Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 17 december 2020
gepubliceerd op 04 januari 2021

Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van twee effectieve leden en een plaatsvervangend lid van de Hoge Raad voor Normalisatie

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2020044512
pub.
04/01/2021
prom.
17/12/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 DECEMBER 2020. - Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van twee effectieve leden en een plaatsvervangend lid van de Hoge Raad voor Normalisatie


De Minister van Economie, Gelet op het Wetboek van economisch recht, de artikelen VIII.21, VIII.23 en VIII.24;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 juni 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/06/2017 pub. 20/06/2017 numac 2017012670 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Normalisatie sluiten houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Normalisatie, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 7 september 2020, Besluit:

Artikel 1.Ontslag uit zijn mandaat van effectief lid van de Hoge Raad voor Normalisatie als vertegenwoordiger van de wetenschappelijke middens wordt verleend aan dhr. Piotr Sobieski.

Art. 2.Dhr. Emmanuel De Jaeger wordt tot effectief lid van de Hoge Raad voor Normalisatie als vertegenwoordiger van de wetenschappelijke middens benoemd, ter vervanging van dhr. Piotr Sobieski, wiens mandaat hij voltooit.

Art. 3.Ontslag uit haar mandaat van effectief lid van de Hoge Raad voor Normalisatie als vertegenwoordigster van de maatschappelijke belangenorganisaties wordt verleend aan mevr. Valérie Xhonneux.

Art. 4.Mevr. Sylvie Meekers wordt tot effectief lid van de Hoge Raad voor Normalisatie als vertegenwoordigster van de maatschappelijke belangenorganisaties benoemd, ter vervanging van mevr. Valérie Xhonneux, wier mandaat zij voltooit.

Art. 5.Ontslag uit haar mandaat van plaatsvervangend lid van de Hoge Raad voor Normalisatie als vertegenwoordigster van de representatieve ondernemingsorganisaties wordt verleend aan mevr. Yvette Rogister.

Art. 6.Mevr. Karin Eufinger wordt tot plaatsvervangend lid van de Hoge Raad voor Normalisatie als vertegenwoordigster van de representatieve ondernemingsorganisaties benoemd, ter vervanging van mevr. Yvette Rogister, wier mandaat zij voltooit.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 17 december 2020.

P.-Y. DERMAGNE

^