Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 06 oktober 2017
gepubliceerd op 31 oktober 2017

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 april 2014 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van arts-specialisten, stagemeesters en stagediensten

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2017013632
pub.
31/10/2017
prom.
06/10/2017
ELI
eli/besluit/2017/10/06/2017013632/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

6 OKTOBER 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014018175 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten sluiten tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van arts-specialisten, stagemeesters en stagediensten


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 88;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/04/1983 pub. 26/11/2018 numac 2018014763 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie sluiten tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014018175 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten sluiten tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van arts-specialisten, stage-meesters en stagediensten;

Gelet op het advies van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen, gegeven op 23 februari 2017;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 31 mei 2017;

Gelet op advies 61.762/2/V van de Raad van State, gegeven op 10 augustus 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.In het ministerieel besluit van 23 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014018175 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten sluiten tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van arts-specialisten, stage-meesters en stagediensten wordt artikel 4 vervangen als volgt: "

Art. 4.De praktische opleiding wordt voltijds of deeltijds uitgeoefend. In laatst genoemd geval beschikt de kandidaat-specialist over de toestemming van de coördinerende stagemeester evenals de stagemeester en wordt de duurtijd van de opleiding proportioneel verlengd.

Een deeltijdse praktische opleiding kan toegestaan worden door de bevoegde erkenningscommissie voor zover een minimale activiteitsgraad van 50% wordt behaald."

Art. 2.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de woorden "overeenkomstig de richtlijnen vastgesteld door de minister bevoegd voor Volksgezondheid" opgeheven.

Art. 3.Artikel 10 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 13 september 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/09/2016 pub. 19/09/2016 numac 2016024181 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 april 2014 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 10.In afwijking van artikel 1 van dit besluit is dit artikel niet van toepassing op de erkenning van arts-specialisten voor alle titels van niveau 3.

Maximum 40 % van de stage kan worden volbracht in een stagedienst die zich niet in een ziekenhuis bevindt.

Wat de stage betreft die wordt volbracht in een stagedienst die is gevestigd in een ziekenhuis, vindt minimum twaalf maanden plaats in een ziekenhuis dat is aangewezen als universitair ziekenhuis of in een ziekenhuis waarvan de stagedienst is aangewezen als universitair in toepassing van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/07/2008 pub. 31/03/2011 numac 2011000186 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gecoördineerde wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 10/07/2008 pub. 04/06/2010 numac 2010000299 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. - Duitse vertaling sluiten op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen.

Wat de stage betreft die wordt volbracht in een stagedienst die is gevestigd in een ziekenhuis, vindt eveneens minimum twaalf maanden plaats in een ziekenhuis dat niet is aangewezen als universitair ziekenhuis of in een ziekenhuis waarvan de stagedienst niet is aangewezen als universitair in toepassing van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/07/2008 pub. 31/03/2011 numac 2011000186 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gecoördineerde wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 10/07/2008 pub. 04/06/2010 numac 2010000299 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. - Duitse vertaling sluiten op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen.

De duurtijd van de stage die in toepassing van artikel 11 van dit besluit wordt verricht, alsook van de stage die in toepassing van artikel 14 van dit besluit door een wetenschappelijke studie wordt vervangen, wordt hierbij niet in rekening gebracht."

Art. 4.In artikel 12, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 13 september 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/09/2016 pub. 19/09/2016 numac 2016024181 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 april 2014 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten sluiten, worden de woorden "zes maanden" vervangen door de woorden "twaalf maanden".

Brussel, 6 oktober 2017.

M. DE BLOCK

^