de Franstalige afdeling van de Raad van Beroep.

Art. 4.De functies van griffier-rapporteur en van plaatsvervangend griffier-rapporteur worden respectievelijk waargenomen door de heer Martin DE MASENEIRE en Mevr. Godelieve DEWULF voor wat betreft de Nederlandstalige afdeling van de Raad van Beroep.

Art. 5.Het ministerieel besluit van 18 juni 2007 houdende aanwijzing van de assessoren, van de plaatsvervangende assessoren, van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs van de Departementale Raad van Beroep van het Ministerie van Landsverdediging, wordt opgeheven op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 5 november 2008.

P. DE CREM

^