Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 september 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/04/2019 pub. 20/09/2021 numac 2021032793 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoering van een vaderschaps- en geboorteverlof ten gunste van zelfstandigen. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/06/2021 pub. 20/09/2021 numac 2021031653 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 26/06/2020 pub. 20/09/2021 numac 2021032794 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 houdende de uitvoering van hoofdstuk XI van de programmawet van 8 april 2003 betreffende de verzameling van gegevens over de woon-werkverplaatsingen van werknemers. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 30/07/2021 pub. 20/09/2021 numac 2021032803 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 250 euro aan de vzw "WWF-Belgium" type koninklijk besluit prom. 21/09/2020 pub. 20/09/2021 numac 2021032851 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, toelating wordt verleend om bepaalde laboratoriumonderzoeken te verrichten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 30/04/2020 pub. 20/09/2021 numac 2021032850 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende een correcte en tijdige informatiestroom over de aantallen COVID-19-patiënten, de behandelcapaciteit in ziekenhuizen en voorraden aan persoonlijk beschermingsmateriaal. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 16/12/2018 pub. 20/09/2021 numac 2021032914 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2017 tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2021 numac 2021032943 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, wordt de heer Joris DEBERDT, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middens Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2021 numac 2021032958 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 3598 van 6 september 2021, wordt mijnheer Marc Derclaye, op 1 juli 2021, benoemd in de klasse A1 van niveau A. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënnite Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2021. Een beroep tot nietigverklaring van de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2021 numac 2021032966 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 3599 van 6 september 2021, wordt mijnheer Martijn Engels, op 1 juli 2021, benoemd in de klasse A1 van niveau A. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënnit Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2021. Een beroep tot nietigverklaring van de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2021 numac 2021032971 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 3600 van 6 september 2021, wordt mevrouw Nikki Thierie, op 1 juli 2021, benoemd in de klasse A1 van niveau A. Zij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van haar anciënnitei Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2021. Een beroep tot nietigverklaring van de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2021 numac 2021032972 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 3601 van 6 september 2021, wordt mevrouw Isabelle Tits, op 1 juli 2021, benoemd in de klasse A1 van niveau A. Zij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van haar anciënnitei Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2021. Een beroep tot nietigverklaring van de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2021 numac 2021032975 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 3602 van 6 september 2021, wordt mevrouw Stacey Van Laer, op 1 juli 2021, benoemd in de klasse A1 van niveau A. Zij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van haar anciënnit Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2021. Een beroep tot nietigverklaring van de (...) type koninklijk besluit prom. 11/07/2021 pub. 20/09/2021 numac 2021032978 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor 2021 aan de activiteiten van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak van het publiek bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2021 numac 2021032976 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 3603 van 6 september 2021, wordt mevrouw Els Van Leemputten, op 1 juli 2021, benoemd in de klasse A1 van niveau A. Zij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van haar anciën Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2021. Een beroep tot nietigverklaring van de (...) type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 20/09/2021 numac 2021204368 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor de IMCOVAS-studie type koninklijk besluit prom. 12/09/2021 pub. 20/09/2021 numac 2021204411 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van Regeringscommissaris bij het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2021 numac 2021204410 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Hernieu Bij koninklijk besluit van 12 september 2021, worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar, inga(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/09/2021 numac 2021021852 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor beeldende kunsten, ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe culturele bestuur type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/09/2021 numac 2021021859 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020 houdende benoeming van de leden van de commissie voor het cultureel erfgoed, ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe culturele bestuur type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/09/2021 numac 2021021863 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020 tot benoeming van de leden van de raad van beroep ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/09/2021 numac 2021021862 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juni 2020 tot benoeming van de leden van de Hogere Raad voor Cultuur type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/09/2021 numac 2021021860 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 05 augustus 2020 houdende benoeming van de leden van de filmcommissie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe culturele bestuur type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/09/2021 numac 2021021861 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 05 augustus 2020 houdende benoeming van de leden van de commissie voor de levende kunsten, ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe culturele bestuur type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/09/2021 numac 2021021866 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot afwijzing van een kandidatuur tot lid-benoeming van de Commissie voor Geschriften en het Boek, ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe culturele bestuur type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/09/2021 numac 2021021867 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot afwijzing van een kandidatuur tot lid-benoeming van de Raad voor de Franse taal, de endogene regionale talen en het taalbeleid, ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe culturele bestuur type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/09/2021 numac 2021021865 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020 tot benoeming van de leden van de commissie voor verschillende muziekvormen ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/09/2021 numac 2021021864 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020 tot benoeming van de leden van de commissie voor de territoriale en culturele actie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/09/2021 numac 2021021868 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 augustus 2020 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van beroep voor studietoelagen van de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 01/09/2021 pub. 20/09/2021 numac 2021021869 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling "Bachelor in de informatica en systemen - studierichting: systeembeveiliging" ingedeeld in het wetenschapsgebied van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 01/09/2021 pub. 20/09/2021 numac 2021021870 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling " Bachelor in de rechten " gerangschikt op het gebied van de juridische wetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 01/09/2021 pub. 20/09/2021 numac 2021021871 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling "Bachelor in international business" ingedeeld in de economische en beheerwetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 01/09/2021 pub. 20/09/2021 numac 2021021872 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling " Bachelor logistiek management " gerangschikt op het gebied van de economische wetenschappen en beheerswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 07/09/2021 pub. 20/09/2021 numac 2021021904 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra type ministerieel besluit prom. 15/09/2021 pub. 20/09/2021 numac 2021033002 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 15/09/2021 pub. 20/09/2021 numac 2021033001 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 15/09/2021 pub. 20/09/2021 numac 2021033012 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 15/09/2021 pub. 20/09/2021 numac 2021033011 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 10/09/2021 pub. 20/09/2021 numac 2021033032 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2021 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de Hoge raad voor studietoelagen type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/09/2021 numac 2021033043 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor aardgaslevering A330-50ter Bij ministerieel besluit van 10 september 2021 wordt een individuele vergunning voor aardgaslevering toegekend aan de NV Société Européenne de Gestion de l'Energie, overeenkomstig de bepalin type ministerieel besluit prom. 09/09/2021 pub. 20/09/2021 numac 2021033112 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juni 2021 houdende delegatie van bevoegdheden en handtekening bij de programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid en de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort type ministerieel besluit prom. 09/09/2021 pub. 20/09/2021 numac 2021033113 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de jury's voor de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/09/2021 numac 2021204176 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Werkgelegenheid Bij ministerieel besluit van 29 juni 2021 wordt "Evoke BV" voor de duur van twee jaar erkend als uitzendbureau in de Duitstalige Gemeenschap.

arrest

type arrest prom. -- pub. 20/09/2021 numac 2021203621 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 64/2021 van 22 april 2021 Rolnummer 7416 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 18/2 van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, gesteld door het Vast C Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 20/09/2021 numac 2021203623 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 68/2021 van 29 april 2021 Rolnummer 7486 In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 18, 19, 39 tot 44 en 50 tot 54 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 18 januari 2018 « houdende het wetboek van prev Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 20/09/2021 numac 2021204115 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 110/2021 van 15 juli 2021 Rolnummer 7413 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel XX.59, § 3, van het Wetboek van economisch recht, gesteld door het Hof van Beroep te Brussel. Het Grondwettelijk Ho samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en F. Daoût, en de rechters J.-P. Moerman, R. Leysen, M(...) type arrest prom. -- pub. 20/09/2021 numac 2021204234 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 79/2021 van 3 juni 2021 Rolnummer 7250 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 56bis, § 1, eerste lid, van de Algemene kinderbijslagwet, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Luik, afdeling Luik. He samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, en de rechters P. Nihoul, T. Giet, Y. Kher(...) type arrest prom. -- pub. 20/09/2021 numac 2021204235 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 80/2021 van 3 juni 2021 Rolnummer 7376 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 17 van het Wetboek der successierechten, vóór de opheffing ervan, voor wat betreft het Vlaamse Gewest, bij artikel 5.0.0.0.1, Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en F. Daoût, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 20/09/2021 numac 2021204236 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 81/2021 van 3 juni 2021 Rolnummer 7415 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1798 van het oud Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent. Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en F. Daoût, en de rechters P. Nihoul, T. Giet, Y. Kher(...) type arrest prom. -- pub. 20/09/2021 numac 2021204245 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 89/2021 van 10 juni 2021 Rolnummer 7526 In zake : de vordering tot schorsing van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 18 december 2020 « tot wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preven Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en F. Daoût, en de rechters (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/08/2021 pub. 20/09/2021 numac 2021021805 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de schaarsteambten voor het schooljaar 2021-2022, met onderscheiding van de ambten die een hevige schaarste kennen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2021 pub. 20/09/2021 numac 2021021854 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de percentages lestijdenpakketten die aangewend kunnen worden in de inrichtingen voor gespecialiseerd onderwijs voor het schooljaar 2021-2022 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2021 pub. 20/09/2021 numac 2021021853 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het ontslag en de benoeming van de regeringsafgevaardigde bij de Université de Namur en de Université Saint-Louis Bruxelles type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2021 pub. 20/09/2021 numac 2021021855 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning, voor het jaar 2021-2022, van een afwijking van verschillende normen in het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2021 pub. 20/09/2021 numac 2021021858 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opening wordt toegelaten van een vestiging van het gespecialiseerd basisonderwijs van type 5 de school" Mandarine " te Doornik die verbonden is aan de school van het basisonderwijs " les Co'Kain " te Kain in dezelfde gemeente als die van het hoofdgebouw en die haar deuren op 1 november 2021 opendoet type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2021 pub. 20/09/2021 numac 2021021856 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de toelating tot subsidies van twee inrichtingen voor gewoon secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2021 pub. 20/09/2021 numac 2021021857 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de betrekkingen van het toezichthoudend personeel dat niet met cursussen wordt belast van het onderwijs voor sociale promotie in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2021 pub. 20/09/2021 numac 2021021900 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 27 augustus 2020 tot benoeming van de leden van de commissie belast met het in ontvangst nemen van de klachten van studenten betreffende een weigering tot inschrijving type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2021 pub. 20/09/2021 numac 2021021903 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de overheidsafvaardiging binnen het Comité van sector XVII type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2021 pub. 20/09/2021 numac 2021021902 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 7 mei 2020 betreffende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in het kader van de COVID-19-pandemie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2021 pub. 20/09/2021 numac 2021021901 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2019 houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur en de ondervoorzitters van de academie voor onderzoek en hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2021 pub. 20/09/2021 numac 2021021908 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van artikel 6 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 augustus 2018 tot experimentele organisatie, in het kwalificatiestelsel uitgedrukt in eenheden van leerresultaten , van gegroepeerde basisopties in het vierde, vijfde en zesde leerjaar van het kwalificerend secundair onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2021 pub. 20/09/2021 numac 2021032580 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over het geïntegreerde ondersteuningsaanbod gelijke onderwijskansen in het secundair onderwijs en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering, wat betreft studieaanbod, studietoelagen en projectsubsidiëring contractuelen type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2021 pub. 20/09/2021 numac 2021033017 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de regels om subsidies te verlenen voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteit

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/09/2021 pub. 20/09/2021 numac 2021033173 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende invoering van uitzonderlijke steun voor de uitzendkrachten uit de culturele sector

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/09/2021 pub. 20/09/2021 numac 2021204385 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2020 houdende noodmaatregelen inzake rijopleiding

lijst

type lijst prom. -- pub. 20/09/2021 numac 2021204347 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Imagery IntelligenceCollaborators (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG21125 Solliciteren kan tot 04/10/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving ((...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...) type lijst prom. -- pub. 20/09/2021 numac 2021204367 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Lesgevers « blended learning » in Sint-Truiden (niveau B) voor Het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG21209 Solliciteren kan tot 04/10/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functieb(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 20/09/2021 numac 2021204399 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde: Griffiers bij de vredegerechten en de politierechtbank van het arrondissement Limburg (m/v/x). - BNG21240 E(...) Deze selectie werd afgesloten op 06/09/2021. De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig(...) type lijst prom. -- pub. 20/09/2021 numac 2021204405 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Cyber Trust Consultants (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG21250 Solliciteren kan tot 04/10/2021 via www.selor.be De gedetailleerde func(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 20/09/2021 numac 2021204409 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Data analisten (niveau A2) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: AFG21189 Solliciteren kan tot 04/10/2021 via www.selor.be De gedetailleerd(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 20/09/2021 numac 2021032071 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 12 september 2021 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut "Fondation Tanguy Moreau de Melen - Responsible Youn type vergunning prom. -- pub. 20/09/2021 numac 2021032736 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 12 september 2021 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle

erratum

type erratum prom. 02/09/2021 pub. 20/09/2021 numac 2021021874 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot eenmalige verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones rondom Genk, Turnhout en Zaventem-Vilvoorde. - Erratum

document

type document prom. 20/05/2021 pub. 20/09/2021 numac 2021203692 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van een regeringscommissaris voor het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de KMO's type document prom. -- pub. 20/09/2021 numac 2021203693 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 28 april 2016 tot aanwijzing van de leden van de raad van bestuur van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de kmo's

erratum

type erratum prom. -- pub. 20/09/2021 numac 2021204433 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Operationeel medewerkster en operationeel medewerker (niveau D) voor het Gewestelijk Agentschap voor Netheid. - Selectienummer: ANB21011. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Bel(...) De uiterste inschrijvingsdatum van de functie werd verlengd tot 07/10/2021, solliciteren via www.se(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 20/09/2021 numac 2021032907 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, word(en) in vast dienstverband benoemd, in de klasse A1 : Bij ministerieel besluit van 20 augustus 2021 : Met ingang van 1 (...) - Mevrouw BEECKMAN Coralie, op het Nederlandse taalkader, bij de centrale diensten; Een beroep t(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2021 numac 2021032937 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse ****2, in een betrekking waaraan de ****. **** ****, met ingang van 15.06.2021 ****. **** ****, met ingang van 01.07.2021 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2021 numac 2021032938 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de M. TITS LAURENT P P J V, met ingang van 01.12.2020 M. ROCHETTE GUILLAUME H S, met ingang van 01.(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2021 numac 2021032998 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Benoeming. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 31 augustus 2021, wordt de heer Géry DUMOULIN bevestigd tot vast ambtenaar in de klasse SW1 bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in een betrekking van het Franse t Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2021, wordt Mijnheer Rodrigo ALVAREZ, bevorderd door ver(...)

document

type document prom. -- pub. 20/09/2021 numac 2021204374 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Specialisten ICT / Data & Services (niveau A2) voor het Nationaal Geografish Instituut. - Selectienummer: ANG21016 Deze selectie werd afgesloten op 15/03/2021. Er zijn (...) type document prom. -- pub. 20/09/2021 numac 2021204390 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde Franstalige Management Assistenten voor de Steundienst van het Openbaar Ministerie (m/v/x). - Selectienummer: BFG21139 De medewerke(...) Solliciteren kan tot 04/10/2021. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 20/09/2021 numac 2021204400 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Controleurs van de werken. - Orientatie elektromechanisch (niveau B) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: AFB21022 Deze selectie werd afgesloten op 10/09(...) Er zijn 0 laureaten. De lijst is 2 jaar geldig. (...)
^