Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 22 oktober 2008
gepubliceerd op 04 november 2010

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2010205447
pub.
04/11/2010
prom.
22/10/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 OKTOBER 2008. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap


De Minister van Cultuur en Media, Monumentenzorg, Jeugd en Sport, Gelet op het sport decreet van 19 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/04/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004033082 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Sportdecreet sluiten, inzonderheid op de artikelen 35 en 36;

Gelet op het decreet van 3 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/05/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004033068 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen sluiten tot bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van 22 juli 2004 houdende verdeling van de bevoegdheden onder de ministers, inzonderheid op artikel 6, § 1;

Gelet op het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 22 september 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 22/09/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004033071 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende overdracht van beslissingsbevoegdheden aan de Ministers sluiten houdende overdracht van beslissingsbevoegdheden aan de ministers, inzonderheid op artikel 1;

Ter aanvulling van de besluiten van 3 januari 2008 en 9 juni 2008 houdende benoeming van de leden van de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap, Besluit :

Artikel 1.Volgende persoon wordt, voor de periode van 1 oktober 2008 tot 1 maart 2012, als lid van de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap benoemd :

Organisatie

Werkend lid

Plaatsvervangend lid

Gehandicaptensport

Mona Derwahl, Eupen


Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking op 1 oktober 2008.

Eupen, 22 oktober 2008.

De Minister van Cultuur en Media, Monumentenzorg, Jeugd en Sport, Mevr. I. WEYKMANS

^