Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 24 september 2018
gepubliceerd op 15 oktober 2018

Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 16 januari 2013 tot benoeming van de voorzitters van de adviesinstanties die werkzaam zijn in de culturele sector en van de ondervoorzitters van de adviesinstanties die onder de beroepssector van de podiumkunsten ressorteren

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018014258
pub.
15/10/2018
prom.
24/09/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 SEPTEMBER 2018. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 16 januari 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/01/2013 pub. 22/02/2013 numac 2013029140 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitters van de adviesinstanties die werkzaam zijn in de culturele sector en van de ondervoorzitters van de adviesinstanties die onder de beroepssector van de podiumkunsten ressorteren sluiten tot benoeming van de voorzitters van de adviesinstanties die werkzaam zijn in de culturele sector en van de ondervoorzitters van de adviesinstanties die onder de beroepssector van de podiumkunsten ressorteren


De Minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 10 april 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003029258 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector, inzonderheid op artikel 3, § 3, eerste lid;

Gelet op het decreet van 11 januari 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/01/2008 pub. 14/03/2008 numac 2008029129 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006 tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006202955 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003029258 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006202955 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003029258 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector, inzonderheid op artikel 42;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 januari 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/01/2013 pub. 22/02/2013 numac 2013029140 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitters van de adviesinstanties die werkzaam zijn in de culturele sector en van de ondervoorzitters van de adviesinstanties die onder de beroepssector van de podiumkunsten ressorteren sluiten tot benoeming van de voorzitters van de adviesinstanties die werkzaam zijn in de culturele sector en van de ondervoorzitters van de adviesinstanties die onder de beroepssector van de podiumkunsten ressorteren;

Gelet op de voorstellen ingediend door de adviesinstanties op basis van artikel 3, § 3, eerste lid, van het voornoemde decreet van 10 april 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003029258 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten en van artikel 42 van het voornoemde besluit van 23 juni 2006;

Overwegende dat de personen die tot voorzitter en ondervoorzitter benoemd worden over de bevoegdheden en de kennis van de sector beschikken, die vereist worden om deze ambten te voeren, Besluit :

Artikel 1.In het enig artikel van het ministerieel besluit van 16 januari 2913 tot benoeming van de voorzitters van de adviesinstanties die werkzaam zijn in de culturele sector en van de ondervoorzitters van de adviesinstanties die onder de beroepssector van de podiumkunsten ressorteren, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) Paragraaf 15 wordt vervangen door: " § 15.Mevrouw Jeanne DANDOY wordt tot Voorzitster benoemd van de Raad voor de steun aan theaterprojecten.

Mevrouw Jeannine DATH wordt tot ondervoorzitster van de Raad voor de steun aan theaterprojecten benoemd.". b) Paragraaf 22 wordt vervangen door: " § 22.Mevrouw Martine LAHAYE wordt tot voorzitster van de Interdisciplinaire Raad voor de podiumkunsten benoemd. De heer Bernard LIGOT wordt tot ondervoorzitter van de Interdisciplinaire Raad voor de podiumkunsten benoemd.". c) § 23 wordt vervangen door: " § 23.De heer Paul BIOT wordt tot voorzitter benoemd van het Overlegcomité voor de Podiumkunsten.". d) § 33 wordt opgeheven.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van: a) 7 juli 2016 voor de wijziging bedoeld bij artikel 1, d);b) de datum van de ondertekening ervan voor de wijzigingen bedoeld bij artikel 1, a), b) en c). Brussel, 24 september 2018.

A. GREOLI

^