Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 16 januari 2013
gepubliceerd op 22 februari 2013

Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitters van de adviesinstanties die werkzaam zijn in de culturele sector en van de ondervoorzitters van de adviesinstanties die onder de beroepssector van de podiumkunsten ressorteren

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2013029140
pub.
22/02/2013
prom.
16/01/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


16 JANUARI 2013. - Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitters van de adviesinstanties die werkzaam zijn in de culturele sector en van de ondervoorzitters van de adviesinstanties die onder de beroepssector van de podiumkunsten ressorteren


De Minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 10 april 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003029258 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector, inzonderheid op artikel 3, § 3, eerste lid;

Gelet op het decreet van 11 januari 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/01/2008 pub. 14/03/2008 numac 2008029129 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006 tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006202955 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003029258 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006202955 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003029258 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector, inzonderheid op artikel 42;

Overwegende de voorstellen ingediend door de adviesinstanties op basis van artikel 3, § 3, eerste lid, van het voornoemde decreet van 10 april 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003029258 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten en van artikel 42 van het voornoemde besluit van 23 juni 2006;

Overwegende dat de personen die tot voorzitter en ondervoorzitter benoemd worden over de bevoegdheden en de kennis van de sector beschikken, die vereist worden om deze ambten te voeren, Besluit : Enig artikel. § 1. De heer Jean-Pierre DUCASTELLE wordt tot Voorzitter benoemd van de Conseil d'ethnologie. § 2. De heer François-Xavier GEUBEL wordt tot Voorzitter benoemd van de Conseil d'héraldique et de vexillologie. § 3. De heer André GOB wordt tot Voorzitter benoemd van de Conseil des musées et autres institutions muséales. § 4. De heer Claude VAEL wordt tot Voorzitter benoemd van de Conseil des centres d'archives privées. § 5. De heer Jacques TOUSSAINT wordt tot Voorzitter benoemd van de Commission du patrimoine culturel mobilier. § 6. De heer Michel DALEMANS wordt tot Voorzitter benoemd van de Commission consultative des arts plastiques. § 7. De heer Jean-Marie KLINKENBERG wordt tot Voorzitter benoemd van de Conseil de la langue française et de la politique linguistique. § 8. De heer Jean-Luc FAUCONNIER wordt tot Voorzitter benoemd van de Conseil des langues régionales endogènes. § 9. De heer Pierre PIRET wordt tot Voorzitter benoemd van de Commission des lettres. § 10. De heer Frédéric YOUNG wordt tot Voorzitter benoemd van de Conseil du livre. § 11. De heer Georges HOYOS wordt tot Voorzitter benoemd van de Commission d'aide à l'édition. § 12. De heer Xavier LEPOIVRE wordt tot Voorzitter benoemd van de Commission d'aide à la librairie. § 13. De heer Philippe COENEGRACHTS wordt tot Voorzitter benoemd van de Conseil des bibliothèques publiques. § 14. De heer Claude RENARD wordt tot Voorzitter benoemd van de Commission d'aide à la bande dessinée. § 15. De heer Alexandre CAPUTO wordt tot Voorzitter benoemd van de Conseil de l'aide aux projets théâtraux.

De heer Serge RANGONI wordt tot Ondervoorzitter benoemd van de Conseil de l'aide aux projets théâtraux. § 16. Mevr. Myriam VAN ROOSBROECK wordt tot Voorzitter benoemd van de Conseil de l'art dramatique.

De heer Michel BOERMANS wordt tot Ondervoorzitter benoemd van de Conseil de l'art dramatique. § 17. Mevr. Claudine LISON wordt tot Voorzitter benoemd van de Conseil de l'art de la danse.

Mevr. Sandrine MATHEVON wordt tot Ondervoorzitter benoemd van de Conseil de l'art de la danse. § 18. Mevr. Béatrice BUYCK wordt tot Voorzitter benoemd van de Conseil des arts forains, du cirque et de la rue.

Mevr. Catherine WIELANT wordt tot Ondervoorzitter benoemd van de Conseil des arts forains, du cirque et de la rue. § 19. De heer Michel BERO wordt tot Voorzitter benoemd van de Conseil de la musique classique.

Mevr. Sabine DE VILLE wordt tot Ondervoorzitter benoemd van de Conseil de la musique classique. § 20. Mevr. Annette VANDE GORNE wordt tot Voorzitter benoemd van de Conseil de la musique contemporaine. § 21. De heer Jean-Pierre BISSOT wordt tot Voorzitter benoemd van de Conseil des musiques non classiques.

De heer Paul-Henri WAUTERS wordt tot Ondervoorzitter benoemd van de Conseil des musiques non classiques. § 22. De heer Benoît DEBUYST wordt tot Voorzitter benoemd van de Conseil interdisciplinaire des arts de la scène.

De heer Didier ANNICQ wordt tot Ondervoorzitter benoemd van de Conseil interdisciplinaire des arts de la scène. § 23. Mevr. Martine RENDERS wordt tot Voorzitter benoemd van het Comité de concertation des arts de la scène.

De heer Fabrice VANDERSMISSEN wordt tot Ondervoorzitter benoemd van het Comité de concertation des arts de la scène. § 24. Mevr. Jacqueline HEYMAN wordt tot Voorzitter benoemd van de Conseil du théâtre pour l'enfance et la jeunesse.

Mevr. Jacqueline DE MECHELEER wordt tot Ondervoorzitter benoemd van de Conseil du théâtre pour l'enfance et la jeunesse. § 25. De heer Jean-Pierre CRENIER wordt tot Voorzitter benoemd van de Commission du théâtre amateur. § 26. De heer Marc BAEKEN wordt tot Voorzitter benoemd van de Commission des centres culturels. § 27. De heer Robert STEPHANE wordt tot Voorzitter benoemd van de Commission des arts numériques.

Brussel, 16 januari 2013.

Mevr. F. LAANAN

^