Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 3 juni 2010

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/06/2010 pub. 11/06/2010 numac 2010000355 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de modaliteiten voor de conditionering van de biljetten in containers die zijn uitgerust met een neutralisatiesysteem type ministerieel besluit prom. 03/06/2010 pub. 18/06/2010 numac 2010003375 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 03/06/2010 pub. 09/06/2010 numac 2010021067 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 03/06/2010 pub. 29/07/2010 numac 2010203933 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 03/06/2010 pub. 08/09/2011 numac 2011000564 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de modaliteiten voor de conditionering van de biljetten in containers die zijn uitgerust met een neutralisatiesysteem. - Duitse vertaling

decreet

type decreet prom. 03/06/2010 pub. 16/06/2010 numac 2010203215 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap is overgedragen, met het Internationaal Verdrag voor de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning, aangenomen te New-York op 20 december 2006 type decreet prom. 03/06/2010 pub. 16/06/2010 numac 2010203217 bron service public de wallonie Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening van de Franse Gemeenschap is overgedragen, met het raamakkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Franse Republiek betreffende de grensoverschrijdende samenwerking inzake gezondheidszorg, ondertekend in Moeskroen op 30 september 2005 type decreet prom. 03/06/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010204557 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 4 mei 2000 tot uitvoering van de artikelen 24 en 25 van het decreet van 26 april 1999 betreffende het gewoon basisonderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2010 pub. 19/07/2010 numac 2010027157 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de vorm van de beslissingen betreffende de bebouwingsvergunning

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/06/2010 pub. 04/08/2010 numac 2010029425 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij het leren door taalbad wordt toegelaten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/06/2010 pub. 22/06/2010 numac 2010031303 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een dotatie van 1.500.000,00 EUR aan de Haven van Brussel voor stadsintegratie in 2010 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/06/2010 pub. 22/06/2010 numac 2010031304 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Haven van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/06/2010 pub. 09/07/2010 numac 2010031322 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingperiode type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/06/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010031334 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toekenning van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de onderneming GAS NATURAL EUROPE SAS

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2010 pub. 15/06/2010 numac 2010203175 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Paliseul type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2010 pub. 15/06/2010 numac 2010203174 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de NV SOWAFINAL type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2010 pub. 15/06/2010 numac 2010203172 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden voor de crematoria en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 juli 1994 betreffende de ziekenhuis- en gezondheidsafval type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2010 pub. 15/06/2010 numac 2010203176 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Vielsalm type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2010 pub. 18/06/2010 numac 2010203305 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008 tot invoering van de ecoleningen toegekend door het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2010 pub. 18/06/2010 numac 2010203307 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008 tot invoering van de ecoleningen toegekend door de "Société wallonne de Crédit social"

omzendbrief

type omzendbrief prom. 03/06/2010 pub. 19/07/2010 numac 2010027156 bron waalse overheidsdienst Ministeriële omzendbrief betreffende de bebouwingsvergunning

document

type document prom. 03/06/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010204556 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 20 december 1995 betreffende het inschrijvings- en het schoolgeld in het onderwijs

erratum

type erratum prom. 03/06/2010 pub. 18/11/2011 numac 2011205706 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 20 december 1995 betreffende het inschrijvings- en het schoolgeld in het onderwijs. - Erratum
^