Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 06 april 2018
gepubliceerd op 11 april 2018

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 oktober 2016 betreffende individuele maatregelen ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2018011378
pub.
11/04/2018
prom.
06/04/2018
ELI
eli/besluit/2018/04/06/2018011378/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

Scheepvaart


6 APRIL 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 oktober 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/10/2016 pub. 04/11/2016 numac 2016014318 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende individuele maatregelen ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water sluiten betreffende individuele maatregelen ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de Staatssecretaris voor Noordzee, Gelet op de wet van 4 april 2014 betreffende de bescherming van het cultureel erfgoed onder water, artikel 8, § 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/09/2016 pub. 04/11/2016 numac 2016014315 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de reglementaire maatregelen ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water sluiten betreffende de reglementaire maatregelen ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water, artikel 7;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 oktober 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/10/2016 pub. 04/11/2016 numac 2016014318 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende individuele maatregelen ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water sluiten betreffende individuele maatregelen ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water;

Gelet het advies van de Raadgevende Commissie, gegeven op 14 december 2017, Besluiten : Enig artikel. In het ministerieel besluit van 4 oktober 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/10/2016 pub. 04/11/2016 numac 2016014318 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende individuele maatregelen ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water sluiten betreffende individuele maatregelen ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 9 maart 2017, worden de artikel 6/1 en 6/2 ingevoegd, luidende : " Art. 6/1. Het is verboden om te vissen met sleepnetten nabij het scheepswrak Torpilleur Branlebas in een cirkel met een straal van 15 meter rond coördinaat 51° 13' 007 N en 002° 37' 707 O.

Art. 6/2.Het is verboden om te vissen met sleepnetten nabij het scheepswrak H.M. Motor Launch 561 in een cirkel met een straal van 10 meter rond coördinaat 51° 13'820 N en 02° 52'873 O." Brussel, 6 april 2018.

M. DE BLOCK Ph. DE BACKER

^