Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 16 juli 2019
gepubliceerd op 26 juli 2019

Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan « Terrorisme » van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2019041571
pub.
26/07/2019
prom.
16/07/2019
ELI
eli/besluit/2019/07/16/2019041571/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


16 JULI 2019. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) « Terrorisme » van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen


De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Gelet op artikel 9 van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten betreffende de civiele veiligheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006000192 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de nood- en interventieplannen sluiten betreffende de nood- en interventieplannen;

Overwegende het koninklijk besluit van 1 mei 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/05/2016 pub. 18/05/2016 numac 2016000272 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de aanpak van een terroristische gijzelneming of terroristische aanslag type koninklijk besluit prom. 01/05/2016 pub. 25/11/2016 numac 2016000714 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de aanpak van een terroristische gijzelneming of terroristische aanslag. - Duitse vertaling sluiten tot vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de aanpak van een terroristische gijzelneming of terroristische aanslag ;

Overwegende het BNIP « Terrorisme », voorgelegd door de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, Besluit : Enig artikel. Het BNIP « Terrorisme » van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen wordt goedgekeurd vanaf de inwerkingtreding van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 juli 2019.

P. DE CREM

^