Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 12 juni 2017
gepubliceerd op 20 juni 2017

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Normalisatie

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2017012670
pub.
20/06/2017
prom.
12/06/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JUNI 2017. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Normalisatie


De Minister van Economie, Gelet op het Wetboek van economisch recht, de artikelen VIII.21, VIII.23 en VIII.24;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 maart 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/03/2011 pub. 23/03/2011 numac 2011011095 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Normalisatie sluiten houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Normalisatie;

Overwegende dat het mandaat van de leden van de Hoge Raad voor Normalisatie, overeenkomstig artikel VIII.24 van het Wetboek van economisch recht, werd vastgesteld op zes jaar en hernieuwbaar is;

Overwegende dat in deze omstandigheden de Hoge Raad voor Normalisatie opnieuw dient te worden samengesteld;

Overwegende dat, hoewel het onmogelijk is gebleken voor de betrokken instanties om, per mandaat, de kandidatuur van minstens één man en één vrouw voor te dragen, de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen, zoals voorzien in de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, behoorlijk wordt gerespecteerd, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot effectieve leden van de Hoge Raad voor Normalisatie : - als vertegenwoordigers van de wetenschappelijke middens : Mevr. Martine Wevers;

De heer Geert De Schutter;

De heer Patrick Hendrick;

De heer Piotr Sobieski; - als vertegenwoordigers van de representatieve ondernemingsorganisaties, inbegrepen de kleine en middelgrote ondernemingen : De heer Georges Klepfisch;

Mevr. Morgane Haid;

De heer Herman Derache;

De heer Bruno Verbeke;

De heer Eric Claus;

Mevr. Brigitte Delbrouck; - als vertegenwoordigers van de verbruikersorganisaties : Mevr. Bénédicte Valet; - als vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties : De heer Bruno Melckmans;

De heer Kris Van Eyck; - als vertegenwoordigers van de maatschappelijke belangenorganisaties : Mevr. Valérie Xhonneux.

Art. 2.Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Normalisatie : - als vertegenwoordigers van de wetenschappelijke middens : Mevr. Amaryllis Audenaert;

De heer Peter Van Den Bossche;

De heer Edouard Rivière;

Mevr. Jacqueline Marchand; - als vertegenwoordigers van de representatieve ondernemingsorganisaties, inbegrepen de kleine en middelgrote ondernemingen : Mevr. Yvette Rogister;

De heer Raf Van Bulck;

De heer Dirk De Moor;

Mevr. Stéphanie Kint;

Mevr. Viviane Camphyn;

De heer Charlie Tchinda; - als vertegenwoordigers van de verbruikersorganisaties : Mevr. Leen De Cort; - als vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties : De heer Maarten Boghaert;

De heer Laurent Lorthioir; - als vertegenwoordigers van de maatschappelijke belangenorganisaties : Mevr. Laurien Spruyt.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 15 maart 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/03/2011 pub. 23/03/2011 numac 2011011095 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Normalisatie sluiten houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Normalisatie, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 5 september 2011, 27 februari 2012, 1 juni 2012, 22 februari 2013, 5 juli 2013, 16 januari 2015, 1 juli 2015 en 20 oktober 2016, wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 12 juni 2017.

K. PEETERS

^