Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 24 juli 2013
gepubliceerd op 13 september 2013

Ministerieel besluit houdende validatie van de programma's van de basisopleiding die toegang geeft tot de fytolicenties "Assistent professioneel gebruik", "Professioneel gebruik", "Distributie/Voorlichting" en "Distributie/voorlichting producten voor niet-professioneel gebruik - NP"

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013027185
pub.
13/09/2013
prom.
24/07/2013
ELI
eli/besluit/2013/07/24/2013027185/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JULI 2013. - Ministerieel besluit houdende validatie van de programma's van de basisopleiding die toegang geeft tot de fytolicenties "Assistent professioneel gebruik", "Professioneel gebruik", "Distributie/Voorlichting" en "Distributie/voorlichting producten voor niet-professioneel gebruik - NP"


De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, Gelet op het decreet van 12 juli 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001027418 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de beroepsopleiding in de landbouw sluiten betreffende de beroepsopleiding in de landbouw;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 februari 2008 ter uitvoering van het decreet van 12 juli 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001027418 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de beroepsopleiding in de landbouw sluiten betreffende de beroepsopleiding in de landbouw, artikel 3, § 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 16/04/2013 numac 2013024124 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen sluiten ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen;

Gelet op het gunstig advies van de Commissie voor de beroepsopleiding in de landbouw uitgebracht op 1 maart 2013, Besluit :

Artikel 1.De programma's van de basisopleidingen die de voorwaarden vaststellen voor de toegang tot de fytolicenties "Assistent professioneel gebruik", "Professioneel gebruik", "Distributie/Voorlichting" en "Distributie/voorlichting producten voor niet-professioneel gebruik", zoals omschreven in hoofdstuk 3 van het koninklijk besluit van 19 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 16/04/2013 numac 2013024124 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen sluiten ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen, opgenomen in de bijlage bij dit besluit, worden goedgekeurd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2013.

Namen, 24 juli 2013.

C. DI ANTONIO

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^