Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 06 november 2019
gepubliceerd op 14 november 2019

Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Directieraad van de Federale Pensioendienst

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019042377
pub.
14/11/2019
prom.
06/11/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 NOVEMBER 2019. - Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Directieraad van de Federale Pensioendienst


De Minister Pensioenen, Gelet op het koninklijk besluit van 24 januari 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/01/2002 pub. 12/02/2002 numac 2002022025 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende vaststelling van het statuut van het personeel van de openbare instellingen van sociale zekerheid sluiten houdende vaststelling van het statuut van het personeel van de openbare instellingen van sociale zekerheid dat het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van sommige instellingen van openbaar nut, toepasselijk maakt op het personeel van de openbare instellingen van sociale zekerheid, artikel 16;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 november 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/11/2018 pub. 21/11/2018 numac 2018032228 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende samenstelling van de directieraad van de Federale Pensioendienst sluiten houdende samenstelling van de Directieraad van de Federale Pensioendienst;

Gelet op het akkoord van het Beheerscomité van de Federale Pensioendienst gegeven op 21 oktober 2019, Besluit :

Artikel 1.De Directieraad van de Federale Pensioendienst bestaat uit: ? Mevrouw Sarah Scaillet, administrateur-generaal, voorzitster; ? De heer Johan Janssens, adjunct-administrateur-generaal, plaatsvervangend voorzitter; ? De heren Raphael Coucke en Vincent Mahieu, directeurs-generaal; ? De heer Marc De Durpel directeur-generaal (afgeschafte graad); ? Mevrouwen Ilse De Beule en Dominique Schmitz en de heren Luc Coppens en François de Groulart, adviseurs-generaal; ? Mevrouw Jacqueline Weerts, adviseur.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 12 november 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/11/2018 pub. 21/11/2018 numac 2018032228 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende samenstelling van de directieraad van de Federale Pensioendienst sluiten houdende samenstelling van de directieraad van de Federale Pensioendienst wordt opgeheven met ingang van 1 november 2019.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2019.

Brussel, 6 november 2019.

D. BACQUELAINE

^