Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 21 april 2022
gepubliceerd op 13 februari 2023

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 044, 045 en 049 van organisatieafdeling 14 en programma 120 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2022

bron
waalse overheidsdienst
numac
2023200592
pub.
13/02/2023
prom.
21/04/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 APRIL 2022. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 044, 045 en 049 van organisatieafdeling 14 en programma 120 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2022


De Minister-President van de Waalse Regering, De Minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 22 december 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2021 pub. 30/11/2022 numac 2022034344 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2022. - Addendum sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2022, inzonderheid op artikel 35;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 20/01/2001 numac 2001014006 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Omzendbrief betreffende de structuur van het kandidatuurdossier met het oog op het verkrijgen van een vergunning bedoeld in het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 16/02/2001 numac 2001027089 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2001/MINFP/001 inzake de gewaarborgde jaarlijkse bezoldiging type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 16/02/2001 numac 2001027090 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2001/MINFP/002 inzake de compensatie voor wettelijke en reglementaire feestdagen die in 2001 samenvallen met een niet-werkdag sluiten betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar de begrotingsadressen van de begrotingsrekening/het vakdomein 85111000/049.033, 87310000/049.049, 87340000/049.056 en 83300000/049.077 van programma 49 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2022, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van de 7 en 21 juli 2016, 27 oktober 2016, 24 november 2016, 22 december 2016, 30 maart 2017, 6 en 20 juli 2017, 16 november 2017, 8 maart 2018, 10 januari 2019 en 8 juli 2021 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van het programma EFRO 2014-2020 "Wallonië-Brussel 2020.EU", van het programma Interreg V A "Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen" en "Noord-West Europa", namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : EFRO-Programma 2014-20 « Wallonië-Brussel 2020.EU »;

Hoofdlijn 1 : Economie 2020;

Maatregel 1.1.3 : Versterking van de competitiviteit van het grondgebied door de creatie en de herkwalificatie van gunstige infrastructuur voor de opvang van bedrijven die bijdragen tot de overgang naar een koolstofarme economie;

Portefeuille : Bedrijfsruimte van Luik-Bierset;

Project : Noordelijke omleiding van de luchthaven van Luik;

Operator : DT Wegen Luik;

Begrotingsadres (begrotingsrekening/vakdomein) : 87310000/049.049;

Vastleggingskrediet : 906.518,13 EUR;

Vereffeningskredieten : 5.235.035,93 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 113000 00120;

Portefeuille : "Charleroi Porte-Ouest";

Project : 2. Valorisatie van vochtige gronden - aankoop van gronden;

Operator : VH Charleroi;

Begrotingsadres (begrotingsrekening/vakdomein) : 87340000/049.056;

Vereffeningskredieten : 48.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 113000 03177;

Portefeuille : "Charleroi Porte-Ouest";

Project : 2. Valorisatie van vochtige gronden - aankoop van gronden;

Operator : PA Charleroi;

Begrotingsadres (begrotingsrekening/vakdomein) : 85111000/049.033;

Vereffeningskredieten : 129.073,29 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 113000 00072;

Maatregel 1.3.2 : Bedrijfsruimten met een hoge milieukwaliteit;

Portefeuille : Steuninfrastrucuren voor het instellen van een koolstofarme economie in « Wallonie Picarde »;

Project : Bimodaal platform van Pecq op de Schelde;

Operator : PACO;

Begrotingsadres (begrotingsrekening/vakdomein) : 85111000/049.033;

Vastleggingskrediet : 291.600,00 EUR;

Vereffeningskredieten : 337.790,03 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 132000 00642;

Portefeuille : Steuninfrastrucuren voor het instellen van een koolstofarme economie in « Wallonie Picarde »;

Project : Havenplatform van "Pont Rouge" op de Leie (Komen);

Operator : PACO;

Begrotingsadres (begrotingsrekening/vakdomein) : 85111000/049.033;

Vastleggingskrediet : 120.000,00 EUR;

Vereffeningskredieten : 368.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 132000 00643;

Portefeuille : "Ecozoning d'excellence";

Project : "Quai Ghlin" - Baudour Zuid - Aanleg van terreinen;

Operator : PACO;

Begrotingsadres (begrotingsrekening/vakdomein) : 85111000/049.033;

Vastleggingskrediet : 165.000,00 EUR;

Vereffeningskredieten : 970.690,26 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 132000 00232;

Hoofdlijn 3 : Slim grondgebiedsbeheer 2020;

Maatregel 3.1.1 : Versterking van de stedelijke aantrekkelijkheid voor de burgers, de bezoekers en de ondernemingen;

Portefeuille : "SITI - Sambreville, Incubation, Transition, Innovation";

Project : Stadsboulevard van de "Val de Sambre";

Operator : DT Wegen Namen;

Begrotingsadres (begrotingsrekening/vakdomein) : 87310000/049.049;

Vastleggingskrediet : 1.968.058,91 EUR;

Vereffeningskredieten : 880.039,27 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 311000 01003;

Portefeuille : Herkwalificatie 2020 van de Seraing-vallei;

Project : "Boulevard urbain Ouest - HF6";

Operator : DT Wegen Luik;

Begrotingsadres (begrotingsrekening/vakdomein) : 87310000/049.049;

Vastleggingskrediet : 7.379.042,40 EUR;

Vereffeningskredieten : 3.951.350,64 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 311000 00942;

Portefeuille : "La barre au Centre"; Instandhouding, revitalisering en valorisatie van de locatie en van de infrastructuur van het "Canal du Centre Historique", beschermd als Werelderfgoed van de Mensheid door de UNESCO;

Project : Organisatie van bezoekcircuits in de liftstructuren;

Operator : VH Bergen;

Begrotingsadres (begrotingsrekening/vakdomein) : 87340000/049.056;

Vastleggingskrediet : 18.645,57 EUR;

Vereffeningskredieten : 18.645,57 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 311000 00297;

Hoofdlijn 4 : Overgang naar een koolstofarm Wallonië 2020;

Maatregel 4.4.1 : Koolstofarm/duurzame mobiliteit - Versterking van de stedelijke aantrekkelijkheid voor de burgers, de bezoekers en de bedrijven;

Portefeuille : N51 - Mobiliteit en leefomgeving;

Project : Verbinding van de weg die de Borinage doorkruist vanaf Boussu-Hornu tot Saint-Ghislain;

Operator : DT wegen Bergen;

Begrotingsadres (begrotingsrekening/vakdomein) : 87310000/049.049;

Vastleggingskrediet : 600.000,00 EUR;

Vereffeningskredieten : 300.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 441000 03343;

Portefeuille : Intermodaliteit;

Project : Oostelijke singelweg;

Operator : DT wegen Bergen;

Begrotingsadres (begrotingsrekening/vakdomein) : 87310000/049.049;

Vastleggingskrediet : 1.779.276,00 EUR;

Vereffeningskredieten : 1.122.190,67 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 441000 00042;

Hoofdlijn 5 : Geïntegreerde stedelijke ontwikkeling 2020;

Maatregel 5.1.1 : Stedelijk/Koolstofarm - Versterking van de stedelijke aantrekkelijkheid voor de burgers, de bezoekers en de ondernemingen;

Portefeuille : Moeskroen - Structurerende kernen en assen - Ontwikkeling - Heropleving;

Project : Stationwijk - Aanleg van de gewestwegen in de omgeving van het Station van Moeskroen;

Operator : DT wegen Bergen;

Begrotingsadres (begrotingsrekening/vakdomein) : 87310000/049.049;

Vastleggingskrediet : 788.400,00 EUR;

Vereffeningskredieten : 600.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 511000 01501;

Portefeuille : "Namur Innovative City Lab";

Project : Wegen "Espace Confluence";

Operator : DT Wegen Namen;

Begrotingsadres (begrotingsrekening/vakdomein) : 87310000/049.049;

Vereffeningskredieten : 91.698,00 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 511000 00634;

Portefeuille : "Charleroi District Créatif";

Project : Heraanleg van de openbare ruimtes langs de waterweg;

Operator : PA Charleroi;

Begrotingsadres (begrotingsrekening/vakdomein) : 85111000/049.033;

Vereffeningskredieten : 1.200.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 511000 01464;

Maatregel 5.2.1 : Stadsvernieuwing - Versterking van de stedelijke aantrekkelijkheid voor de burgers, de bezoekers en de ondernemingen;

Portefeuille : Herkwalificatie 2020 van de Seraing-vallei;

Project : "Boulevard urbain Est-AC ";

Operator : DT Wegen Luik;

Begrotingsadres (begrotingsrekening/vakdomein) : 87310000/049.049;

Vastleggingskrediet : 205.359,33 EUR;

Vereffeningskredieten : 1.849.048,40 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 521000 00941;

Programma Interreg V A "Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen";

Hoofdlijn 3 : Bescherming van het leefmilieu en bevordering van het duurzame gebruik van de hulpbronnen;

Maatregel 3.4 : Creatieve, innoverende en duurzame bevordering en ontwikkeling van het grensoverschrijdende patrimonium via toerisme;

Portefeuille : EUROCYCLO;

Project : EV5 : aanleg sectie Russeignies-Ronse-Rotterij-Beaufaux: 6,15km;

Operator : DT wegen Bergen;

Begrotingsadres (begrotingsrekening/vakdomein) : 87310000/049.049;

Vastleggingskrediet : 133.875,35 EUR;

Vereffeningskredieten : 133.875,35 EUR;

Codificatie van het project : EIF 1 304000 00330;

Portefeuille : EUROCYCLO;

Project: EV5 : Doorgang onder de brug van Beaufaux (Ellezelles-Ronse);

Operator : DT wegen Bergen;

Begrotingsadres (begrotingsrekening/vakdomein) : 87310000/049.049;

Vastleggingskrediet : 111.124,65 EUR;

Vereffeningskredieten : 111.124,65 EUR;

Codificatie van het project : EIF 1 304000 00330;

Portefeuille : Ardenne CYCLO;

Project : "Transardennaise" toegang (tunnel + steiger) tot de voetgangersbrug te Membre-sur-Semois;

Operator : DT Wegen Namen;

Begrotingsadres (begrotingsrekening/vakdomein) : 87310000/049.049;

Vereffeningskredieten : 75.037,50 EUR;

Codificatie van het project : EIF 1 304000 00321;

Portefeuille : Ardenne CYCLO;

Project : "Transardennaise" toegang (tunnel + steiger) tot de voetgangersbrug te Membre-sur-Semois;

Operator : DT VH Wegen Namen;

Begrotingsadres (begrotingsrekening/vakdomein) : 87340000/049.056;

Vereffeningskredieten : 183.150,00 EUR;

Codificatie van het project : EIF 1 304000 00321;

Portefeuille : EUROCYCLO;

Project: EV5 : Aanleg fietsbrug Lessen;

Operator : DT VH Doornik;

Begrotingsadres (begrotingsrekening/vakdomein) : 87340000/049.056;

Vastleggingskrediet : 200.000,00 EUR;

Vereffeningskredieten : 200.000,00 EUR;

Codificatie van het project : EIF 1 304000 00330;

Maatregel 3.5 : Ontwikkeling van het geïntegreerd en duurzaam beheer van de natuurlijke hulpbronnen en van de grensoverschrijdende ecosystemen;

Portefeuille : VALSE;

Project : Aanleg van een betonnen fietspad met valorisatie van sedimenten;

Operator : Directie Waterbouwkundig Onderzoek;

Begrotingsadres (begrotingsrekening/vakdomein) : 87340000/049.056;

Vastleggingskrediet : 50.000,00 EUR;

Vereffeningskredieten : 50.000,00 EUR;

Codificatie van het project : EIF 1 305000 00161;

Programma Interreg V B "Noordwestelijk Europa";

Hoofdlijn 2 : Vermindering van de koolstofemissies;

Maatregel 2.4 : Vermindering van broeikasgasemissies in Noord-West Europa door de internationale samenwerking via transnationale koolstofarme oplossingen in vervoerssystemen;

Project : EHUBS;

Operator : Taxistop;

Begrotingsadres (begrotingsrekening/vakdomein) : 83300000/049.077;

Vereffeningskredieten : 85.952,00 EUR;

Codificatie van het project : E IB 1 204000 00826 ;

Project : EHUBS - Kapitalisatie;

Operator : Taxistop;

Begrotingsadres (begrotingsrekening/vakdomein) : 83300000/049.077;

Vastleggingskrediet : 61.725,00 EUR;

Vereffeningskredieten : 61.725,00 EUR;

Codificatie van het project : E IB 1 204000 00826 ;

Overwegende dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar de begrotingsadressen van de begrotingsrekening/het vakdomein 86141000/049.038, 85111000/049.032, 81211000/049.092 en 84312000/049.029 van programma 49 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2022, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van de 7 en 21 juli 2016, 27 oktober 2016, 2 februari 2017, 6 juli 2017, 11 januari 2018, 8 maart 2018 en 18 oktober 2018 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van de programma's EFRO 2014-2020 "Wallonië-Brussel 2020.EU", van het programma Interreg V A "Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen" en "Noord-West Europa", namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Programma Interreg V B "Noordwestelijk Europa";

Hoofdlijn 2 : Vermindering van de koolstofemissies;

Maatregel 2.3 : Vermindering van broeikasgasemissies in Noord-West Europa door de internationale samenwerking inzake toepassing van koolstofarme technologieën, producten, processen en diensten;

Portefeuille : GREENWIN;

Project : "Green Waterway infrastructuur";

Operator : "Université de Liège";

Begrotingsadres (begrotingsrekening/vakdomein) : 84312000/049.029;

Vereffeningskredieten : 44.110,55 EUR;

Codificatie van het project : EIB 1 203000 00657;

Maatregel 2.4 : Vermindering van broeikasgasemissies in Noord-West Europa door de internationale samenwerking via transnationale koolstofarme oplossingen in vervoerssystemen;

Portefeuille : SMART TRACK 4 WAY;

Project : N/A;

Operator : Autonome haven "Centre et de l'Ouest";

Begrotingsadres (begrotingsrekening/vakdomein) : 86141000/049.038;

Vereffeningskredieten : 3.622,82 EUR;

Codificatie van het project : EIB 1 204000 00574;

EFRO-Programma 2014-20 « Wallonië-Brussel 2020.EU »;

Hoofdlijn 1 : Economie 2020;

Maatregel 1.1.3 : Versterking van de competitiviteit van het grondgebied door de creatie en de herkwalificatie van gunstige infrastructuur voor de opvang van bedrijven die bijdragen tot de overgang naar een koolstofarme economie;

Portefeuille : "Ecozoning d'excellence";

Project : Realisatie van inrichtingen die gunstig zijn voor de opkomst van een lokale spoorwegoperator - rangeerspoor;

Operator : IDEA;

Begrotingsadres (begrotingsrekening/vakdomein) : 85111000/049.032;

Vereffeningskredieten : 378.250,50 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 113000 00239;

Portefeuille : Bedrijfsruimte van Luik-Bierset;

Project : Noordelijke omleiding van de luchthaven van Luik;

Operator : DT Wegen Luik;

Begrotingsadres (begrotingsrekening/vakdomein) : 81211000/049.092;

Vereffeningskredieten : 113.337,98 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 113000 00120;

Portefeuille : "Charleroi District Créatif";

Project : Toegang stadscentrum;

Operator : SOFICO;

Begrotingsadres (begrotingsrekening/vakdomein) : 86141000/049.038;

Vereffeningskredieten : 917.804,93 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 113000 01461;

Portefeuille : Bedrijfsruimte van Luik-Bierset;

Project : Verkeerswisselaar nr.E42;

Operator : SOFICO;

Begrotingsadres (begrotingsrekening/vakdomein) : 86141000/049.038;

Vereffeningskredieten : 840.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 113000 00121;

Hoofdlijn 3 : Slim grondgebiedsbeheer 2020;

Maatregel 3.1.1 : Versterking van de stedelijke aantrekkelijkheid voor de burgers, de bezoekers en de ondernemingen;

Portefeuille : "Ecozoning d'excellence";

Project : Aanleg van de wegen Westelijke poort van het bedrijfsgebied;

Operator : SOFICO;

Begrotingsadres (begrotingsrekening/vakdomein) : 86141000/049.038;

Vereffeningskredieten : 717.311,00 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 311000 00246;

Portefeuille : Herkwalificatie 2020 van de Seraing-vallei;

Project : "Boulevard urbain Ouest - HF6";

Operator : DT Wegen Luik;

Begrotingsadres (begrotingsrekening/vakdomein) : 81211000/049.092;

Vereffeningskredieten : 239.517,32 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 311000 00942;

Hoofdlijn 5 : Geïntegreerde stedelijke ontwikkeling 2020;

Maatregel 5.1.1 : Stedelijk/Koolstofarm - Versterking van de stedelijke aantrekkelijkheid voor de burgers, de bezoekers en de ondernemingen;

Portefeuille : Moeskroen - Structurerende kernen en assen - Ontwikkeling - Heropleving;

Project : Stationwijk - Aanleg van de gewestwegen in de omgeving van het Station van Moeskroen;

Operator : DT wegen Bergen;

Begrotingsadres (begrotingsrekening/vakdomein) : 81211000/049.092;

Vereffeningskredieten : 28.274,10 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 511000 01501;

Portefeuille : « Liège, ville en transition »;

Project : Aanleg van een toegang tot het multimodaal gebied van Bressoux;

Operator : SOFICO;

Begrotingsadres (begrotingsrekening/vakdomein) : 86141000/049.038;

Vereffeningskredieten : 4.500.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 511000 03262;

Maatregel 5.2.1 : Stadsvernieuwing - Versterking van de stedelijke aantrekkelijkheid voor de burgers, de bezoekers en de ondernemingen;

Portefeuille : Herkwalificatie 2020 van de Seraing-vallei;

Project : "Boulevard urbain Est-AC ";

Operator : DT Wegen Luik;

Begrotingsadres (begrotingsrekening/vakdomein) : 81211000/049.092;

Vereffeningskredieten : 200.457,20 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 521000 00941;

Programma Interreg V A "Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen";

Hoofdlijn 3 : Bescherming van het leefmilieu en bevordering van het duurzame gebruik van de hulpbronnen;

Maatregel 3.6 : Anticipatie op en beheer van natuurlijke, technologische en industriële risico's, en noodtoestanden;

Portefeuille : LYSE;

Project : N/A;

Operator : Provincie Henegouwen;

Begrotingsadres (begrotingsrekening/vakdomein) : 86141000/049.038;

Vereffeningskredieten : 207.730,01 EUR;

Codificatie van het project : EIF 1 306000 00174;

Overwegende dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar de begrotingsadressen van de begrotingsrekening/vakdomein 86141000/045.028 en 83122000/045.004 van programma 045 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2022, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 27 oktober 2016 en 8 juli 2019 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van het EFRO-Programma "Wallonie-Bruxelles 2020.eu" en van het programma Interreg V "Noord-West Europa", namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Programma Interreg V B "Noordwestelijk Europa";

Hoofdlijn 2 : Vermindering van de koolstofemissies;

Maatregel 2.4 : Vermindering van broeikasgasemissies in Noord-West Europa door de internationale samenwerking via transnationale koolstofarme oplossingen in vervoerssystemen;

Project : EHUBS - Kapitalisatie;

Operator : "Autorité Organisatrice du Transport";

Begrotingsadres (begrotingsrekening/vakdomein) : 83122000/045.004;

Vereffeningskredieten : 97.796,40 EUR;

Codificatie van het project : E IB 1 204000 00826 ;

EFRO-Programma 2014-20 « Wallonië-Brussel 2020.EU »;

Hoofdlijn 4 : Overgang naar een koolstofarm Wallonië 2020;

Maatregel 4.4.1 : Koolstofarm/duurzame mobiliteit - Versterking van de stedelijke aantrekkelijkheid voor de burgers, de bezoekers en de bedrijven;

Portefeuille : Moeskroen - Structurerende kernen en assen - Ontwikkeling - Heropleving;

Project : Stationwijk - Aanleg van het Busstation in de omgeving van het Station van Moeskroen;

Operator : OTW;

Begrotingsadres (begrotingsrekening/vakdomein) : 86141000/045.028;

Vereffeningskredieten : 1.009.875,63 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 441000 01502;

Overwegende dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar de begrotingsadressen van de begrotingsrekeningen/vakdomeinen 86524000/044.055, 86321000/044.052, 85210000/044.049, 86353000/044.053, 86141000/044.051 en 86321000/044.054 van programma 044 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2022, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 31 augustus 2016, 31 mei 2017 en 14 december 2017 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van de Programma's EFRO 2014-2020 "Wallonië-Brussel 2020.EU", "Interreg V Grote Regio" en "Interreg V Maas-Rijn", namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Programma Interreg V A "Grote Regio";

Hoofdlijn 1 : Voortzetting van de ontwikkeling van een geïntegreerde arbeidsmarkt door de opvoeding, de opleiding en de vergemakkelijking van de fysieke mobiliteit te steunen;

Maatregel 1.2 : Verbetering van het aanbod inzake duurzame mobiliteit met het oog op vlottere verplaatsingen van grensarbeiders en lerenden;

Portefeuille : MMUST;

Project : Multimodaal model en Grensoverschrijdende mobiliteitsscenario's;

Operator : Universiteit van Namen;

Begrotingsadres (begrotingsrekening/vakdomein) : 86524000/044.055;

Vereffeningskredieten : 5.901,34 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 102000 00116 ;

Portefeuille : MMUST;

Project : Multimodaal model en Grensoverschrijdende mobiliteitsscenario's;

Operator : "Université de Liège";

Begrotingsadres (begrotingsrekening/vakdomein) : 86524000/044.055;

Vereffeningskredieten : 698,86 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 102000 00116 ;

Hoofdlijn 2 : Zorgen voor een ontwikkeling met inachtneming van het leefmilieu en van de leefomgeving;

Maatregel 2.3 : Een gunstige instandhouding van het natuurlijk milieu bereiken;

Portefeuille : "Mobilité aux 3 Frontières";

Project : N/A;

Operator : Aubange;

Begrotingsadres (begrotingsrekening/vakdomein) : 86321000/044.052;

Vereffeningskredieten : 600.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 203000 00003 ;

Portefeuille : "Mobilité aux 3 Frontières";

Project : N/A;

Operator : Messancy;

Begrotingsadres (begrotingsrekening/vakdomein) : 86321000/044.052;

Vereffeningskredieten : 400.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 203000 00003 ;

Portefeuille : "Mobilité aux 3 Frontières";

Project : N/A;

Operator : IDELUX;

Begrotingsadres (begrotingsrekening/vakdomein) : 86353000/044.053;

Vereffeningskredieten : 60.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 203000 00003 ;

Interreg V A Programma Euregio Maas-Rijn;

Hoofdlijn 4 : Slim grondgebiedsbeheer;

Maatregel 4.1: Vermindering van de grensbelemmeringen voor bewoners en instellingen;

Portefeuille : EMR-CONNECT;

Project : N/A;

Operator : "Liège Europe Métropole asbl";

Begrotingsadres (begrotingsrekening/vakdomein) : 85210000/044.049;

Vereffeningskredieten : 16.930,00 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 401000 04104;

Portefeuille : EMR-CONNECT;

Project : N/A;

Operator : TEC Luik Verviers;

Begrotingsadres (begrotingsrekening/vakdomein) : 86141000/044.051;

Vereffeningskredieten : 16.116,00 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 401000 04104;

EFRO-Programma 2014-20 « Wallonië-Brussel 2020.EU »;

Hoofdlijn 3 : Slim grondgebiedsbeheer 2020;

Maatregel 3.1.1 : Versterking van de stedelijke aantrekkelijkheid voor de burgers, de bezoekers en de ondernemingen;

Portefeuille : "La gare de Huy comme noeud multimodal";

Project : Heraanleg van een kiss-and-ride-halte vóór het station;

Operator : Stad Hoei;

Begrotingsadres (begrotingsrekening/vakdomein) : 86321000/044.054;

Vereffeningskredieten : 30.380,23 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 311000 00825;

Hoofdlijn 5 : Geïntegreerde stedelijke ontwikkeling 2020;

Maatregel 5.1.1 : Stedelijk/Koolstofarm - Versterking van de stedelijke aantrekkelijkheid voor de burgers, de bezoekers en de ondernemingen;

Portefeuille : Herkwalificatie 2020 van de Seraing-vallei;

Project: Project 5 : "Les ateliers centraux en parking mutualisé";

Operator : Stad Seraing;

Begrotingsadres (begrotingsrekening/vakdomein) : 86321000/044.054;

Vereffeningskredieten : 2.804.313,50 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 511000 00946, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vereffeningskredieten ten belope van 3.936 duizend EUR overgedragen van programma 120 van organisatieafdeling 34 naar programma 044 van organisatieafdeling 14.

Er worden vereffeningskredieten ten belope van 1.108 duizend EUR overgedragen van programma 120 van organisatieafdeling 34 naar programma 044 van organisatieafdeling 14.

Er worden vastleggingskredieten ten belope van 14.780 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 26.197 duizend EUR overgedragen van programma 120 van organisatieafdeling 34 naar programma 044 van organisatieafdeling 14.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 044, 045 en 049 van organisatieafdeling 14 en van programma 120 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2022 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend EUR)

Begrotingsadres

Initieel krediet

Overdracht

Aangepaste kredieten

DO

Begrotingsrekening (2-5 sec)

Vakdomein


14

85111000

049.033

0

0

577

3 006

577

3 006

14

87310000

049.049

0

0

13 872

14 350

13 872

14 350

14

86141000

049.038

0

0

0

7 187

0

7 187

14

87340000

049.056

0

0

269

500

269

500

14

85111000

049.032

0

0

0

379

0

379

14

81211000

049.092

0

0

0

582

0

582

14

86141000

045.028

0

0

0

1 010

0

1 010

14

86524000

044.055

0

0

0

7

0

7

14

84312000

049.029

0

0

0

45

0

45

14

86321000

044.052

0

0

0

1 000

0

1 000

14

85210000

044.049

0

0

0

17

0

17

14

86353000

044.053

0

0

0

60

0

60

14

86141000

044.051

0

0

0

17

0

17

14

86321000

044.054

0

0

0

2 835

0

2 835

14

83300000

049.077

0

0

62

148

62

148

14

83122000

045.004

800

800

0

98

800

898

34

80100001

120.001

21 114

183 952

-14 780

-31 241

6 334

152 711


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 21 april 2022.

E. DI RUPO Ph. HENRY

^