Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 03 juni 2010
gepubliceerd op 29 juli 2010

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010

bron
waalse overheidsdienst
numac
2010203933
pub.
29/07/2010
prom.
03/06/2010
ELI
eli/besluit/2010/06/03/2010203933/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 JUNI 2010. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010


De Minister-President, De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 10 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009027223 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type decreet prom. 10/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009027224 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010, inzonderheid op artikel 39;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 20/01/2001 numac 2001014006 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Omzendbrief betreffende de structuur van het kandidatuurdossier met het oog op het verkrijgen van een vergunning bedoeld in het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 16/02/2001 numac 2001027090 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2001/MINFP/002 inzake de compensatie voor wettelijke en reglementaire feestdagen die in 2001 samenvallen met een niet-werkdag type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 16/02/2001 numac 2001027089 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2001/MINFP/001 inzake de gewaarborgde jaarlijkse bezoldiging sluiten betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 52.33 en 61.33, programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 30 mei 2008 en 23 april 2009 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van de Programma's Gewestelijke Concurrentiekracht en Werkgelegenheid en Convergentie, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Convergentie;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, knowhow en onderzoek;

Maatregel 2.4 : Ondersteunende infrastructuren inzake kwalificerende opleiding;

Titel : CdC Construform Hainaut;

Project : "Nouvelle antenne - Mons - IFAPME";

Operator : IFAPME;

Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 111.150,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 204000 1367 D;

Titel : "Design Innovation";

Operator : IFAPME;

Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 18.041,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 204000 0875 D;

Gewestelijke Concurrentiekracht en Werkgelegenheid;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, knowhow en onderzoek;

Maatregel 2.4 : Ondersteunende infrastructuren inzake kwalificerende opleiding";

Titel : "Redynamisation du secteur des métiers de bouche" - Kenniscentrum EPICURIS;

Operator : IFAPME;

Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 704.905,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 204000 1039 D;

Titel : Equip'Auto FORM;

Project : Auto FORM;

Operator : IFAPME;

Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 462.481,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 204000 0958 D;

Titel : Kenniscentrum Construform Luik;

Project : Uitbreiding Les Isnes - IFAPME;

Operator : IFAPME;

Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 1.272.277,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 204000 1361 D;

Titel : "CDC Wallonie Bois";

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 65.840,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 204000 1212 D;

Titel : CdC Logistiek Luik;

Project : Uitbreiding Logistiek Luik;

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 585.079,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 204000 1500 D;

Titel : Kenniscentrum Construform Luik;

Project : Uitbreiding Grâce-Hollogne;

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 265.093,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 204000 1363 D;

Titel : CdC FORMALIM - Uitrusting;

Project : CdC FORMALIM - Uitrusting;

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 110.158,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 204000 2243 D;

Titel : CdC "Polygone de l'eau";

Project : CdC "Polygone de l'eau";

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 67.425,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 204000 2291 D;

Titel : "Antenne Biotech - Antenne CDC CEFOCHIM";

Project : Centrum BIOTECH;

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 6.625,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 204000 1579 D;

Titel : CDC Technofutur industrie;

Project : "Centre usine transfrontalier";

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 53.782,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 204000 1236 D;

Titel : CdC Logistiek La Louvière;

Project : "Antenne Logistique et Centre d'examen";

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 88.378,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 204000 1501 D;

Titel : "CdC Logistique Liège : Antenne Molinfaing";

Project : "CdC Logistique Liège : Antenne Molinfaing";

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 42.384,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 204000 2325 D;

Convergentie;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, knowhow en onderzoek;

Maatregel 2.4 : Ondersteunende infrastructuren inzake kwalificerende opleiding";

Titel : "CDC Environnement";

Project : "CDC Environnement";

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 41.270,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 204000 1206 D;

Titel : CdC Logistiek La Louvière - Uitrusting AUTOTECH;

Project : Uitrusting AUTOTECH;

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 27.651,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 204000 2344 D;

Titel : "CDC Pigments";

Project : "CDC Pigments";

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 53.258,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 204000 1417 D;

Titel : "CDC Cepegra";

Project : "CDC Cepegra";

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 53.951,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 204000 1511 D;

Titel : CdC Construform Hainaut;

Project : Uitbreiding - Châtelineau - FORME;

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 48.957,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 204000 1368 D;

Titel : CdC Logistiek La Louvière;

Project : "Antenne Logistique Hainaut occidental";

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 426.664,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 204000 1496 D;

Titel : CDC Technofutur industrie;

Project : "CdC Technofutur Industrie - Campus technologique";

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 44.667,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 204000 2324 D;

Titel : "CDC Secteurs Verts";

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 30.963,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 204000 1213 D;

Titel : CdC Management en Handel;

Project : CdC Management en Handel;

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 85.080,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 204000 2323 D;

Gewestelijke Concurrentiekracht en Werkgelegenheid;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, knowhow en onderzoek;

Maatregel 2.4 : Ondersteunende infrastructuren inzake kwalificerende opleiding;

Titel : Bouw en uitrusting van een vormingscentrum en van een centrum voor de validering van de vaardigheden voor de beroepen in verband met waterlopen;

Project : Bouw en uitrusting van een duwboot en van een gemotoriseerde tankduwbak;

Operator : Provincie Luik;

Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 12.239,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 204000 2281 D;

Titel : Sambreville - Ontwikkelingskern van de Beneden Samber;

Project : Uitrusting van een vormingscentrum en van een centrum voor de validering;

Operator : Gemeente Sambreville;

Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 122.756,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 204000 0929 D;

Convergentie;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, knowhow en onderzoek;

Maatregel 2.4 : Ondersteunende infrastructuren inzake kwalificerende opleiding;

Titel : "Cefoverre Evolutive";

Operator : CEFOVERRE VZW;

Basisallocatie : 52.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 62.500,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 204000 0874 D;

Gewestelijke Concurrentiekracht en Werkgelegenheid;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, knowhow en onderzoek;

Maatregel 2.4 : Ondersteunende infrastructuren inzake kwalificerende opleiding;

Titel : Technifutur;

Project : "Assemblage";

Operator : Technifutur;

Basisallocatie : 52.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 219.214,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 204000 1063 D;

Titel : Technifutur;

Project : Productie Mecatronica Micro-technologisch Onderhoud;

Operator : Technifutur;

Basisallocatie : 52.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 364.180,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 204000 2122 D;

Titel : Technifutur;

Project : TIC;

Operator : Technifutur;

Basisallocatie : 52.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 280.722,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 204000 2123 D;

Titel : IT Convergence Academy;

Project : IT Convergence Academy;

Operator : Techno.bel;

Basisallocatie : 52.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 245.825,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 204000 1318 D;

Convergentie;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, knowhow en onderzoek;

Maatregel 2.4 : Ondersteunende infrastructuren inzake kwalificerende opleiding;

Titel : Heruitrusting van het machinepark van "TECHNOFUTUR INDUSTRIE";

Project : Uitrusting van CDC TECHNOFUTUR INDUSTRIE;

Operator : TECHNOFUTUR INDUSTRIE;

Basisallocatie : 52.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 297.500,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 204000 1276 D;

Titel : Vernieuwing van het informaticapark van "Technofutur TIC";

Project : Beroepsopleiding;

Operator : TECHNOFUTUR TIC;

Basisallocatie : 52.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 15.525,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 204000 1080 D;

Titel : "Syntic Feder";

Project : Technocité;

Operator : Technocité;

Basisallocatie : 52.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 188.390,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 204000 1256 D;

Titel : MONS, pôle de croissance : Doelstelling 2015. Portefeuille 5 : VIRTUALIS;

Project : Technologische uitrusting;

Operator : Technocité;

Basisallocatie : 52.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 320.924,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 204000 1574 D;

Titel : IT Convergence Academy EFRO;

Project : Technocité;

Operator : Technocité;

Basisallocatie : 52.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 53.103,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 204000 1334 D;

Titel : "Wan Feder 07-013";

Project : Bouw van een bijgebouw;

Operator : "WALLONIE AEROTRAINING NETWORK";

Basisallocatie : 52.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 595.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 204000 1775 D;

Overwegende dat vastleggings- en ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 33.35, programma 11, dat vastleggings- en ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 34.04 en 41.35 van programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 11 september 2008, 15 oktober 2008, 23 oktober 2008, 22 januari 2009, 3 april 2009, 27 mei 2009 en 22 januari 2009 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van Interreg IV A, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Interreg IV A : Euregio Maas-Rijn;

Hoofdlijn 1 : Versterking van de economische structuur, bevordering van de wetenschap, innovatie en creatie van banen;

Maatregel 1.4 : Versterking van de euregionale arbeidsmarkt;

Titel : SKILLS;

Operator : "Université de Liège";

Basisallocatie : 33.04.11;

Vastleggingskredieten : 297.000,00 EUR;

Ordonnanceringskredieten : 63.810,00 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 104000 1004 D;

Interreg IV A : Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : Bevordering van de economische ontwikkeling van het gebied door een coherente en geïntegreerde grensbenadering;

Maatregel 1.2 : Versterking van de adequatie tussen het vormingsaanbod en de behoeften van de arbeidsmarkt;

Titel : "Distance Zéro";

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 41.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 27.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 102FWA 0029 D;

Titel : Wedertewerkstelling;

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 41.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 15.150,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 102FWA 0031 D;

Titel : Form@bois;

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 41.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 17.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 102FWA 0056 D;

Interreg IV A : Euregio Maas-Rijn;

Hoofdlijn 1 : Versterking van de economische structuur, bevordering van de wetenschap, innovatie en creatie van banen;

Maatregel 1.4 : Versterking van de euregionale arbeidsmarkt;

Titel : Linguacluster;

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 41.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 32.400,00 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 104000 1086 D;

Titel : Linguacluster;

Operator : Provincie Luik;

Basisallocatie : 41.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 34.750,00 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 104000 1086 D;

Titel : ASTE;

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 41.35.21;

Vastleggingskredieten : 242.500,00 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 104000 1009 D;

Interreg IV A : Grote Regio;

Hoofdlijn 2 : De Ruimte;

Maatregel 2.3 : Geïntegreerde opwaardering en bescherming van het leefmilieu;

Titel : Het trekpaard ten dienste van het duurzaam bos- en landbeheer;

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 41.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 21.150,00 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 203WLL 0034 D;

Interreg IV A : Grote Regio;

Hoofdlijn 3 : De Mensen;

Maatregel 3.1 : Samenwerking inzake opvoeding en vorming;

Titel : "Ecole de la Deuxième Chance transfrontalière";

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 41.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 48.500,00 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 301WLL 0040 D;

Interreg IV A : Grote Regio;

Hoofdlijn 1 : Economie;

Maatregel 1.4 : Ondersteuning van de ontwikkeling van de werkgelegenheid in een grensoverschrijdende context;

Titel : Abilitic 2 "PERFORM";

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 41.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 33.720,00 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 104WLL 0025 D;

Titel : Abilitic 2 "PERFORM";

Operator : IFAPME;

Basisallocatie : 41.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 10.300,00 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 104WLL 0025 D;

Titel : Abilitic 2 "PERFORM";

Operator : CIFFUL;

Basisallocatie : 33.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 13.260,00 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 104WLL 0025 D;

Interreg IV A : Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : Bevordering van de economische ontwikkeling van het gebied door een coherente en geïntegreerde grensbenadering;

Maatregel 1.1 : Stimulering en versterking van het potentieel inzake economische groei en grensoverschrijdende innovatie;

Titel : TRIPOD;

Operator : "Design Innovation";

Basisallocatie : 33.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 38.845,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101FWA 0042 D;

Titel : "ETOILE+ ";

Operator : VZW TECHNOFUTUR TIC;

Basisallocatie : 33.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 65.195,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101FWA 0044 D;

Interreg IV A : Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : Bevordering van de economische ontwikkeling van het gebied door een coherente en geïntegreerde grensbenadering;

Maatregel 1.2 : Versterking van de adequatie tussen het vormingsaanbod en de behoeften van de arbeidsmarkt;

Titel : "PISTES";

Operator : VZW Tremplin;

Basisallocatie : 33.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 45.050,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 102FWA 0012 D;

Titel : CECN 2;

Operator : VZW Technocité;

Basisallocatie : 33.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 113.900,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 102FWA 0014 D;

Titel : "FIIER-T";

Operator : VZW CIFOP;

Basisallocatie : 33.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 25.670,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 102FWA 0038 D;

Interreg IV A : Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : Bevordering van de economische ontwikkeling van het gebied door een coherente en geïntegreerde grensbenadering;

Maatregel 1.1 : Stimulering en versterking van het potentieel inzake economische groei en grensoverschrijdende innovatie;

Titel : TRANSDIGITAL;

Operator : VZW Technocité;

Basisallocatie : 33.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 62.560,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101TRI 0032 D;

Interreg IV A : Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : Bevordering van de economische ontwikkeling van het gebied door een coherente en geïntegreerde grensbenadering;

Maatregel 1.2 : Versterking van de adequatie tussen het vormingsaanbod en de behoeften van de arbeidsmarkt;

Titel : COMPETIC;

Operator : VZW TECHNOFUTUR TIC;

Basisallocatie : 33.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 48.025,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 102FWA 0085 D;

Interreg IV A : Euregio Maas-Rijn;

Hoofdlijn 1 : Versterking van de economische structuur, bevordering van de wetenschap, innovatie en creatie van banen;

Maatregel 1.4 : Versterking van de euregionale arbeidsmarkt;

Titel : ASTE;

Operator : VZW "Campus Auto";

Basisallocatie : 33.35.21;

Vastleggingskredieten : 335.500,00 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 104000 1009 D;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 33.34 en dat vastleggings- en ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 61.32, programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 12 september 2002, 13 juli 2006 en 30 april 2009 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van Urban Sambreville en van "Phasing Out" van Doelstelling 1, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : URBAN Sambreville (2000-2006);

Hoofdlijn 2 : Opwaardering van human resources en verbetering van beroepsbekwaamheden;

Maatregel 2.3 : Verbetering van de beroepsbekwaamheden voor werknemers en werkzoekenden;

Titel : "Passeport - formation";

Operator : "Sambr'elle" VZW;

Basisallocatie : 33.34.21;

Ordonnanceringskredieten : 20.555,00 EUR;

Codificatie van het project : E URB 1 20300 0013 D;

Titel : " Chantier école ";

Operator : VZW "Quelque Chose à Faire";

Basisallocatie : 33.34.21;

Ordonnanceringskredieten : 34.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E URB 1 20300 0012 D; "Phasing Out" van Doelstelling 1;

Hoofdlijn 2. De groei polariseren door de kenniseconomie;

Maatregel 2.4 : Ondersteunende infrastructuren die de aanpassing van de kwalificatie aan de nieuwe technologieën beogen;

Titel : Kenniscentrum Industriële verf;

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 61.32.21;

Vastleggingskredieten : 84.000 EUR;

Ordonnanceringskredieten : 84.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E P1A 1 20401 0102 D;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 61.32, programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 24 juli 2008 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van de Programma's Convergentie en Gewestelijke Concurrentiekracht en Werkgelegenheid - ESF, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Gewestelijke Concurrentiekracht en Werkgelegenheid - ESF;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, knowhow en onderzoek;

Maatregel 2.6 : Oprichting van een netwerk van de actoren van de technologische innovatie;

Titel : Samenwerking CdC en CdR;

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 61.32.21;

Ordonnanceringskredieten : 48.000,00 EUR;

Codificatie van het project : X0132000;

Convergentie - ESF;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, knowhow en onderzoek;

Maatregel 2.6 : Oprichting van een netwerk van de actoren van de technologische innovatie;

Titel : Samenwerking CdC en CdR;

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 61.32.21;

Ordonnanceringskredieten : 48.000,00 EUR;

Codificatie van het project : X0132100, Besluit :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 663 duizend EUR en ordonnanceringskredieten ten belope van 8.333 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 32 naar programma 21 van organisatieafdeling 18.

Art. 2.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 297 duizend EUR en ordonnanceringskredieten ten belope van 64 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 32 naar programma 11 van organisatieafdeling 18.

Art. 3.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma's 11 en 21 van organisatieafdeling 18 en van programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro)

Basisallocatie

Initieel krediet en overdrachtsbesluit G.K. Overdracht

Aangepast krediet

VK

OK

VK

OK

VK

OK

OA 18 33.34.21

0

0

-

+ 55

0

55

OA 18 33.35.21

0

0

+ 336

+ 413

336

413

OA 18 41.35.21

0

0

+ 243

+ 240

243

240

OA 18 52.33.21

0

0

-

+ 2.643

0

2.643

OA 18 61.32.21

0

0

+ 84

+ 180

84

180

OA 18 61.33.21

0

0

-

+ 4.802

0

4.802

OA 18 33.04.11

0

0

+ 297

+ 64

297

64

OA 32 01.01.01

88.055

62.208

- 960

- 8.397

87.095

59.811


Art. 4.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 3 juni 2010.

R. DEMOTTE A. ANTOINE

^