Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 07 september 2020
gepubliceerd op 11 september 2020

Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van twee effectieve leden en van een plaatsvervangend lid van de Hoge Raad voor Normalisatie

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2020042903
pub.
11/09/2020
prom.
07/09/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 SEPTEMBER 2020. - Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van twee effectieve leden en van een plaatsvervangend lid van de Hoge Raad voor Normalisatie


De Minister van Economie, Gelet op het Wetboek van economisch recht, de artikelen VIII.21, VIII.23 en VIII.24;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 juni 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/06/2017 pub. 20/06/2017 numac 2017012670 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Normalisatie sluiten houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Normalisatie, Besluit :

Artikel 1.Ontslag uit zijn mandaat van effectief lid van de Hoge Raad voor Normalisatie als vertegenwoordiger van de representatieve ondernemingsorganisaties wordt verleend aan dhr. Georges Klepfisch.

Art. 2.Dhr. Olivier Vandooren wordt tot effectief lid van de Hoge Raad voor Normalisatie als vertegenwoordiger van de representatieve ondernemingsorganisaties benoemd, ter vervanging van dhr. Georges Klepfisch, wiens mandaat hij voltooit.

Art. 3.Ontslag uit haar mandaat van effectief lid van de Hoge Raad voor Normalisatie als vertegenwoordigster van de organisaties bevoegd inzake verdediging van de consumentenbelangen wordt verleend aan mevr.

Bénédicte Valet.

Art. 4.Ontslag uit haar mandaat van plaatsvervangend lid van de Hoge Raad voor Normalisatie als vertegenwoordigster van de organisaties bevoegd inzake verdediging van de consumentenbelangen wordt verleend aan mevr. Leen De Cort.

Art. 5.Mevr. Leen De Cort wordt tot effectief lid van de Hoge Raad voor Normalisatie als vertegenwoordigster van de organisaties bevoegd inzake verdediging van de consumentenbelangen benoemd, ter vervanging van mevr. Bénédicte Valet, wier mandaat ze voltooit.

Art. 6.Dhr. Billy-Ray Muraille wordt tot plaatsvervangend lid van de Hoge Raad voor Normalisatie als vertegenwoordiger van de organisaties bevoegd inzake verdediging van de consumentenbelangen benoemd, ter vervanging van mevr. Leen De Cort, wier mandaat hij voltooit.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 7 september 2020.

N. MUYLLE

^