Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 20 september 2021

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 augustus 2020 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van beroep voor studietoelagen van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2021021868
pub.
20/09/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 SEPTEMBER 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/08/2020 pub. 18/08/2020 numac 2020042749 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van beroep voor de studietoelagen van de Franse Gemeenschap sluiten houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van beroep voor studietoelagen van de Franse Gemeenschap


De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie, Wetenschappelijk Onderzoek, Universitaire Ziekenhuizen, Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en de Promotie van Brussel, Gelet op het decreet tot regeling van de studietoelagen voor de Franse Gemeenschap, gecoördineerd op 7 november 1983, artikelen 15 en 16;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 17 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/09/2019 pub. 27/09/2019 numac 2019014724 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden over de ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de regering;

Gelet op het decreet van de regering van de Franse Gemeenschap van 20 september 2019 tot regeling van de werking van de Regering;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 september 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/09/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020015525 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende delegatie van bevoegdheden en handtekeningen aan de ambtenaren-generaal en sommige andere personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, artikel 80, § 1, 10° ;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/08/2020 pub. 18/08/2020 numac 2020042749 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van beroep voor de studietoelagen van de Franse Gemeenschap sluiten houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van beroep voor studietoelagen van de Franse Gemeenschap, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, A, 5°, van het ministerieel besluit van 10 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/08/2020 pub. 18/08/2020 numac 2020042749 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van beroep voor de studietoelagen van de Franse Gemeenschap sluiten houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van beroep voor studietoelagen van de Franse Gemeenschap, worden de woorden "mevrouw Manon SPERATI" vervangen door de woorden "mevrouw Kawtar KNIDIL".

Art. 2.In artikel 1, B, 4°, van het ministerieel besluit van 10 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/08/2020 pub. 18/08/2020 numac 2020042749 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van beroep voor de studietoelagen van de Franse Gemeenschap sluiten houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van beroep voor studietoelagen van de Franse Gemeenschap, worden de woorden "mevrouw Delphine HAULOTTE" vervangen door de woorden "mevrouw Cynthia VANDEVORST" en de woorden "mevrouw Florence MAERTENS de NOORDHOUT" vervangen door de woorden "de heer Cédric PIERRE-DE PERMENTIER".

Art. 3.In artikel 1, B, 5°, van het ministerieel besluit van 10 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/08/2020 pub. 18/08/2020 numac 2020042749 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van beroep voor de studietoelagen van de Franse Gemeenschap sluiten houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van beroep voor de studietoelagen van de Franse Gemeenschap, worden de woorden "de heer Romain BALANT" en de woorden "mevrouw Emilia HOXHAJ" vervangen door de letter "N".

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 5 september 2021.

Brussel, 1 september 2021.

Voor de Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie, Wetenschappelijk Onderzoek, Universitaire Ziekenhuizen, Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en de Promotie van Brussel, V. GLATIGNY E. GILLIARD, directeur-generaal

^