Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 10 augustus 2020
gepubliceerd op 18 augustus 2020

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van beroep voor de studietoelagen van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020042749
pub.
18/08/2020
prom.
10/08/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AUGUSTUS 2020. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van beroep voor de studietoelagen van de Franse Gemeenschap


De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Wetenschappelijk Onderzoek, Universitaire Ziekenhuizen, Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en de Promotie van Brussel, Gelet op het decreet tot regeling, voor de Franse Gemeenschap, van de toekenning van de studietoelagen en -leningen, gecoördineerd op 7 november 1983, inzonderheid op de artikelen 15 en 16;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap, artikel 70/1, § 1 10° ;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/09/2019 pub. 27/09/2019 numac 2019014724 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/09/2019 pub. 03/10/2019 numac 2019042038 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van de werking van de regering sluiten houdende regeling van haar werking;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 november 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/11/2019 pub. 21/11/2019 numac 2019042440 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van beroep voor de studietoelagen en studieleningen van de Franse Gemeenschap sluiten tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van beroep voor de studietoelagen en studieleningen van de Franse Gemeenschap, Besluit :

Artikel 1.Tot lid van de Raad van beroep voor de studietoelagen worden benoemd: A. Werkende leden: 1° Twee leden die het officieel onderwijs vertegenwoordigen: - De heer Alain FRUSCH; - De heer Dominique VESCIO; 2° Een lid dat het confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt : - Mevr.Françoise SAPPIA ARNOULD; 3° Een lid dat het niet-confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt : - Mevr.Ghislaine VIRE; 4° Twee leden die worden afgevaardigd door de Minister van de Regering van de Franse Gemeenschap bevoegd voor studietoelagen: - Mevrouw Stella MATTERAZZO; - Mevrouw Julie LEPOUTRE; 5° Twee leden die de representatieve studentenvereniging vertegenwoordigen (FEF): - De heer Lucas VAN MOLLE; - Manon SPERATI. B. Plaatsvervangende leden: 1° Twee leden die het officieel onderwijs vertegenwoordigen : - De heer Géry DE CAFMEYER; - Mevr. Muriel LECOMTE; 2° Een lid dat het confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt : - De heer Fabrice GLOGOWSKI;3° Een lid dat het niet-confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt : - Mevr.Virginie CRUTZEN; 4° Twee leden die worden afgevaardigd door de Minister van de Regering van de Franse Gemeenschap bevoegd voor de studietoelagen en studieleningen: - Mevr.Delphine HAULOTTE; - Mevr. Florence MAERTENS de NOORDHOUT; 5° Twee leden die de representatieve studentenvereniging vertegenwoordigen (FEF): - De heer Romain BALANT; - N.

Art. 2.Mevr. Jacqueline DEVREUX, Ere-advocaat-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel, wordt benoemd tot Voorzitster van de Raad van beroep voor studietoelagen. De heer Alain SQUILBECK, Ere-ondervoorzitter bij de Arbeidsrechtbank, plaatsvervangend magistraat, wordt benoemd tot Plaatsvervangend voorzitter van de Raad van beroep voor studietoelagen. N. wordt tot tweede Plaatsvervangend voorzitter van genoemde Raad van beroep benoemd.

Art. 3.Het ministerieel besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 november 2019 tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van beroep voor de studietoelagen van de Franse Gemeenschap, wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2020.

Brussel, 10 augustus 2020.

Voor de Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Wetenschappelijk Onderzoek, Universitaire Ziekenhuizen, Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en de Promotie van Brussel, V. GLATIGNY E. GILLIARD, Directeur-generaal

^