Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 12 september 2022
gepubliceerd op 12 december 2022

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 augustus 2020 tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van beroep voor de studietoelagen van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2022042320
pub.
12/12/2022
prom.
12/09/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 SEPTEMBER 2022. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/08/2020 pub. 18/08/2020 numac 2020042749 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van beroep voor de studietoelagen van de Franse Gemeenschap sluiten tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van beroep voor de studietoelagen van de Franse Gemeenschap


De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Wetenschappelijk Onderzoek, Universitaire ziekenhuizen, Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en Promotie van Brussel, Gelet op het decreet van 18 november 2021 tot regeling van studietoelagen, artikel 12, § 2 ;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/09/2019 pub. 27/09/2019 numac 2019014724 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/09/2019 pub. 03/10/2019 numac 2019042038 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van de werking van de regering sluiten houdende regeling van haar werking ;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 september 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/09/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020015525 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, artikel 80, § 1, 10° ;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/08/2020 pub. 18/08/2020 numac 2020042749 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van beroep voor de studietoelagen van de Franse Gemeenschap sluiten tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van beroep voor de studietoelagen van de Franse Gemeenschap ;

Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, A, 1° van het ministerieel besluit van 10 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/08/2020 pub. 18/08/2020 numac 2020042749 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van beroep voor de studietoelagen van de Franse Gemeenschap sluiten tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van beroep voor de studietoelagen van de Franse Gemeenschap worden de woorden « - De heer Alain FRUSCH ; » vervangen door de woorden « Mevr. France BOUVEZ ; ».

Art. 2.In artikel 1, A, 5° van het bovenvermelde ministerieel besluit van 10 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/08/2020 pub. 18/08/2020 numac 2020042749 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van beroep voor de studietoelagen van de Franse Gemeenschap sluiten worden de woorden « - de heer Lucas VAN MOLLE; - Mevr. Kawtar KNIDIL. » vervangen door de woorden « - Mevr. Hajar BENHACHEMI ; - Mevr. Clarisse CLAUS. ».

Art. 3.In artikel 1, B, 1° van het bovenvermelde ministerieel besluit van 10 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/08/2020 pub. 18/08/2020 numac 2020042749 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van beroep voor de studietoelagen van de Franse Gemeenschap sluiten worden de woorden « - de heer Géry DE CAFMEYER ; » vervangen door de woorden : « - Mevr. Laurence DENIS ; ».

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 12 september 2022.

Brussel, 12 september 2022.

Voor de Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Wetenschappelijk Onderzoek, Universitaire ziekenhuizen, Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en Promotie van Brussel.

V. GLATIGNY De Directeur-generaal van de Algemene Directie Hoger Onderwijs, Levenslang leren en Wetenschappelijk Onderzoek, E. GILLIARD

^