Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 18 maart 2016
gepubliceerd op 31 maart 2016

Ministerieel besluit houdende toekenning van een speciale delegatie van handtekening voor bepaalde stukken in verband met uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2016011124
pub.
31/03/2016
prom.
18/03/2016
ELI
eli/besluit/2016/03/18/2016011124/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

18 MAART 2016. - Ministerieel besluit houdende toekenning van een speciale delegatie van handtekening voor bepaalde stukken in verband met uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen


De Minister van Economie, Gelet op het Wetboek van economisch recht, het boek XI, titel 1 en titel 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 februari 1981 betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een nationale aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België, laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 4 september 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014011519 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit ter uitvoering van de bepalingen betreffende de uitvindingsoctrooien van de wet van 19 april 2014 houdende de invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014011493 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit ter uitvoering van de bepalingen betreffende de aanvullende beschermingscertificaten van de wet van 19 april 2014 houdende de invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 05/12/2016 numac 2016000731 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit ter uitvoering van de bepalingen betreffende de aanvullende beschermingscertificaten van de wet van 19 april 2014 houdende de invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek. - Duitse vertaling sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 december 1986 betreffende het aanvragen, verlenen en in stand houden van uitvindingsoctrooien, laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 4 september 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014011519 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit ter uitvoering van de bepalingen betreffende de uitvindingsoctrooien van de wet van 19 april 2014 houdende de invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014011493 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit ter uitvoering van de bepalingen betreffende de aanvullende beschermingscertificaten van de wet van 19 april 2014 houdende de invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 05/12/2016 numac 2016000731 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit ter uitvoering van de bepalingen betreffende de aanvullende beschermingscertificaten van de wet van 19 april 2014 houdende de invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek. - Duitse vertaling sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 december 1986Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/1986 pub. 13/01/2001 numac 2000001101 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de Commissie voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden . - Duitse vertaling sluiten betreffende de taksen en bijkomende taksen inzake uitvindingsoctrooien en inzake aanvullende beschermingscertificaten, laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 9 november 2015;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 mei 1994Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/05/1994 pub. 13/07/2007 numac 2007000462 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het verstrekken, door de Dienst voor de industriële eigendom, van documenten en gegevens inzake industriële eigendom. - Duitse vertaling sluiten betreffende het verstrekken, door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom, van documenten en gegevens inzake industriële eigendom, laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 4 september 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014011519 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit ter uitvoering van de bepalingen betreffende de uitvindingsoctrooien van de wet van 19 april 2014 houdende de invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014011493 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit ter uitvoering van de bepalingen betreffende de aanvullende beschermingscertificaten van de wet van 19 april 2014 houdende de invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 05/12/2016 numac 2016000731 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit ter uitvoering van de bepalingen betreffende de aanvullende beschermingscertificaten van de wet van 19 april 2014 houdende de invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek. - Duitse vertaling sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2007 pub. 12/12/2007 numac 2007011552 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een Belgische aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België sluiten betreffende het indienen van een Europees octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een nationale aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België, laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 12 mei 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2015 pub. 22/05/2015 numac 2015011205 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit ter uitvoering van de artikelen XI.82 tot XI.90 van boek XI van het Wetboek van economisch recht, betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een Belgische aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België type koninklijk besluit prom. 12/05/2015 pub. 12/03/2020 numac 2020040583 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit ter uitvoering van de artikelen XI.82 tot XI.90 van boek XI van het Wetboek van economisch recht, betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een Belgische aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 september 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014011519 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit ter uitvoering van de bepalingen betreffende de uitvindingsoctrooien van de wet van 19 april 2014 houdende de invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014011493 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit ter uitvoering van de bepalingen betreffende de aanvullende beschermingscertificaten van de wet van 19 april 2014 houdende de invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 05/12/2016 numac 2016000731 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit ter uitvoering van de bepalingen betreffende de aanvullende beschermingscertificaten van de wet van 19 april 2014 houdende de invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek. - Duitse vertaling sluiten ter uitvoering van de bepalingen betreffende de aanvullende beschermingscertificaten van de wet van 19 april 2014 houdende de invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 mei 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2015 pub. 22/05/2015 numac 2015011205 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit ter uitvoering van de artikelen XI.82 tot XI.90 van boek XI van het Wetboek van economisch recht, betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een Belgische aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België type koninklijk besluit prom. 12/05/2015 pub. 12/03/2020 numac 2020040583 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit ter uitvoering van de artikelen XI.82 tot XI.90 van boek XI van het Wetboek van economisch recht, betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een Belgische aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter uitvoering van de artikelen XI.82 tot XI.90 van boek XI van het Wetboek van economisch recht, betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een Belgische aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 november 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/11/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998011348 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende toekenning van een speciale delegatie van handtekening voor bepaalde stukken in verband met uitvindingsoctrooien, aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen en aanvullende beschermingscertificaten voor gewasbeschermingsmiddelen en betreffende het aanduiden van de ambtenaar die bevoegd is de processen-verbaal van indiening van octrooiaanvragen en van aanvragen voor aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen en aanvullende beschermingscertificaten voor gewasbeschermingsmiddelen sluiten houdende toekenning van een speciale delegatie van handtekening voor bepaalde stukken in verband met uitvindingsoctrooien, aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen en aanvullende beschermingscertificaten, voor gewasbeschermingsmiddelen en betreffende het aanduiden van de ambtenaar die bevoegd is de processen-verbaal van indiening van octrooiaanvragen en van aanvragen voor aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen en aanvullende beschermingscertificaten voor gewasbeschermingsmiddelen, Besluit :

Artikel 1.Aan de ambtenaren van niveau A van de Dienst voor de intellectuele eigendom wordt een speciale delegatie verleend die hen machtigt om volgende stukken te ondertekenen : 1° de originelen van de besluiten tot verlening van uitvindingsoctrooien, van de aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen, van de verlengingen van deze certificaten en van de aanvullende beschermingscertificaten voor gewasbeschermingsmiddelen;2° de originelen van de beslissingen inzake herstel van de uitvindingsoctrooien, van de aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen, van de verlengingen van deze certificaten en van de aanvullende beschermingscertificaten voor gewasbeschermingsproducten;3° de kennisgevingen van de indieningsdatum van een octrooiaanvraag, van een aanvraag voor aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, van een aanvraag voor verlenging van dat certificaat en van een aanvraag voor aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen;4° de kennisgevingen van de intentie van de Dienst om een octrooiaanvraag, een aanvraag voor aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, een aanvraag voor verlenging van dat certificaat, of een aanvraag voor aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen te weigeren, alsook de beslissingen tot weigering van die aanvragen;5° de eensluidend verklaarde reproducties als bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 31 mei 1994Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/05/1994 pub. 13/07/2007 numac 2007000462 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het verstrekken, door de Dienst voor de industriële eigendom, van documenten en gegevens inzake industriële eigendom. - Duitse vertaling sluiten betreffende het verstrekken, door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom, van documenten en gegevens inzake industriële eigendom.

Art. 2.Elke ambtenaar van de Dienst kan de uitnodigingen tot regularisatie van een dossier, de ontvangstbevestigingen van dossierstukken, de kennisgeving van het onderzoeksverslag, de kennisgeving van het registreren van een europees octrooi met rechtsgevolgen in België alsook de kwijtingen van betaling geldig ondertekenen.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 9 november 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/11/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998011348 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende toekenning van een speciale delegatie van handtekening voor bepaalde stukken in verband met uitvindingsoctrooien, aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen en aanvullende beschermingscertificaten voor gewasbeschermingsmiddelen en betreffende het aanduiden van de ambtenaar die bevoegd is de processen-verbaal van indiening van octrooiaanvragen en van aanvragen voor aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen en aanvullende beschermingscertificaten voor gewasbeschermingsmiddelen sluiten houdende toekenning van een speciale delegatie van handtekening voor bepaalde stukken in verband met uitvindingsoctrooien, aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen en aanvullende beschermingscertificaten, voor gewasbeschermingsmiddelen en betreffende het aanduiden van de ambtenaar die bevoegd is de processen-verbaal van indiening van octrooiaanvragen en van aanvragen voor aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen en aanvullende beschermingscertificaten voor gewasbeschermingsmiddelen, wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is het bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 18 maart 2016.

K. PEETERS

^