Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 15 maart 2011
gepubliceerd op 23 maart 2011

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Normalisatie

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2011011095
pub.
23/03/2011
prom.
15/03/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MAART 2011. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Normalisatie


De Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, Gelet op de wet van 3 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003011208 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de normalisatie sluiten betreffende de normalisatie, de artikelen 22, 24 en 25;

Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 maart 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2005 pub. 29/03/2005 numac 2005011151 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Normalisatie sluiten houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Normalisatie, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 27 maart 2006, 8 mei 2006, 14 september 2007, 18 april 2008, 5 september 2008, 9 januari 2009 en 1 maart 2010;

Overwegende dat het mandaat van de leden van de Hoge Raad, overeenkomstig artikel 25 van de voornoemde wet van 3 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003011208 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de normalisatie sluiten, werd vastgesteld op 6 jaar en hernieuwbaar is;

Overwegende dat in deze omstandigheden de Hoge Raad opnieuw dient te worden samengesteld;

Overwegende dat het onmogelijk is gebleken voor de betrokken instanties om, per mandaat, de kandidatuur van minstens één man en één vrouw voor te dragen maar dat desalniettemin de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen, zoals voorzien door de voornoemde wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, behoorlijk gerespecteerd is, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot effectieve leden van de Hoge Raad voor Normalisatie : - als vertegenwoordigers van de wetenschappelijke middens : De heer Luc Taerwe;

Mevr. Gerda Neyens;

De heer André Preumont;

De heer Liviu Masalar; - als vertegenwoordigers van de representatieve ondernemingsorganisaties, inbegrepen de kleine en middelgrote ondernemingen : De heer Georges Klepfisch;

Mevr. Isabelle Callens;

De heer Jos Pinte;

De heer Petri Ven;

De heer Eric Claus;

Mevr. Brigitte Delbrouck; - als vertegenwoordigers van de verbruikersorganisaties : De heer Marc Vandercammen;

Mevr. Saskia Pintens; - als vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties : De heer Bruno Melckmans;

Mevr. Bergie Van Den Bossche; - als vertegenwoordiger van de maatschappelijke belangenorganisaties : Mevr. Valérie Xhonneux.

Art. 2.Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Normalisatie : - als vertegenwoordigers van de wetenschappelijke middens : Mevr. Martine Wevers;

De heer Patrick Rombauts;

De heer Cédric Rivière;

De heer Christian Eugène; - als vertegenwoordigers van de representatieve ondernemingsorganisaties, inbegrepen de kleine en middelgrote ondernemingen : Mevr. Yvette Rogister;

De heer Rudi Thomaes;

De heer Marc Cumps;

De heer Roland Dewitt;

Mevr. Viviane Camphyn;

De heer Charlie Tchinda; - als vertegenwoordigers van de verbruikersorganisaties : De heer Rob Buurman;

Mevr. Anaïs Deville; - als vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties : Mevr. Caroline Jonckheere;

De heer Kris Van Eyck; - als vertegenwoordiger van de maatschappelijke belangenorganisaties : De heer Kristof De Brabandere.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 8 april 2011.

Brussel, 15 maart 2011.

V. VAN QUICKENBORNE

^