Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 20 juli 2012
gepubliceerd op 07 september 2012

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 juli 2008 tot vaststelling van de jury van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2012009301
pub.
07/09/2012
prom.
20/07/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

20 JULI 2012. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 juli 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/07/2008 pub. 17/07/2008 numac 2008009646 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de jury van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie sluiten tot vaststelling van de jury van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie


De Minister van Justitie, Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen, artikel 4, § 1, 1° ;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 juli 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/07/2008 pub. 17/07/2008 numac 2008009646 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de jury van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie sluiten tot vaststelling van de samenstelling van de jury van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, gewijzigd bij ministerieel besluit van 17 augustus 2010, 9 september 2010 en 4 april 2011;

Overwegende dat het mandaat van de externe leden van de jury van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie eindigt op 16 juli 2012;

Gelet op de lijst in dubbeltal voorgedragen door de directeur-generaal van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie op 20 juni 2012, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 2°, van het ministerieel besluit van 11 juli 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/07/2008 pub. 17/07/2008 numac 2008009646 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de jury van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie sluiten tot vaststelling van de samenstelling van de jury van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, gewijzigd bij ministerieel besluit van 17 augustus 2010, van 9 september 2010 en van 4 april 2011, worden punt 2° vervangen als volgt : « 2° als wetenschappelijke deskundigen die niet tot de instelling behoren, voor een periode van vier jaar : - de heer Vincent FRANCIS, professor aan de Katholieke Universiteit Leuven; - de heer Willy LAMBERT, professor aan de Universiteit te Gent ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 20 juli 2012.

Mevr. A. TURTELBOOM

^