Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 23 september 2016
gepubliceerd op 04 november 2016

Ministerieel besluit tot vernieuwing van de erkenning van « U.P.F.F. » als representatieve organisatie van gebruikers

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2016029519
pub.
04/11/2016
prom.
23/09/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


23 SEPTEMBER 2016. - Ministerieel besluit tot vernieuwing van de erkenning van « U.P.F.F. » (Union professionnelle des Producteurs francophones de Films) als representatieve organisatie van gebruikers


De Vice-president en Minister van Cultuur en Kind, Gelet op artikel 7 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector, zoals gewijzigd bij het decreet van 20 juli 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/07/2005 pub. 14/09/2005 numac 2005202268 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten;

Gelet op artikel 8 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juni 2006 tot uitvoering van het decreet van 10 april 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003029258 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector;

Overwegende dat de « Union des Producteurs de Films francophones » (« U.P.F.F. » afgekort) als maatschappelijk doel heeft de studie, de bescherming en de ontwikkeling van de professionele belangen van haar leden, producenten van films en, bij uitbreiding, van audiovisuele werken;

Overwegende dat de erkenningsvoorwaarden zoals bedoeld in artikel 7 van het decreet van 10 april 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003029258 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten vervuld zijn, Besluit : Enig artikel. De erkenning van de « Union des Producteurs de Films Francophones » (« U.P.F.F. » afgekort), opgenomen onder het ondernemingsnummer 0429.159.672 en waarvan de maatschappelijke zetel kartuizersstraat 19A, bus 30, gelegen is, wordt als representatieve organisatie van gebruikers voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de mededeling van dit besluit vernieuwd.

Brussel 23 september 2016.

Mevr. A. GREOLI

^